1250 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Het Huis Altena bij Delft
: 105564
Acht briefkaarten van het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten Delft
: 140927
Gevel Huis O.I. Compagnie, Oude Delft W.Z. No. 41
: 135922
Ingang Huis O.I. Compagnie, Oude Delft W.Z. No. 41
: 135923
Detail Ingang Huis O.I. Compagnie, Oude Delft W.Z. No. 41
: 135924
Trap in huis Lambert van Meerten
: 148583
: 136325
: 137065
: 137066
: 146282

Revision history of "Huis"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies