15 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Huwelijken te Delft, 1812-1842 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R77960
Huwelijken te Delft, 1843-1872 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R77961
Huwelijken te Delft, 1843-1872 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R77962
Huwelijken te Delft, 1873-1902 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R77963
Huwelijken te Delft, 1873-1902 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R77964
Huwelijken te Delft, 1812-1842 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R16054
Huwelijken te Delft, 1843-1872 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R16055
Huwelijken te Delft, 1873-1902 : alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand
: R16056
Volledige alfabetische naamindex op de huwelijken gesloten te Delft in de jaren 1923-1940
: R17464
Volledige alfabetische naamindex op de huwelijken gesloten te Delft in de jaren 1903-1912
: R74489

Revision history of "Huwelijken Delft"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies