29 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7253
: S3511
: C23139
: S2988
De Indische instelling in Delft.
: E274
: S7123
: S7183
Koornmarkt 14 & 16 : korenwijnbranders, boterkopers, Minister van Oorlog, kostschoolhouders, directeur Indische Instelling, fotograaf
: R31426
Multatuli in Delft
: R55206
Honderd jaar geleden: oprichting Indische Instelling te Delft
: R57503

Indische Instelling

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De Indische Intelling

De Indische Instelling, met als officiële naam: "de Instelling van Onderwijs in de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands Indië," was een ambtenaarsopleiding te Delft die is opgericht in 1864. De Indische Instelling is een gevolg van een nieuw besluit van de regering met dank aan Thorbecke. Er kwamen namelijk Hogere Burgerscholen. Als men was geslaagd voor de Hogere Burgerschool kreeg diegene toegang tot de Polytechnische School, die ook nieuw was dankzij het nieuwe besluit. Maar het gemeentebestuur van Delft was nog niet klaar. Op 27 mei 1864 werd de Indische Instelling opgericht. Deze twee scholen werkten nauw samen, wat ook in het reglement van de Indische Instelling terug te vinden is, waar we later nog op terug komen.
Met ons onderzoek naar de Indische Instelling proberen we te begrijpen hoe het precies werkte op die school en of er nog belangrijke dingen zijn uitgevloed. Voor ons onderzoek zijn we tweemaal naar het archief in Delft geweest om informatie op te zoeken over de Indische Instelling. We hebben verschillende dingen gevonden die we hebben gebruikt om ons onderzoek te kunnen afronden.

Indische Instelling.jpg


Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de ambtenaarsopleiding in Delft bijgedragen aan ontwikkelingen in Indonesië?

Deelvragen

 • Wat hield de opleiding in?
 • Zijn er belangrijke personen die opgeleid zijn in Delft die invloed hebben gehad op de maatschappij in Indonesië?
 • Zijn er blijvende veranderingen te zien in Indonesië die zijn veroorzaakt door opgeleiden uit Delft?
 • Wat vond het volk van de ambtenaren die waren opgeleid in Delft?


Het doel van de instelling wordt in het regelement van de Indonesische Instelling als volgt omschreven: De Instelling heeft ten doel wetenschappelijk onderwijs te geven in de vakken, welke begrepen worden onder de benaming van taal-, land- en volkenkunde van Nederlands-Indië, en verder ook in vakken, waarvan de kennis den aanstaanden Indischen ambtenaar nodig is voor het verkrijgen van de benoembaarheid bij den burgelijken dienst in Nederlandsch Indië, of hem in zijn lateren werkkring nuttig kan wezen[1].
Hierin komt duidelijk naar voren wat de bedoeling van de opleiding was. Maar wanneer mocht men nou aan de opleiding deelnemen? Daarvoor hebben we in het reglement van de Indische Instelling van 1864 gezocht naar toelatingseisen, en dit zijn onze bevindingen.
Om het examen voldoende te kunnen afsluiten moest men de volgende vakken beheersen:

 1. De geschiedenis van Nederlands-Indië
 2. Land- en volkkunde van Nederlands-Indië
 3. De godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken van Nederlands-Indië
 4. De kennis der staatsinstellingen van Nederlands-Indië.
 5. De Maleische taal
 6. De Javaanse taal of een andere inheemse taal waar onderwijs in wordt gegeven

Als men geslaagd is krijgt diegene een getuigenschrift uitgereikt waarin de behaalde punten per vak staan. Dit geldt als bewijs voor benoembaarheid. Om toegang te krijgen tot het examen moest men aan de volgende eisen voldoen:

 1. Een academische graad, verkregen bij een van de Rijks hogescholen.
 2. Een getuigenschrift van een goed volbracht eindexamen van een hogere burgerschool, landbouw-of polytechnische school[2].

Dit examen wordt afgenomen[3] door een commisie van minstens zeven leden. Zoals u ziet heeft men een getuigenschrift nodig van een goed afgerond eindexamen van een Hogere Burgerschool, landbouw- of polytechnische school. Hier zijn de relaties met andere scholen goed te zien.
De Indische Instelling was voor 1864 de Koninklijke Akademie. Hier werden ingenieurs opgeleid, die in Nederlands-Indië dijken gingen bouwen, om zo de inwoners te beschermen tegen het water. Deze dijken waren echter niet duurzaam en vergingen snel. Er zijn 318 mensen geslaagd[4] voor het examen aan de Koninklijke Akademie. In 1864 veranderde de Koninklijke Akademie in de Indische Instelling. Vanaf toen zouden er ambtenaren opgeleid gaan worden, aangezien er meer vraag naar was. Er zijn 759 studenten geslaagd voor het Groot-Ambtenaarsexamen[5]. Enkele studenten werden benoemd tot gouverneur-generaal of resident in Indië. Desalniettemin is er bijzonder weinig over deze opgeleiden te vinden. Hieruit kunnen wij concluderen dat deze ambtenaren niet hebben gezorgd voor noemenswaardige (en blijvende) veranderingen.
De meningen over de in Delft opgeleide ambtenaren waren verdeeld in Nederlands-Indië. Er waren enkele Hollanders die als ambtenaar naar Nederlands-Indië gingen, maar er waren ook Indonesiërs die naar Delft gingen om er de opleiding te volgen, waarna ze weer terugkeerden naar Nederlands-Indië. De Nederlanders stonden in deze Aziatische kolonie vooral bekend als onderdrukkers. Hierdoor waren er veel mensen die niks van de Nederlanders of Nederlandse kennis moesten hebben. Maar de Nederlandse emigranten en aanhangers van de Nederlandse overheersing waren voor de komst van de ambtenaren uit Delft, omdat ze zo Nederlandse kennis toe konden passen in de kolonie.
We kunnen nu concluderen dat je erg slim en gemotiveerd moest zijn om toegelaten te worden tot de Indische Instelling, aangezien je onder andere over een academische graad moest beschikken. Maar in hoeverre heeft de ambtenaarsopleiding in Delft bijgedragen aan ontwikkelingen in Indonesië? Wij denken dat de opleiding niet veel heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen in Indonesië, omdat er zo weinig over te vinden is. Ondanks dat de studenten soms hoge functies mochten bekleden in Nederlands-Indië, hebben ze weinig voor veranderingen gezorgd. Als deze veranderingen noemenswaardig waren geweest, dan zou er iets over te vinden moeten zijn, maar dat is er nagenoeg niet. Maar betekend dat ook dat de Instelling nutteloos is geweest? Nee. De studenten die naar Indië zijn gegaan hebben allerlei voorwerpen van daar meegenomen naar Nederland, en daarmee ook een stukje van hun cultuur.

Voetnoten

[1] Hier wordt, door de directeur zelf, omschreven wat het hoofddoel is van de Indische Instelling. Dit stond vastgelegd in het reglement (artikel 1), dus blijkbaar moest iedereen deze mening delen, ook al waren ze het er niet mee eens.
[2] De relaties met andere scholen zijn duidelijk, je moet een getuigenschrift hebben, anders heb je geen toegang tot de Indische Instelling.
[3] Het examen mocht alleen afgenomen worden in Nederland of Nederlands-Indië.
[4] Vanaf 1842 tot 1864, dit was ongeveer 50% van alle leerlingen.
[5] Examen dat werd afgenomen aan de Indische Instelling, ingevoerd in 1864.

Bronvermelding

verre culturen Delft
nusantara
Verschillende archiefstukken uit het Delftse archief, zoals het reglement van 1864 en de toelichting daarop, en een lesrooster van de Indische Instelling.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies