29 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7253
: S3511
: C23139
: S2988
: S7123
: S7183
Koornmarkt 14 & 16 : korenwijnbranders, boterkopers, Minister van Oorlog, kostschoolhouders, directeur Indische Instelling, fotograaf
: R31426
Multatuli in Delft
: R55206
Honderd jaar geleden: oprichting Indische Instelling te Delft
: R57503
Honderd jaar geleden: oprichting Indische Instelling te Delft
: R57505

Revision history of "Indische Instelling"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies