5 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871
: S7259
: S7293
: S7413
: S7392

Industrie in opkomst

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Opkomst

Voor de opbloei van het economisch leven na 1800 was de industrie de stuwende sector. In de eerste helft van de negentiende eeuw had de Delftse nijverheid niet veel te betekenen. Er waren nauwelijks grotere bedrijven met een afzet buiten de stadsgrenzen. De industriële basis van de stad was behalve smal ook wankel.

Aardewerkbakkerijen

Voor meer dan de helft ging het om aardewerkbakkerijen, die er niet best voorstonden: telde de Porceleyne Fles in 1822 nog 150 werknemers, in 1866 waren dat er nog maar 31. Toch behoorden fabrikanten als H.A. Piccardt (Porceleyne Fles) en jhr. C. van der Goes van Naters (eigenaar van twee plateelbakkerijen) tot de welgestelde elite van de stad.

Glasfabriek

Naast de plateel- en aardewerkbakkerijen was de glasfabriek van de firma Boers onder leiding van C. Hoekwater het enige bedrijf van belang in de jaren twintig van de negentiende eeuw. Van de acht leerlooierijen waren die van G. Hogersdijk en van J.H. & G. van Kranendonk de voornaamste, terwijl die van H.H. Roes en W.O.A. Lans wel zijn omschreven als 'een slaperige rijkeluisbedoening van de oude soort', dat wil zeggen traditioneel en zonder veel vernieuwing.

Brouwerijen

Er waren in de genoemde periode twee brouwerijen in bedrijf: de firma Van Hoeke, Van Swinden & Co., met als directeur mr. H. van Rielle, en die van A. van Berckel. Een bekende branderij was die van Wijnaendts & Pennis. De firma L.A. van Meerten legde zich toe op het verder distilleren van moutwijn. Van Meerten was een van de weinige industriëlen die zocht naar technische vernieuwing in zijn bedrijfstak.


Bierbrouwerijen-Delft.jpeg


Textiel

De familie Maas bezat de enige textielfabriek in Delft. Zij schaften in 1822 als eerste particulieren in de stad een stoommachine aan om het fabricageproces te verbeteren. Technisch was de firma dan wel bij, voor de produkten die zij vervaardigde gold dat niet en in 1868 werd het bedrijf opgeheven. Een succes was het textielbedrijf van Heukensfeldt, vooral omdat het aanvankelijk dreef op overheidssubsidies voor werkverschaffingsprojecten. Later specialiseerde het zich met succes in de fabricage van vloerkleden.

Industriële bloei

In de branderij, de leerlooierij en de glasindustrie was ook na 1850 weinig vooruitgang te bespeuren. C.D. Vreede en P. Merkus, beiden uit vooraanstaande Delftse families, dreven een flessenfabriek, die in de jaren tachtig niet goed liep en door Van Marken werd overgenomen.

Metaalindustrie

In de metaalindustrie zat meer schot. Een vermogende houthandelaar, H. Hartog Heys jr., richtte een vijlenkapperij op en vervaardigde werktuigen en een paar stoombootjes. Veel verder bracht de apotheker en autodidact P.J. Kipp het: dit bedrijf groeide uit tot een gerenommeerde instrumentenfabriek, bij wie ook Van Marken geregeld bestelde. Later nam J.W. Giltay het bedrijf over.

Sigaren

In een andere tak van industrie was M. Hioolen succesvol. Hij was firmant van de oude sigarenfabriek A. Hillen en bouwde een netwerk van winkelfilialen op die het bedrijf een vooraanstaande plek op de binnenlandse markt bezorgden. De cementfabriek van P. Lindo, opgericht in 1869 en gelegen bij de Schie, kampte langere tijd met tegenvallers, maar rond 1900 kwam de ommekeer dankzij een nieuw productieprocédé en de verwerking van gewapend beton. In de aardenwerkindustrie stuurde J. Thooft de fabriek van De Porceleyne Fles de richting op van het kunstaardewerk, waardoor een nieuwe bloeiperiode optrad.

Distilleerderij

Een forse neergang beleefde de distilleerderij van Van Meerten. De kleinzoons van de oprichter namen de zaak in 1890 over en er kwam een aandelenuitgifte van anderhalf miljoen gulden, maar vlak na de eeuwwisseling ging het bedrijf failliet. Van Marken nam de resten over. Ook de metaalfabriek van Hartogh Heys kwam in de jaren negentig grotendeels onder de paraplu van Van Marken. In de leiding zaten verschillende oud-Gistmedewerkers en er was sprake van een goed fabricaat dat wereldwijd afzet vond. De firma F.W. Braat is een ander voorbeeld van een metaalwarenfabriek die uitstekende zaken deed.


Distilleerderij-nooit-gedagt.jpeg
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies