geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Difference between revisions of "Inloophuis Debora voor mensen met kanker en hun naasten"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
m
(Openingstijden)
 
Line 60: Line 60:
  
 
===Openingstijden===
 
===Openingstijden===
maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur
+
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
 
woensdagavond in de oneven weken van 19.30 tot 21.30 uur
 
woensdagavond in de oneven weken van 19.30 tot 21.30 uur
  
 
[[category:Welzijn in Delft]]
 
[[category:Welzijn in Delft]]

Latest revision as of 19:12, 6 February 2016

De deur staat voor iedereen open....
Logo Debora.jpg

Als de diagnose kanker is

Inloophuis Debora in Delft is een ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Voor wie te horen heeft gekregen dat hij of zij kanker heeft, staat de wereld stil. Plannen voor de toekomst storten in en een periode van onzekerheid en twijfel breekt aan. Natuurlijk, de medische wereld doet alle moeite de ziekte te bestrijden, maar waar kan de patiënt naar toe met zijn of haar verdriet, pijn en angst?

Geen patiënt maar gast

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. Inloophuis Debora, gevestigd aan de Aart van der Leeuwlaan 9 in Delft heeft de deur wijd open staan voor een kopje koffie, een moment van rust of juist een praatje. Gastvrouwen/-heren vertellen over de mogelijkheden en activiteiten. Heeft de patiënt behoefte aan een gesprek, dan is er alle tijd voor hem of haar. In het inloophuis is de patiënt altijd een welkome gast.

Activiteiten in het inloophuis

Naast de inloopmogelijkheid is iedereen welkom die informatie zoekt of lotgenoten wil ontmoeten. De gelegenheid wordt geboden creatief bezig te zijn, met bijvoorbeeld Sacrale dans, ontspanningsyoga, boetseren, zingen, papier en taal, Tai Chi en tekenen/schilderen. Ook worden er regelmatig themabijeenkomsten/cursussen georganiseerd en lezingen gegeven.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van een parttime coördinator. Deze ondersteunt en begeleidt het team van inmiddels een veertigtal gastvrouwen/- heren.
Het beleid en de visie is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Inloophuis Delft en Omstreken.
Zowel gastvrouwen/- heren en bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers die heel wat vrije uurtjes voor dit mooie en noodzakelijke doel beschikbaar stellen.

Financiële basis

De toegang tot het Inloophuis is in principe gratis. Ook voor het bijwonen van bijeenkomsten wordt geen vergoeding gevraagd. Voor deelname aan activiteiten wordt incidenteel een kleine financiële bijdrage gevraagd. Het Inloophuis is volledig afhankelijk van subsidies, sponsors, donaties en legaten. Alleen al de vaste lasten van huisvesting en de salarissen van de coördinator vergen een bedrag van circa vijftigduizend euro per jaar.

Ambities

Het bestuur van het Inloophuis Debora spreekt niet graag over het hebben van ambities. Toch heeft het bestuur een duidelijk doel voor ogen. Het bestuur wil graag de groeiende groep kankerpatiënten (wellicht in de toekomst ook kinderen met kanker) een steeds steviger en warmere helpende hand toesteken.

Voortbestaan en continuïteit

Het Inloophuis krijgt regelmatig eenmalige giften en kan (tot nu toe) met succes beroep doen op (gemeentelijke) subsidies. Het bestuur heeft moeten vaststellen dat er structureel geld nodig is om de stichting te kunnen laten voortbestaan om de noodzakelijke activiteiten te kunnen continueren. Daarvoor is jaarlijks een minimaal een bedrag van twintigduizend euro aan structurele inkomsten nodig. Het bestuur tracht deze inkomsten onder andere te verwerven door vaste bijdragen uit de Debora Partnership Club en het lidmaatschap van de 'De Vrienden van Debora'.

Debora Partnership Club

DPC logo.jpg

Omdat het bestuur weet dat ook bedrijven te maken hebben met werknemers die zijn of worden geconfronteerd met kanker durft zij die bedrijven te benaderen met het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan het werk van het Inloophuis. Noem het sponsoring, maar dan met de aantekening dat het Inloophuis vanwege haar karakter geen commerciële tegenprestatie kan leveren. Het moge duidelijk zijn dat op de voordeur geen reclame-uitingen van bedrijven kunnen worden bevestigd! Wel is het mogelijk om in de Nieuwsbrief welke driemaal per jaar verschijnt de deelnemers aan het Partnership te vermelden. Als er een goede relatie met bedrijven groeit dan is het zelfs mogelijk dat zieke werknemers werkzaam bij die bedrijven door hun werkgever attent gemaakt worden op het mooie werk van Inloophuis Debora. Zo kan er een wisselwerking ontstaan tussen het bedrijfsleven en het Inloophuis.

Wie kunnen er lid worden?

De Debora Partnership Club is toegankelijk voor bedrijven, instellingen en particulieren die het werk van Inloophuis Debora een warm hart toe dragen en bereid zijn hiervoor één of meerdere jaren een financiële bijdrage te verstrekken.

Bijdrageovereenkomst

De standaard contractuele bijdrage is vastgesteld op vijfhonderd euro per jaar en dat bij voorkeur voor een periode van drie jaar. Uiteraard is het toegestaan een groter of kleiner bedrag te doneren en het aantal jaren aan te passen.

Tegenprestaties

Als tegenprestatie kunnen deelnemers:

  • indien gewenst wordt een exclusieve foto van de ondertekening van het contract geplaatst in de Krant Delft op Zondag;
  • jaarlijks een uitnodiging tegemoet zien voor een activiteit die de mogelijkheid tot netwerken biedt;
  • driemaal per jaar de Nieuwsbrief van Inloophuis Debora tegemoet zien;
  • door het jaar heen uitnodigingen tegemoet zien voor het bijwonen van thema-avonden;
  • naamsvermelding krijgen op een sponsorbord in het Inloophuis.

Wilt u bijdragen aan het voortbestaan van het Inloophuis Debora dan kunt u contact opnemen met Marianne van Dijck, mvd.inloophuis@gmail.com, tel. 015-2568413/06-36043983

Stichting Vrienden van het Inloophuis

U kunt de activiteiten van het Inloophuis steunen door Vriend te worden van het Inloophuis. U kunt Vriend worden door jaarlijks minimaal twintig euro over te maken op girorekening: 9632738 t.n.v. 'Vrienden van het Inloophuis Delft'. Een aanmeldingsformulier kunt u downloaden via de [www.inloophuisbebora.nl website], invullen en opsturen naar dhr. M.C. den Dulk, penningmeester, Gerbrandylaan 12, 2625 LR DELFT.

'Stichting Inloophuis Delft en Omstreken' en de 'Stichting Vrienden van het Inloophuis' zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn hierdoor binnen de daarvoor geldende kaders fiscaal aftrekbaar.
Via de nieuwsbrief wordt u drie maal per jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en gebeurtenissen van het Inloophuis.
Onze huidige Vrienden willen wij bedanken voor hun trouwe steun.
Kijk ook eens op Inloophuis Debora voor mensen met kanker en hun naasten.

Contact

Wanneer u meer informatie wenst over het Inloophuis, interesse heeft in één of meerdere activiteiten of wanneer u op-/aanmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot de website, dan nodigen wij u graag uit om telefonisch of via de e-mail contact met ons op te nemen.

Inloophuis Debora Aart van der Leeuwlaan 9 2624 PK Delft telefoon: 015-2572767 e-mail: info@inloophuisdebora.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur woensdagavond in de oneven weken van 19.30 tot 21.30 uur

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies