geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Corsendonck, Jacob Ariënsz

From VerhalenWiki

(Redirected from Jacob Ariënsz Corsendonck)
Jump to: navigation, search

In de Kromstraatsteeg, heden Kromstraat, woonde ter hoogte van nummer 24 de klad-, decoratie- en glasschilder Jacob Ariënsz Corsendonck (Corssendonck, Corstendonck, Korssedonck). Jacob werd geboren te Delft (doop vermoedelijk op 25 januari 1635) als zoon van Arijen Jacobsz Corsendonck en Sara Jansdr Huijboom (Huboom). Zowel vader Ariën als moeder Sara waren afkomstig uit Gouda. Schilderen deed Jacob Corsendonck met olieverf. Hij zal de eerste beginselen van het vak van zijn vader Ariën geleerd hebben. Jacob was niet de enige schilder binnen de familie; ook zijn vader Ariën en zijn broer Abraham Ariënsz Corsendonck waren getalenteerde schilders. Maar ook Ary Jacobsz Corsendonck II, de zoon van Jacob en Maria, wist het penseel te hanteren.
Behalve schilder was Jacob tevens glasmaker. Mogelijk is zijn schoonvader Sixtus van den Houck daartoe de stimulans geweest, ofwel heeft hij juist via collega glasmaker Sixtus zijn vrouw leren kennen. Als glasmaker zowel als schilder diende men lid te zijn van het Sint-Lucasgilde. Zo’n lidmaatschap verschafte zowel privileges als verplichtingen. Uiteraard was ook Jacob lid van dit gilde en werd op 1 juni 1655 meester glasmaker. Zes jaar later (4 april 1661) werd hij bovendien meester-schilder.
In het jaar 1655, op 25 april, trad Jacob in het huwelijk met Maria Sixtus van den Houck (van der Hoeck), dochter van Sixtus van den Houck en Sara Michiels. Uit dit huwelijk werden kinderen geboren. Het gezin ging aan het Oude Delft wonen, nabij de Poppesteeg. Dit is ongeveer ter hoogte van waar ook het (eveneens uit Gouda afkomstige) schildersgeslacht van Delff hun domicilie heeft gehad.
In juni 1667 kwam Maria te overlijden. Maria Sixtus van den Houck; doop Delft 17 april 1633, begraven Delft 19 juni 1667. Een kleine anderhalf jaar later huwde Jacob met zijn tweede echtgenote; Weijntge Cornelis van der Cuijl die woonde op de Koornmarkt en de dochter was van knoopmaker Cornelis Jansz van der Cuijl en Hester Michiels. Ook uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
Jacob kwam te overlijden in 1675. Op 15 april van dat jaar werd hij begraven in de Nieuwe Kerk. Vijf maanden later werd Weijntge in dezelfde kerk begraven (Weijntge van der Cuijl; doop Delft 16 september 1636, begraven Delft 29 september 1675). Bij hun overlijden was het gezin woonachtig in de Ickersteeg (heden Nickersteeg). Nog hetzelfde jaar (november) overleed een kind van Jacob. Dat kind woonde toen in Dertienhuizen waar het vermoedelijk als wees was opgenomen door familie. Nog geen maand na het overlijden van Jacob, werd zijn laatste zoon geboren (doop 14 mei 1675). Hij werd Jacob genoemd, naar zijn zojuist overleden vader.

Bronnen: RKD, Ecartico, Kalden, Historisch GIS, DTB-Delft.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies