18 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Portret van Jacob Willemsz. Delff II
: 102498
Portret van Willem Reyersz. de Langue
: 157477
The officers of the White Banner : a civic guard portrait by Jacob Willemsz. Delff II
: R22554
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 102451
: C15052
: C19691
Portret van Dirck de Groot (1618-1661)
: 105521
Portret van Pieter de Groot (1615-1678)
: 105563
Delfland - Delff, Jacob (1619-1661)
: R30093
Drieluik met een schuttersoptocht met aan de buitenzijden een schouw met de wapens van Delft en Holland
: 105502

Revision history of "Jacob Willemsz Delff II"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies