geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Januari datums

From VerhalenWiki

Revision as of 20:36, 22 January 2018 by Wout (Talk | contribs) (De Delftse datums voor de maand januari)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De Delftse datums voor de maand januari

 • 1 januari 1833: Het dorpje 't Woudt wordt bij Hof van Delft gevoegd. In 1921 worden Hof van Delft en Vrijenban opgeheven
 • 1 januari 1898: Associatie (fusie) van de Nederlandsche Oliefabrieken (NOF) met Calvé te Bordeaux (Frankrijk)
 • 1 januari 1965: Judo Gouweleeuw nu Budo Gouweleeuw wordt opgericht en start met judolessen
 • 2 januari 1921: De Groenmolen aan de Zuidwal verliest bij een zware storm zijn wieken
 • 2 januari 1856: Cornelis Johannes Leornardus Kersbergen wordt geboren aan de Koornmarkt 64, vroeger bierbrouwerij "In de Ruyt" geheten. Hij zal één van de meest productieve Delftse architecten worden. Hij ontwierp tussen 1890 en 1925 veel winkelpanden en woonhuizen in Delft in neo-renaissance en artnouveaustijl
 • 2 januari 1971: De laatste dienst wordt gehouden in de Sint Hippolytuskerk aan de Voorstraat. Ondanks vele protesten wordt in 1972 met de sloop van het interieur begonnen. Het gebouw zelf wordt in 1974 gesloopt
 • 4 januari 1626: Bakker en kunstschilder Cornelis Pastenax huwt met Jannetgen Claes van Overvest.
 • 4 januari 1786: Johannes Bolster die op 14 november 1747 werd aangesteld als kamerbewaarder van de Schepenkamer in Delft, hield zijn ambt tot 4 januari 1786. Ter ere van zijn ambstdienst werd een memoriefles vervaardigd
 • 5 januari 1840: Inwijding van het orgel van de Nieuwe Kerk
 • 5 januari 1910: Christiaan Adrianus Johan Stoutjesdijk wordt geboren. Als 18 jarige zoon komt hij in 1928 in de verffabriek van zijn vader te werken en wist hij het uiteindelijk tot directeur te brengen. De fabriek was gevestigd aan de Rotterdamseweg. In 1946 richtte Stoutjesdijk naast de verffabriek de Chemische Industrie Magenta op waar o.a. kunstharsen werden vervaardigd
 • 6 januari 1839: Inwijding Oude Kerk na restauratie
 • 7 januari 1885: Het weekblad de Delvenaar verschijnt (dit is een voortzetting van een advertentieblad van dezelfde uitgever)
 • 8 januari 1842: De Koninklijke Academie (de voorloper van de Technische Hogeschool en later de Technische Universiteit) wordt plechtig geopend door Koning Willem II aan de Oude Delft 95
 • 8 januari 1906: Jacobus Cornelis van Marken, oprichter van de Koninklijke Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek, de Delftsche Oliefabriek (Calvé), de Lijm- en Gelatinefabriek en de Van Markendrukkerij, komt te overlijden. Van Marken was tevens initiatiefnemer van het Agnethapark
 • 9 januari 1556: De burgemeesters van Delft nemen het besluit 'dat men eerdaags het erf van mijns Heren Herberge, toebehorende de stede, sal doen doorgraven ende aldaar een vaart maken ende doen overwulphen'. Twee jaar later waren gracht en overkluizing klaar. De overkluizing stond al snel bekend als de Boterbrug vanwege de botermarkt die er tot in de 19e eeuw gehouden werd
 • 10 januari 1654: Kunstschilder Pieter Pietersz Vromans wordt begraven in de Oude Kerk.
 • 10 januari 1936: Frans Vernave, geboren op 14 juni 1865 te Haarlemmermeer en woonachtig aan de Verwersdijk, komt te overlijden. Vanwege zijn lengte, 2 meter 35, stond Frans in Delft beter bekend als 'Lange Frans'
 • 12 januari 1996: Theater de Veste wordt officieel geopend
 • 13 januari 1818: Kunstschilder, tekenaar, aquarellist Adriaan Eversen wordt geboren.
 • 13 januari 1960: Klaas van Knegt ontvangt uit handen van burgemeester De Loor een zilveren gemeentepenning ter gelegenheid van 40 jaar leiderschap van gymnastiekvereniging Excelsior
 • 14 januari 1246: Graaf Floris geeft Delft de vrijheid van tolheffing
 • 14 januari 1618: Kunstschilder Willem Jacobsz Delff trouwt met Geertruyt Michielsdr van Miereveld.
 • 14 januari 1641: Tapijtontwerper en kunstschilder Pieter Mathysz Pastenax wordt begraven in de Nieuwe Kerk.
 • 16 januari 1606: Tapijtontwerper en kunstschilder Mathys Pastenax wordt begraven in de Nieuwe Kerk.
 • 16 januari 1655: Kunstschilder Nicolaes Arentsz Vosmaer huwt met Anna Verhagen.
 • 16 januari 1678: Kunstschilder Willem Boda wordt gedoopt.
 • 16 januari 1967: Prins Claus bezoekt de Technische Hogeschool (voorloper van de TU) in het kader van het 125-jarig bestaan van de hogeschool
 • 21 januari 1746: De in Delft geboren kunstschilder Nicolaes Verkolje overlijdt in Amsterdam.
 • 22 januari 1642: Portretschilder Jacob Willemsz Delff II treedt in het huwelijk met de adellijke Anna van Hoogenhouck.
 • 22 januari 1795: De Franse troepen trekken Delft binnen en worden verwelkomd op de Markt bij het Stadhuis. De Patriotten nemen voor de tweede maal, met hulp van de Franse troepen Delft in bezit
 • 23 januari 1980: De fundering van de voormalige kloosterkapel Sion te Rijswijk wordt opgegraven. Het klooster Sion werd kort na 1430 gebouwd en grotendeels in 1572 afgebroken omdat het gevaar bestond dat de Spanjaarden het als uitvalsbasis zouden gaan gebruiken. In 1574 werden de laatste restanten gesloopt
 • 24 januari 1727: Tekenaar en kunstschilder Willem van der Wilt overlijdt.
 • 25 januari 1670: Maritiem kunstschilder (Jochem/Joachim) Jochum de Vries wordt begraven in de Nieuwe Kerk te Delft.
 • 25 januari 1990: Een orkaan raast over Delft en veroorzaakt veel schade. Onder andere het Sporfondsenbad aan de Weteringlaan loopt stormschade op
 • 27 januari 1608: Tapijtontwerper, tekenaar, kunstschilder Karel van Mander II huwt met Cornelia Rooswijck.
 • 27 januari 1746: Kunstschilder Nicolaes Verkolje, geboren te Delft, wordt begraven in de Amsterdamse Zuiderkerk.
 • 27 januari 1947: Ike van der Hoeven-Plak en haar man Willem van der Hoeven (olieslager) wonen 60 jaar in het Agnethapark. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt mevrouw Van der Hoeven gefotografeerd voor haar woning met het getal 60 boven de deur. In totaal zou zij er 68 jaar wonen
 • 28 januari 1879: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het plan voor 'de aanleg van nieuwe buurten in het zuidwestelijk gedeelte der gemeente Delft'. Deze buurt is de eerste Delftse uitbreiding buiten de veste en wordt met de naam Westerkwartier aangeduid. Lees hier meer over de ervaringen van Pieter de Ruyter die in zijn jeugd in de jaren veertig van de 20e eeuw in het Westerkwartier woonde
 • 29 januari 1584: Prins Frederik Hendrik wordt in het Prinsenhof geboren
 • 29 januari 1689: Hubert Cornelisz Poot, de dichtende boer, wordt geboren.
 • 29 januari 1599: Kunstschilder Guilliaem de Zaen wordt begraven in de Nieuwe Kerk.
 • 29 januari 1724: De Engelse kerk wordt door het stadsbestuur opgeheven
 • 30 januari 1968: De Hervormde Marcuskerk aan de Menno ter Braaklaan 2 wordt in gebruik genomen
 • 31 januari 1891: Jan Schouten opent zijn atelier voor gebrandschilderd glas 't Prinsenhof in de Schoolstraat, boven de Kamer van Charitate (onderdeel van het Prinsenhof). Het bedrijf werd in 1951 opgeheven
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies