320 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Gezicht op Delft vanuit een fantasie loggia
: 103402
Het meisje met de parel
: R78172
Het Straatje van Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 22-26 : Een kunsthistorische visie op een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek
: R49500
De Rotterdamse- en Kethelpoort te Delft
: 104657
Johannes Vermeer of Jan Casteleyn : is de "Lezende Man" een werk van Johannes Vermeer?
: R17915
De juwelen van Johannes Vermeer : een essay over het mysterie Johannes Vermeer
: R18154
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 102451
Johannes Vermeer, 1632-1675
: R29883
De veegster
: 127054
Portret van de familie Van der Dussen
: 102946

Vermeer, Johannes

From VerhalenWiki

(Redirected from Johannes Vermeer)
Jump to: navigation, search
180px-Vermeer autograph.svg.png

Een nieuw licht op Vermeer

Met dit artikel willen wij u laten kennismaken met de wereld van Vermeer. Wij hebben geprobeerd om erachter te komen wie en wat voor schilder Johannes Vermeer eigenlijk was. Wij hebben deze vraag in vier deelvragen gesplitst, om op verschillende aspecten de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. De deelvragen hebben met de volgende onderwerpen te maken: het leven van Vermeer, de tijd waarin hij leefde, zijn schildertechnieken en symboliek verwerkt in zijn schilderijen. Bij het ene onderwerp hebben wij meer relevante informatie gevonden dan bij het andere. Wij hopen dat u er van zal genieten en een antwoord op de vraag: ‘Wie en wat voor schilder was Johannes Vermeer?’ kunt krijgen.

Het verloop van het leven van Vermeer

Johannes Vermeer werd op 31 oktober 1632 gedoopt als Johannis. Zijn exacte geboortedag is niet bekend maar ligt waarschijnlijk een paar dagen eerder. Zijn vader was herbergier, maar zat ook in de kunsthandel. Het is aannemelijk dat door deze eerste aanraking met kunst Vermeer besloot kunstenaar te worden.
Bij wie Vermeer in de leer gegaan is, is onbekend. Johannes Vermeer werd zelfs de sfinx van Delft genoemd aangezien er zo weinig details over hem bekend waren. Maar naar aanleiding van zijn eerste schilderijen is het mogelijk dat hij in de leer was bij een Utrechtse Caravaggist. Deze schilderden namelijk vooral veel Historische gebeurtenissen. Wat ook te zien is op Vermeers eerste schilderijen.
In 1653 trouwde Johannes met Catharina Bolnes uit Schipluiden. Hiervoor heeft hij zelf zijn religie veranderd, aangezien Catharina rooms-katholiek was en hij calvinistisch. In 1653 werd hij ook lid van het Sint-Lucasgilde, een gilde voor kunstenaars. Hij handelde in kunst, maar vond zichzelf meer een kunstenaar. Vermeer had zelf niet veel geld en trok in 1660 in bij zijn schoonmoeder, die het gezin financieel steunde. Zo is er een voorbeeld dat Vermeer 3 schilderijen als borg aan de bakker had gegeven voor brood. Het ging financieel steeds slechter met zijn gezin (hij had 11 kinderen) en moest vaak geld lenen. In 1672 stortte Vermeer in omdat door de economische crisis niemand meer werk van hem kocht. Johannes Vermeer stierf in december 1672.

De omgeving en tijd van Johannes Vermeer

Gezicht op Delft
Na de Tachtigjarige Oorlog waren de Nederlanden zelfstandig geworden en op weg om een heuse grootmacht te worden. In de zeventiende eeuw kende Nederland een bloeiperiode op bijna elk gebied: wetenschap, economie en sociaal gebied. Men ging wat minder naïef om met wat de kerk zei en begon zelf dingen te onderzoeken. Ook ontstonden er grote handelsondernemingen, zoals de VOC en WIC. Deze zorgden voor een enorme rijkdom in Nederland. Omdat de havens in Nederland zo goed bereikbaar waren en centraal lagen, werden ze zeer druk bezocht. Op deze manier kwamen ook veel buitenlandse handelaren hun goederen aanprijzen en kwam Nederland in contact met invloeden van buitenaf. met name in de kolonies.

Ook op kunstzinnig gebied ontstonden nieuwe ontwikkelingen. Zo werd met bijvoorbeeld lichtval, schaduw, compositie etc. geëxperimenteerd. Op deze manier ontstonden subculturen in de kunst. Voor een kunstenaar was het in die tijd gebruikelijk om, voordat je begon met je ‘specialisatie’, een reis door Europa te maken om belangrijke kunst te zien. Een van de meest bezochte plaatsen was Rome, hier was nog het meeste uit de klassieke Oudheid aanwezig.
Het spelen met lichtval is later een van Vermeers specialiteiten geworden. Daaraan is vaak ook een schilderij van hem te herkennen, zoals je kunt zien bij Gezicht op Delft.

Vermeer en zijn schildertechnieken

Johannes Vermeer had een voorkeur voor ingetogen momenten. Hij maakt vooral veel gebruik van het lichtgehalte, wat zijn schilderijen een schitterende uitstraling geeft. Vermeer schilderde meestal genrestukken , maar ook wel eens een historiestuk of een stadsgezicht. Deze schilderijen onderscheiden zich door de optimale compositie door toepassing van perspectief, lichtval en verdwijnpunten.

Het Meisje met rode hoed
De meeste schilderijen van Vermeer beelden situaties af waarop de afgebeelde personen met dagelijkse activiteiten bezig zijn, onwetend dat ze worden geschilderd. Op sommige schilderijen lijkt het wel of de persoon wordt betrapt in haar handeling zoals je kunt zien bij Het Meisje met rode hoed. Op zestien van zijn schilderijen is een jonge dame afgebeeld.

Om de dieptewerking van zijn schilderijen te versterken, maakte Vermeer vaak gebruik van een repoussoir. Een (donker) beeld op de voorgrond van een schilderij, waardoor de rest van het schilderij dieper lijkt, vaak een stoel of een gordijn.
Alle schilderijen van Vermeer zijn vervaardigd in olieverf op doek, met uitzondering van het Meisje met de rode hoed en het Meisje met de fluit. Deze werken werden op hout geschilderd. Johannes Vermeer heeft hoogst waarschijnlijk van de toen pas opgekomen camera-obscuratechniek gebruik gemaakt. Deze techniek geeft een scherpe aanblik en dieptewerking, die het gevoel geeft dat de afbeelding door een fotocamera is gemaakt. Deze technieken maakten de schilderijen van Johannes Vermeer zó bijzonder dat iedereen het er nu nog over heeft.

De symboliek verwerkt in Vermeers schilderkunst

De algemene symboliek bij Vermeer is vooral gericht op het vastleggen van de Hollandse deugdzaamheid. Dat geldt overigens ook voor zijn manier van werken. Hij schilderde wel overwogen en doordacht een beperkt aantal schilderijen, twee à drie, per jaar.
De alledaagse handelingen in de huiselijke taferelen staan duidelijk centraal. Dit blijkt onder meer uit het gekozen verdwijnpunt, dikwijls zeer dicht bij de handeling zelf. Dit effect wordt versterkt door de versterkte lichtval op de handelende persoon ten opzichte van de wat teruggedrongen achtergrond. Sommigen stellen zelfs dat het Melkmeisje van Vermeer (De keukenmeid) de verpersoonlijking is van de Nederlands deugdzaamheid.

De keukenmeid.jpg

Zo schrijft Mariët Westermann: ‘De melk die de keukenmeid schenkt, moet wel verwijzen naar haar verzorgende karakter, en haar houding moet wel gewetensvol zijn. Haar toewijding aan een alledaagse taak verklaart goeddeels de status van het schilderij als toonbeeld van de Hollands deugd.’

Johannes Vermeer is...

Nu we deze deelvragen in vier deelonderwerpen hebben verwoord, hebben wij een antwoord op onze hoofdvraag kunnen vinden Wie en wat voor schilder was Johannes Vermeer?.
Johannes Vermeer was een mysterieuze man, er zijn niet veel details meer van hem bekend. Hij heeft een gezin gehad waarmee hij in een financieel onstabiele situatie zat.
Het is ook gebleken dat in de tijd van Vermeer de specialisatie van de schilderkunst heeft plaats gevonden. Dit heeft in Vermeers geval zijn uitzonderlijke lichtval opgeleverd. Hij schilderde vooral ingetogen momenten.
Zijn schilderijen hebben ontzettend veel indruk gemaakt door zijn bijzondere schildertechniek met name die van lichtval en dieptewerking. Johannes Vermeer schilderde vooral jonge vrouwen die hun alledaagse taken met volledige toewijding uitvoeren. Zo´n schilderij wekt door zijn symboliek gevoelens op voor de Nederlandse deugdzaamheid. Helaas is deze bijzondere man al op 40-jarige leeftijd gestorven, maar zijn schilderkunst zal tot in de eeuwigheid voortleven.

© Steven Vethman & Tom van de Zanden

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies