geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Joden die in Delft gewoond, gewerkt, gestudeerd, ondergedoken, enz. hebben

ˆ geboren
† overleden
(000) actenr.
■ namen uit: Blijvers en voorbijgangers, Joden in Delft
SY namen uit zogenoemde Synagogelijst (2011)
TH namen uit Gedenkboek T.H. 1940-1945 (1946)
YP namen uit Slag om Ypenburg
(verwanten) tussen haken
Delft? misschien een link met Delft

Aangevuld uit de sites: Digitale Stamboom Portaal, (voormalig) GenLias, oorlogsslachtoffers, Joodse gemeenschap in Nederland, Joods Monument, diverse boeken o.a Strijd en verzet in de Prinsenstad door J.W de Blij.

Samengesteld en aangevuld door P.L.Krul, 01-01-2012

Tijdens de 2e wereldoorlog(1939-1945) omgekomen Joden.
KADDIESJ

1939

Koster, Jacob, *19-01-1896 Delft, Oude Langendijk 24; zn. van Louis Koster, koopman, en Eva Soester, mucicus; †18-11-1939 Het Kanaal, a./b. s.s Simon Bolivar, t.g.v. Duitse zeemijn, rivier de Thames

1940

SANDERS, Moise Louis, * St. Jans Molenbeek, (Brussel) 03-03-1916, zn. van Sanders, Louis en Sprotte, Marthe Berthe van, geh. met Blik, Betje, (†,Vernietigingskamp Sobibor (Polen) 11-06-1943) wonende te ’s Gravenhage, dpl. soldaat grenadiers, gesneuveld in de strijd tijdens de inval, † Delft 10-05-1940, (265) begraven, Isr. begr. pl. Wassenaar YP Toen op een dak van een huis aan de Brasserskade (Delft) een parachutist was geland, trapte een woedende Sanders hem er af. Toen zijn luitenant zich later achter een mitrailleur wilde plaatsen, duwde de omstuimige soldaat hem weg om zelf het vuur te openen. Enkele ogenblikken later sneuvelde hij achter het wapen. Onderscheiden met het Bronzen Kruis.
Denekamp, Paul Jacobus, *, Delft, Phoenixstraat 21, 03-06-1907, (442) zn. van Denekamp, Eliazer Jacobus, officier van gezondheid, arts, generaal, en
POLAK, Jeannette, wonende Den Haag, Spotvogellaan 4, geh. met Vreedenburg, Annette, wonende te Oss, ir. chemicus, res.1e luitenant, staf-22, Koninklijke Landmacht, comm. Korps motordienst, gesneuveld in de strijd tijdens de inval, † Delft 13-05-1940, (336) begr. isr. begr. pl. Wassenaar
ROFFESA, Alexander, *, Den Haag, 31-05-1876, zn. van Roffesa, Izaac en Sanders, Ester, geh. met Noort, Rachel, wonende te ’s Gravenhage, Wolmaranstraat 344, † Delft 30-05-1940, (322) omstandigheden onbekend
BENJAMINS, Sara, *, Amsterdam, 26-09-1880, dr. van Benjamin, Jacob Jonas en Goudsmid, Sientje, winkelierster, geh. met Arend, Isaac, † Delft 23-11-1940, omstandigheden onbekend
SOLMANOVITS, Enny, *, Rotterdam, 13-09-1927, dr. van Solmanovits, Markus en Cats, Johanna, † Delft 29-12-1940, omstandigheden niet bekend, uit de begr.boeken van de Joodse begr. plaats te Rotterdam is bekend dat Enny aldaar is begraven.

1941

SUSHOLZ, Lena, *, Delft, 13-03-1859, (153) dr. van Susholz, Koppel, (Jacob), meester vleeschhouwer, en Norden, Rebecca, geh. Delft, wed van uitgever Rosendaal, Salomon, † Apeldoorn, Verpleeginrichting Het Apeldoornse Bos, 27-02-1941 (Haar dochter, Rosendaal, Elisabeth Regina, was daar verpleegster. † Vernietigingskamp Sobibor, 05-03-1943)
FELDMANN, Clarence, *, New-York, 14-01-1867, zn. van Feldmann, Carl en Goldstein, Pauline, prof. hoogleraar T.H. electrotechniek, wonende Delft, Rotterdamscheweg 101, overleden door emoties tijdens het wegvoeren van zijn vrouw, Stamm, Lina, † Delft 21-07-1941 (470)
HESSEN, Albert Bernard, *, Groningen, 11-05-1910, zn. van Hessen, Leo en Beer, Nanny de, wonende Amsterdam, Zuider Amstellaan 183, cartonagefabrikant, wonende of onderduikend, Delft, Piet Heijnstraat 17, werd rechtstreeks naar Westerbork vervoerd, † Hellendoorn 25-07-1941
FARO, Samuel, *, Amsterdam, 1861, zn. van Faro, Alexander en Levinson, Duifje, † Delft 17-10-1941,(610) omstandigheden onbekend, begr. Rotterdam
STAM, Joseph van der, *, Delft, 20-12-1855, zn. van Stam, Hijman, vleeschhouwer, en Nieuwkerk, Heintje,(Henderijntje) vleeshouwer, geh. met MENDELS, Sibilla, (†, Westerbork, 06-06-1943), wonende Hilversum, Gijsbrecht van Aemstelstraat 308, † Hilversum 24-12-1941, omstandigheden onbekend

1942

KROESE, Angeneta, *, Sloten, 04-11-1914, dr. van Kroese, Jan en Nederlof, Anna Catharina, geh. met Soberski, Louis, wonende Delft Koepoortstraat 141, † Delft 01-01-1942 (1), omstandigheden onbekend
GLASER, Ernst, *, Tilburg, 20-03-1918, zn. van Glaser, Benjamin Philip en Weijl, Frieda, student T.H, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-03-1942 T.H.
ERNST GLASER, Vermist. Ernst Glaser, geboren 20 maart 1918, trachtte evenals zijn vier jaar jongeren broer Karel Glaser aan den greep der Jodenvervolging te ontkomen. Hij begaf zich op weg naar Zwitserland, doch werd reeds in Brussel gearresteerd. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. T.H.
LEVIE, Eva, *, Breda, ca. 1894, dr. van Levie, Maurits en Cohen, Sara Josephus, geh. met Heukels, Anthonie, † Delft 23-05-1942 (314) omstandigheden onbekend
MAINZER, Samuel, *, Burculo, 16-05-1869, zn. van Mainzer, Bernard en Rosendaal, Carolina, geh. met Bruin, Johanna de, wonende Delft, Raam 56, Kolk 34, † Delft 27-06-1942, (376) omstandigheden onbekend, begr: Joodsche begr. pl. Rotterdam SY
MUHLRAD, Max, *, Rotterdam, 16-02-1921, kantoorbediende, zn. van Muhlrad, Jacob en Rosenzweig, Fanny, wonende Delft Doelenstraat 108, geh. met Solmanovitz, Diny, wonende Delft Heemskerkstraat 32, uit: Delfsche Courant, verloofd, Delft, 22-02-1942, geen ontvangdag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) ), 04-08-1942, aangifte: 1956(61) ■ Politierapporten Delft, Dag & Nacht, 05-08-1942
SOLMANOVITZ M., Heemskerkstr. 32, geeft kennis, dat de bij hem inwonende schoonzoon, Max Muhrad, 21 jr., diens vrouw Dini Solmanovits en zijn zuster Lottie Muhrad, in den avond van 04-08 te omstreeks 18.00 een eindje zijn gaan wandelen. Tot op heden daarvan niet zijn teruggekeerd. Hij vraagt of hier omtrent hen iets bekend is. Hem medegedeeld dat hier niets omtrent hen bekend is. (Marge: Rood potlood: Zijn in Frankrijk gevangen genomen, C.V.P. bekend.) 06-08-1942 (Vraagt nu naar zijn dochter. Weer niets bekend) Datum overlijden klopt dus niet met de verklaring. Was bedoeld als dekking?
SOLMANOVITZ, Diny, *, Rotterdam, 15-01-1922, dr. van Solmanovitz, Markus, en Cats, Johanna, geh. met Muhlrad, Max, Delfsche Courant, verloofd, Delft, 22-02-1942, geen ontvangdag, † Concentratiekamp Auschwitz (Polen) 04-08-1942, aangifte: 1956(60) ■ Politierapporten Delft, Dag & Nacht, 05-08-1942
BOEKEN, Heintje, *, Amsterdam, 29-12-1918, dr. van Boeken, Solomon en Klijn, Engeltje de, geh. met Kar, Salomon van der, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 1950 (1446)
KAR, Engeltje van der, *, Delft, Oude Delft 89(?), 05-08-1941, dr. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Oude Delft 89, wonende Rotterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942 (1 jaar en dood), aangifte: 14-12-1949 (1754)
KAR, van der Grietje, *, Rotterdam, 08-12-1937, dr. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 14-12-1949 (1755)
KAR, van der, Marcus, *, Rotterdam, 19-01-1939, zn. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 14-12-1949 (1757)
KAR, Sientje van der, *, Rotterdam, 24-02-1940, dr. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 14-12-1949 (1761) Delft? (Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden)
SLIER, Keetje, *, Rotterdam, 18-07-1898, dr. van Slier, Salomon, en Arend, Sara van, geh. met Sluis, Jacob van der, wonende Rotterdam, Noorderkanaalweg 14 K, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 16-08-1942, aangifte, 1950 (A 2223)
DAM, Betje van, *, Groningen, 19-11-1899, dr. van Dam, Andries van en Tromp, Frouktje, geh. met Schnitzler, Mozes, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (464) ■
SCHNITZLER, Alida, *, Rotterdam, 21-08-1934, dr. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (471) ■
SCHNITZLER, Isidor, *, Rotterdam, 09-12-1932, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (469) ■
SCHNITZLER, Joseph, *, Rotterdam, 13-03-1938, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (468) ■
SCHNITZLER, Leonardus, *, Rotterdam, 01-08-1929, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (467) ■
SCHNITZLER, Louis Andries, *, Rotterdam, 27-10-1930, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (466) ■
SCHNITZLER, Saartje, *, Rotterdam, 13-04-1936, dr. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (465) ■
RUDELSHEIM, Simon Bernard, *, Tjepoe, (N.O.I.) 23-03-1920, student T.H., wonende Nieuwe Plantage 80, Hof van Delftlaan 107, vertrok na oproep, 17-08-1942, zelfdoding door ophanging na opsluiting in cel, † Langres 21-08-1942 T.H. ■
SIMON BERNHARD RUDELSHEIM Onbekende doodsoorzaak. Simon Rudelsheim moest zich als volbloed Jood op 17 Augustus melden in Rotterdam. Op dien dag is hij inderdaad vanuit Delft vertrokken, zooals later bleek om te trachten om over land naar Engeland te ontkomen. Hij was daarbij in gezelschap van twee lotgenooten: de eerste werd in Brussel gearresteerd; de tweede liep in Noord-Frankrijk in de val. Rudelsheim bereikte Parijs en woonde daar eenigen tijd. Op 2 December 1942 ontving de Rijks Recherce Centrale uit Den Haag een schrijven van het “Bureau Befehlhaber der S.D. im Bereich des Sicherheitsbefehlshaber im Frankreich”, waarin aan de hand van 3 foto’s indentificatie van een lijk werd gevraagd. Het lijk werd geïdentificeerd als zijnde van Rudelsheim. Het Duitsche schrijven was vergezeld van een dossier waaruit bleek, dat de Duitschers Rudelsheim niet vanwege zijn Jood-zijn ombrachten. Helaas ging dit dossier tendeele verloren bij het bombardement van Nijmegen op 22 Februari 1944. Het overige deel van het dossier is sinds de bevrijding door vele militaire handen gegaan en op raadselachtige wijze verdwenen. Wel nimmer zal de tragedie welke zich in Parijs om Rudelsheim afspeelde, kunnen worden opgehelderd. T.H. ■
ROODE, Rebecca de, *, Delft, Binnenwatersloot 18 A, 31-05-1916, dr. van Roode, Jacques Abraham, winkelier in radioartikelen, en Cohen, Hilletje, geh. met Straus, Johan, wonende Scheveningen, Keizersstraat 116, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 23-08-1942
LAVINO, Jacoba, *, Rotterdam, 30-08-1888, dr. van Lavino, Abraham en Tokkie, Sara, wonende Rotterdam, 1e Middellandstraat 76 B, bij haar 2 zussen en zwager, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-08-1942, aangifte 1950 (3038)Politie Delft, Dag & Nachtrapporten 11-08-1942 19.10 Doc. Dienst Den Haag: Op last van de Si-Po moeten 2 Israelieten worden gearr., die zich bevinden bij Barneveld, Breestraat 2. 22.00 Gearr.: Jacoba Lavino, *, Rotterdam, 30-08-1888 en de gevl. Duitsche Jood, Hans Hymann, *, Kreveld, 05-11-1915 (Inktpen) Koopman, Stadhouderkade 130, Amsterdam. 12-08-1942 00.30 Vertrekt het busje naar Den Haag.
HARTOGS, David Maurits, *, Delft, Vlamingstraat 16, 12-02-1892, (130) zn. van Hartogs, Elias, koopman, en Gazan, Eva, geh. met Gelder, Clara, makelaar, wonende Den Haag, Sleedoornstraat 15, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1942
HEYMANS, Hans, *, Kreveld, 05-11-1915, zn. van Heymann, …… en Goldschmidt, ……., wonende Amsterdam, Stationkade 130, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1942; Politie Delft, Dag & Nachtrapporten 11-08-1942 19.10 Doc. Dienst Den Haag: Op last van de Si-Po moeten 2 Israelieten worden gearr., die zich bevinden bij Barneveld, Breestraat 2. 22.00 Gearr.: Jacoba Lavino, *, Rotterdam, 30-08-1888 en de gevl. Duitsche Jood, Hans Hymann, *, Kreveld, 05-11-1915 (Inktpen) Koopman, Stadhouderkade 130, Amsterdam. 12-08-1942 00.30 Vertrekt het busje naar Den Haag
MUHLRAD, Lottie *, Rotterdam, 14-07-1922, dr. van Muhlrad, Jacob en Rosenzweig, Fanny, winkelbedienster, wonende Delft, Doelenstraat 108, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen), 04-09-1942 ■ ; Politierapporten Delft, Dag & Nacht, 05-08-1942 M. Solmanovits, Heemskerkstr. 32, geeft kennis, dat de bij hem inwonende schoonzoon, Max Muhrad, 21 jr., diens vrouw Dini Solmanovits en zijn zuster Lottie Muhrad, in den avond van 04-08 te omstreeks 18.00 een eindje zijn gaan wandelen. Tot op heden daarvan niet zijn teruggekeerd. Hij vraagt of hier omtrent hen iets bekend is. Hem medegedeeld dat hier niets omtrent hen bekend is. (Marge: Rood potlood: Zijn in Frankrijk gevangen genomen, C.V.P. bekend.)
COHEN, Willem David, *, Amsterdam, 11-05-1889, dr. ir. geh. gew. met Emrik, Claire Elisabeth, geh. met Levie, Sylvia Renée Louise de, privaat hoogleraar T.H. Delft, rector R.U. Leiden, wonende Den Haag, Diepenbuschstr. 124, razzia, Den Haag, 11-09-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942 T.H., met zijn vrouw, dochter en zoon; DR. IR. W.D. COHEN Vermist sinds December 1942; Dr. Ir. W.D.Cohen werd op 22 November als Jood ontslagen uit zijn functie als privaat-docent in de Organische Chemie. Bijna een jaar later, October 1941, vond hij een werkkring als leeraar in de scheikunde toen in Den Haag het Gem. Lyceum voor Joodsche leerlingen werd opgericht/ Zijn arrestatie, tezamen met zijn vrouw en beide kinderen, (zie onderaan) volgde, toen in September 1942 bij een razzia een bepaalde Joodsche familie niet thuis werd getroffen en als represaille geheel willekeurig enkele andere gezinnen van hun vrijheid werden beroofd. Van Westerbork werden zij naar het Oosten getransporteerd. Wat hem verder is overkomen laat zich, bij het ontbreken van elk bericht, slechts gissen. T.H.
(Echtgenote)
LEVIE, Sylvia Renée Louise de, *, Hoogezand, 19-12-1901, dr. van Levie, David de en Israels, Magdalena Helena, geh. met Cohen, Willem David, wonende Den Haag, Diepenbuschstr. 124, razzia, Den Haag, 11-09-1942,†, Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942)
(Dochter)
COHEN, Alice Elisabeth, *, Voorburg, 26-03-1925, dr. van Cohen, Willem David en Emrik, Claire Elisabeth, wonende Den Haag Diepenbuschstr. 124, 5e klas joods lyceum, razzia, Den Haag, 11-09-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942)
(Zoon) COHEN, Herman Davey, *, Voorburg, 15-08-1926, zn. van Cohen, Willem David en Emrik, Claire Elisabeth, wonende, Diepenbuschstr. 124 Den Haag, 3e kl. joods lyceum, razzia, Den Haag, 11-09-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942)
SCHNITZLER, Mozes, *, Rotterdam, 04-02-1899, zn. van Schnitzler, Joseph en Davids, Alida, geh. met Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, bontsnijder, koopman in oude kleding, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-09-1942, aangifte: 31-12-1946 (828) ■
ANDRIESSE, Hedwig, *, Lank, 21-01-1915, geh. met Moses, Heijman, wonende Pijnacker Zuiderstraat 17, † Auschwitz, 21-09-1942. Op 17-08-1941 werd hun woning in Rotterdam, Provenierstraat 16 A, door een Britse luchtaanval in puin gegooid. Hetty was zwaargewond. Op 13-10-1941 heeft het echtpaar een kamer gehuurd in Pijnacker. Haast 1 jaar later, op 07-09-1942 werden ze uit hun kamer gehaald door een stel nsb-ers. (Na overdracht aan de Duitschers kwamen ze op het Delftse politiebureau terecht.) Op 15-09-1942 werden ze (vanuit daar) gedeporteerd naar doorgangskamp Westerbork waar ze op 17-09-1942 aankwamen. De volgende dag werden ze verder versleept naar Polen, alwaar Hetty bij aankomst gelijk omgebracht werd. (E. van Baarle: Vertrokken zonder nader adres, de Joodse inwoners en onderduikers van Pijnacker) (2005)
COHEN, Jacob Richard, *, Rotterdam, 21-11-1905, zn. van Cohen, Levie en Pels, Saartje, wonende Delft, Oostsingel, † Delft, 29-09-1942, (528) omstandigheden onbekend
DIJK, Andries Meijer, van *, Rotterdam, 29-03-1920, zn. van Dijk, Benjamin Samuel van en Levie, Sophia Emma Clara, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, 30-09-1942, aangifte: 02-04-1950 (463) ■
(Onderstaande persoon heeft (misschien) via Delft de aandacht getrokken.) FULD, Jacob, *, Den Haag, 06-02-1906, zn. van Fuld, Salomon en Hoefnagel, Sara, wonende Den Haag, Piet Heinstraat 124, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte Den Haag 15-09-1950 (2356); Dag & Nachtrapporten Politie Delft: 07-01-1942, 13.00 Jacob Fuld, *, Den Haag, 06-02-1906, koopman, Den Haag, Piet Heinstraat, Hij bood lederen jassen te koop aan, de prijs is te hoog. Mag niet een bedrijf reizende uitvoeren en als Jood verboden handel te drijven op een openbare markt. 18.30 Fuld heengezonden. (Dat is bijzonder met 3 “overtredingen” en dan “zomaar” weg!!)
KAR, David, van der, *, Rotterdam, 24-05-1925, zn. van Kar, Moses van der, koopman, en Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1753) ■
KAR, Jacob van der, *, Rotterdam, 03-03-1921, zn. van Kar, Moses van der, koopman, en Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1756) ■
KAR, Salomon van der, *, Rotterdam, 12-07-1908, zn. van Kar, Moses van der en Kar, Grietje van der, geh. met Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1758)
KAR, Sientje van der *, Amsterdam, 23-03-1907, dr. van Kar, Moses van der, koopman, en Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1760) ■
KATZENSTEIN, Meta, Wehrda, 25-07-1904, dr. van Katzenstein, Jacob en Wallach, Besschen, lerares modevakschool, naaister, gewoond Delft, Noordeinde 7, wonende Markt 25, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 01-09-1950 (459) ■
KONIJN, Eduard, *, Amsterdam, 09-07-1920, zn. van Konijn, Barend en Dreese, Margaretha, boekhoudster, student T.H, wonende Delft, Floresstraat 9, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942 T.H. ■
EDUARD KONIJN Vermist. Van Eddy Konijn is slechts bekend, dat hij met een van de eerste Joden-transporten op 24 Juli 1942 naar Westerbork is afgevoerd. Hij was toen 22 jaar. Later bracht men hem naar Auschwitz. Ook van Eddy’s familie is nooit meer iets vernomen. T.H. ■
KOSTER, Alexander, *, Rotterdam, 12-07-1922, zn. van Koster, Salomon, magazijnbediende, en Cohen de Solla, Keetje, student wiskunde T.H., oproep zomer 1942 om te deporteren, 1 dag in Westerbork, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942
OLMAN, Henriëtte, *, Delft, 4e Westerdwarsstraat 1, 06-03-1894, (238) dr. van Olman, Israël, sigarenmaker, en Polak, Mietje, wonende Den Haag, Hoefkade 8, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942
ROODE, Johanna de, *, Rotterdam, 25-01-1910, (859)dr. van Roode, Alexander Abraham de en Stam, Jansje van der, wonende Delft, Choorstraat 21, geh. met Hartog, Simon den, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) Auschwitz, 30-09-1942 (2001), met haar man (Echtgenoot) HARTOG, Simon den, *, Sliedrecht, 13-09-1903, zn. van Hartog, Hartog den en Hartog, Marianna den, grondwerker, geh. met Roode, Johanna de, wonende Rotterdam Beukelsdijk 25 a, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) Auschwitz, 30-09-1942 (1716)
ROTH, Erich Moritz, *, Breslau, 06-11-1919, kwam uit Leiden naar Delft, tot 06-03-1941, vluchte naar Bussum, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942
SCHNITZLER, Frouktje, *, Rotterdam, 11-08-1925, dr. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, dameshoedenmaakster, wonende Delft, Laan van Overvest 34, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 02-09-1950 (470) ■ Delft? (Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden)
SLUIS, Jacob van der, *, Rotterdam, 06-12-1897, (9776) zn. van Sluis, Simon van der en Arend, Betje van, geh. met Slier, Keetje, wonende Rotterdam, Noorderkanaalweg 14 K, koopman, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942); Delft?(Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden)
SWAEP, Hester, *, Rotterdam, 11-02-1923, dr. van Swaep, Isaäc en Jacobs, Rachel, wonende, Oosthaven 10, Gouda, dienstmeisje in het centraal Isr. Oude- en Vrouwenhuis, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942)
WALG, Marianna Jetta, *, Delft, Brabantsche Turfmarkt 65, 20-03-1915, dr. van Walg, Meyer, antiquair, en Blom, Betje, geh. met Soesman, Jacob, wonende Rotterdam, verkoopster, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, samen met haar man; aangifte: Rotterdam,1950 (2598) (Echtgenoot)
SOESMAN, Jacob, *, Meerssen, 09-05-1902, zn. van Soesman, Eduard en Elias, Johanna, wonende Rotterdam, Hoevestraat 21 A, arbeider, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: Rotterdam, 1950 (2495)
SUSHOLZ, Julie, *, Delft, Binnenwatersloot 22, 22-01-1882, (77) dr. van Susholz, Carel, vleeschhouwer, en Bosman, Sara, wonende Den Haag, zelfdoding na oproep, † ’s Gravenhage, 03-10-1942
SUSHOLZ, Catharina, *, Delft, Binnenwatersloot 22, 12-02-1883, (120) dr. van Susholz, Carel, vleeschhouwer, en Bosman, Sara, wonende Den Haag, zelfdoding na oproep, † ’s Gravenhage, 04-10-1942
SUSHOLZ, Rebecca, *, Delft, Binnenwatersloot 22, 09-08-1880, (607) dr. van Susholz, Carel, vleeschhouwer, en Bosman, Sara, wonende Den Haag, zelfdoding na oproep, † ’s Gravenhage, 05-10-1942
KOSTER, Elias Victor, *, Delft, Paralelweg 15, 22-05-1894, (490) zn. van Koster, Louis, koopman, en Soester, Eva, geh. met Fresco, Fanny, wonende Den Haag, musicus, koopman, † Centr. Europa, 1942/-3, (08-10-1942 ?)aangifte Den Haag 1952 (Echtgenote)
FRESCO, Fanny, *, Den Haag, 07-10-1894, dr. van Fresco, Israel en Poons, Adele, dienstbode, geh. met Koster, Elias Victor, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942, aangifte Den Haag 1951
(Zoon)
KOSTER, Louis Victor, *, Den Haag, 14-08-1927, zn. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, † Centr. Europa, (1943) (Zoon)
KOSTER, Israel, *, Den Haag, 03-04-1929, zn. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, †, Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942 (Dochter) KOSTER, Eva
, *, Den Haag, 01-08-1931, dr. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, † Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942 (Zoon)
KOSTER, Emanuel, *, Den Haag, 01-11-1933, zn. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, †, Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942
COHEN, Alexander Sallie Willem Hendrik, *, Amsterdam, 16-01-1907, zn. van Cohen, Hartog en Nathans, Rozetta, beambte groente & fruitcentrale, wonende Delft, (bij de fam. Duijl, van), Hugo de Grootstraat 188, Kloosterkade 172, C. Fockstr. 29, † Mauthausen, (Oostenrijk)10-10-1942, aangifte: 26-05-1950, (308) ■ Politie Delft Dag & Nachtrapporten. 10-07-1942 19.30 Wordt door de rech. Willemse in cel E in arrest gesteld op last van de Si-Po. Alexander Sallie W.H.Cohen, *, Amsterdam, 16-01-1907, w. Coenderstraat 12, ambt. Groente en Fruitcentrale, op vermoeden van het verkoopen van zijn fiets. Wordt morgen naar Den Haag gebracht. Fl. 41.65 in kastje. Delft? (Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden)
GELDEREN, Leentje van, *, Rotterdam, 15-03-1866, (991) dr. van Gelderen, Ephraim en Gelder, Kaatje van, geh. met Dijk, Dirk van, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942)
OLMAN, Kaatje, *, Delft, 22-05-1863, (351) dr. van Olman, Eliazar Israël, koopman, en Maas, Aaltje, gehuwd met Cats, Jacob, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942
OLMAN, Leentje, *, Delft, 14-03-1876, (176), dr. van Olman, Eliazer Israël, bediende aan de Polytechnische school, en Maas, Aaltje, geh. met Frenk, Hendrik, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942, met haar man
(Echtgenoot)
FRENK, Hendrik, *, Rotterdam, 11-12-1879, zn. van Frenk, Levi en Bueren, Leentje van, geh. met Olman, Leentje, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942)
OLMAN, Samuel, *, Delft, 14-03-1869, (189) zn. van Olman, Eliazar Israël, koopman, bediende Polytechnische school, en Maas, Aaltje, geh. met Flora, Marianna, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942, met zijn vrouw
(Echtgenote)
FLORA, Marianna, *, Den Haag, 02-01-1896, dr. van Flora, Jonas en Kloot, Roosje, geh. met Olman, Samuel, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942
BERLIJN, Joseph Levie *, Rotterdam, 02-03-1892, (1349) zn. van Berlijn, Levie en Cohen, Helena, geh. met Schouman, Wilhelmina Adriana Marianna, wonende Delft, Voorstraat 8 a, winkel in koloniale waren, exploitant hotel, † Concentratiekamp Auschwitz, 19-10-1942, aangifte: (264) ■
DREES, Henriette, *, Rotterdam, 30-11-1886,(5) dr. van Drees, Nathan en Andriesse, Eva, geh. met Viool, Josua, wonende Delft, Gasthuislaan 200, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942 (393)
DIJK, Benjamin Samuel, van *, Zuidland, 20-06-1884, zn. van Dijk, Andries van en Stibbe, Louisa, geh. met Levie, Sophia Emma Clara, veehandelaar, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942, aangifte: 02-04-1950 (636) ■; Politie Delft, Dag & Nachtrapporten: 04-03-1942 10.50 Ter beschikking van de CCCD is in het glazen kamertje geplaatst: Benjamin Samuel van Dijk, *, Zuidland, 20-06-1884, veehandelaar, wonende Julianalaan 42.12.35. In arrest gesteld door rech. serne (Mocht niet handelen als Jood)
DIJK, Louise Bertha, van *, Oud-Beijerland, 31-01-1918, dr. van Dijk, Benjamin Samuel van en Levie, Sophia Emma Clara, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942, aangifte: (34) ■
LEVIE, Sophia Emma Clara, *, Brielle, 21-11-1890, dr. van Levie, Meijer en Elekan, Bertha, geh. met van Dijk, Benjamin Samuel, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, 19-10-1942, aangifte: 11-12-1950 (637) ■
VIOOL, Josua, *, Rotterdam, 06-07-1885, (3183) zn. van Viool, Raphael en Sanders, Engeltje, geh. met Drees, Henriette, wonende Delft, Gasthuislaan 200, wafelbakker, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942 (474) ■
WOLF, Sophia Maria, *, Rotterdam, 19-06-1910, geh. met Solmanovitz, Samuel, wonende Delft, van Heemskerkstraat 32, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 29-10-1942
LEVIE, Jetje, *, Zuidland, 03-03-1881, dr. van Levie, Philipus en Stad, Saartje, geh. met Stad, Jacob, wonende Delft, Markt 58, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 02-11-1942 ■
STAD, Jacob, *, Rotterdam, 08-08-1874, (3142) zn. van Stad, Abraham en Spaanbroek, Betje, winkelier, geh. met Levie, Jetje, , wonende Delft, Markt 58, winkel in electrische artikelen, verkocht aan de hr. Bergman, die de winkel voortzette onder de naam “All Wave”, het echtpaar ging wonen Delft, Choorstraat 37 A, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 02-11-1942 (386) ■ ; Politie Delft, Dag & Nachtrapporten. 28-10-1942 21.50 Opdracht ontvangen van den heer c.v.p. n.l. het personeel belast met post 1 (Markt) vanaf heden toezicht te houden op den winkel van Stad, (Jood) die heden naar den Haag werd overgebracht.
BIRNBAUM, Ernst Henri,*, Amsterdam, 16-05-1915, zn. van Birnbaum, David en Birnbaum, Therese, student T.H. winkeleigenaar, voorlezer Ned-Isr. gemeente, wonende Delft, Hugo de Grootplein 11, † Mauthausen, (Oostenrijk) 08-11-1942, aangifte: 22-06-1946 (384) T.H. ■ ; Politie Delft Dag & Nachtrapporten 29-08-1942 12.00 Wordt door rech. Willemse t.b.v. de si-po in arrest gesteld: Ernst Henri Birnbaum, *, Amsterdam 16-05-1915, w. Hugo de Grootplein 11 (Jood) Maandag a.s. Den Haag. Cel A. ERNST BIRNBAUM Overleden 8 November 1942 te Mauthausen. Onder het pretext dat hij zijn radio niet had ingeleverd, werd Ernst Birmbaum op 29 Augustus 1942 door de Duitschers te Delft gearresteerd. Van zijn verblijf in de gevangenis te Scheveningen en de concentratiekampen in Amersvoort en Mauthausen is slechts zeer weinig bekend. En tenslotte de eenvoudige mededeeling van “overlijden” op 8 November 1942. Ernst was toen in zijn acht en twintigste levensjaar, en had een negenjarige scheikundige studie achter zich. T.H. ■
BEUGEN, Henriëtte Francina van, *, Onstwedde, 13-03-1913, dr. van Beugen van, Hartog, leraar Hebreews, en Monasch, Roosje, geh. met Roode, Heyman Abraham de, wonende Delft, Choorstr. 16, Nieuwstr. 8, Celebesstr. 3, † Concentratiekamp Auschwitz, 09-11-1942, aangifte: (74) ■
HAMMELBURG, Betje , *, Delft, Plateelstraat 41, 11-11-1904, (827) dr. van Hammelburg, Mozes, koopman, en Buitenkant, Belo, geh. met Haas, Hermanus de, wonende Amsterdam, Andrea Bonnstr. 30, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942, met haar 2 zonen
(Echtgenoot)
HAAS, Hermanus de, *, Rotterdam, 20-04-1906, zn. van Haas, Salomon de en Eijl, Lena, † Midden Europa, 10-12-1943)
(Zoon)
HAAS, Salomon de, *, Rotterdam, 03-12-1931, zn. van Haas, Hermanus de en Hammelburg, Betje, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942)
(Zoon)
HAAS, Belo de, *, Rotterdam, 24-08-1933, zn. van Haas, Hermanus de en Hammelburg, Betje, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942)
ROODE, Jansje de, *, Delft, 06-12-1940, dr. van Roode, Heyman Abraham de, winkeleigenaar, en Beugen, Henriëtte Francina van, wonende Delft, Celebesstraat 3, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942, aangifte: 05-02-1951 (96) ■
STAD, Betje,*, Rotterdam, 26-01-1915, dr. van Stad, Jacob, en Levie, Jetje, geh. met Kloot, Wolf, wonende Delft, Markt 58, huish. hulp en inw. bij fam. Waterman, Nieuwe Plantage 63, (later vern. naar 106) 23-10-1942 gedeporteerd, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942, aangifte: (73) ■
MOSES, Heijman, *, Rotterdam, 09-02-1909 (A 1500) zn. van Moses, Heijman en Engers, Elizabeth van, geh. met Andriesse, Hedwig, wonende Pijnacker Zuiderstraat 17, † Auschwitz, 11-11-1942. Op 17-08-1941 werd hun woning in Rotterdam, Provenierstraat 16 A, door een Britse luchtaanval in puin gegooid. Hetty was zwaargewond. Op 13-10-1941 heeft het echtpaar een kamer gehuurd in Pijnacker. Haast 1 jaar later, op 07-09-1942 werden ze uit hun kamer gehaald door een stel nsbers. (Na overdracht aan de Duitschers kwamen ze op het Delftse politiebureau terecht.) Op 15-09-1942 werden (ze vanuit daar) gedeporteerd naar doorgangskamp Westerbork waar ze op 17-09-1942 aankwamen. De volgende dag werden ze verder versleept naar Polen, alwaar Hetty bij aankomst gelijk omgebracht werd. (E. van Baarle: Vertrokken zonder nader adres, de Joodse inwoners en onderduikers van Pijnacker) (2005)
LACHOVITZKY, Anna, *, Nikolajev, (Oekraïne) 03-04-1900, verkoopster, op 08-01-1942 verkreeg zij op het politiebureau van Delft een paspoort, wonende Delft, Coenderstraat 12, gevlucht 16-09-1942, woning ontruimd, 06-10-1942, gebracht door een veldwachter uit Bleskensgraaf, op het politiebureau te Delft, 07-10-1942 naar Den Haag gebracht, samen met haar zus, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 13-11-1942 ■
LACHOVITZKY, Edith, *, Nikolajev, (Oekraïne)15-05-1896, verkoopster, op 08-01-1942 verkreeg zij op het politiebureau van Delft een identiteits bewijs, wonende Delft, Coenderstraat 12, gevlucht 16-09-1942, woning ontruimd, 06-10-1942, gebracht door een veldwachter uit Bleskensgraaf, op het politiebureau te Delft, 07-10-1942 naar Den Haag gebracht, samen met haar zus, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 13-11-1942 ■
CROISET, Veronica, *, Delft, Vrouw Juttenland 39, 04-01-1883, dr. van Croiset, Salomon, koopman, en Jong, Sara (Saartje) de, koopvrouw, geh. met Polak, Jozef, wonende Den Haag, Gerard Doustraat 196, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 14-11-1942 (Onderstaand persoon is waarschijnlijk geen Jood. Is omgekomen in Auschwitz als communist en lid van het verzet. Wordt wel opgevoerd als Jood in het digitale Jodenmonument. Daarom op deze lijst gehandhaafd.)
MEIJER, Willem, *, Den Helder, 06-01-1906, zn. van Meijer, Jan, stoomstoker, (1931) en Molenaar, Jantje, geh. met Sack, Geertruida, fabrieksarb, getr. in Delft, gewoond Raamstraat 111, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-11-1942, aangifte: 22-06-1946 (417) SY
AMERINGEN, Rozetta Hendrika van, *, Delft, Jacob Gerritstraat 13, 30-01-1882, (102) dr. van Ameringen, Lion van, koopman, en Katan, Sara, wed. van Ham, Martin, kamerverhuurster, wonende Den Haag, Galileïstr. 141, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-11-1942
FRANKFORT, Seymour Alexander, *, Amsterdam 11-04-1915, zn. van Frankfort, Eduard Salomon, kunstschilder, en Kloots, Klara, wonende Den Haag, Beethovenstraat 148, kantoorbed. geh. dec. 1941, met Israëls, Hanny, †, (werkzaam bij het) Het Apeldoornse Bos, verpleeginrichting, 03-12-1942 Dag & Nachtrapporten Politie Delft: 03-02-1942 10.20 Ordnugspolizei uit Den Haag van het bureau van de verbindingsoff. aldaar vr. inl. of Seymour Frankfurt, *, Amsterdam, 11-04-1915, w, Hertog Govertkade 7, secr. van van Leers, Optische Industrie, Oude Delft 36, een jood is. Mij (hfd. agent Huigman) met de afd. bev. in verbinding gesteld. Bleek een volbloed jood te zijn. Doorgegeven.
ISRAELS, Lea, *, Grijpskerk, 09-08-1876, dr. van Israels, Jacob en Bronkhorst, Henrëtte, geh. met Veen, Mannus van der, ondergedoken in Delft, Eliza Dorusstraat 43 bij Breedveld, Jacobus, wonende van Ostadelaan 38 Schiedam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-12-1942 SY Politie Delft. Dag & Nachtrapporten: 01-12-1942 11.40 SoPo den Haag (Agent Kaptein van de Haagsche politie: Bij Breedveld Eliza Dorusstraat 43moeten Joden in huis zijn. De Joden moeten worden gevangen genomen en tevens de hoofdbewoner. Al hun bezit (van de joden) moet met de personen zelf zoo vroeg mogelijk te den Haag Nw. Parklaan 76 worden afgeleverd. (Ze beschouwden de Joden als postpakketjes!!) 13.50 Rech. van de Gevel: Geplaatst Jacobus Breedveld, *, Delft, 18-06-1906 grondwerker. 15.15 Transport naar den Haag. 17.00 Joden: Mannes van Veen, *, Beilen, (Dr) 25-06-1861, w. Schiedam, van Ostadelaan 38 en echtgenote Lea Israels, *, Grijpskerk, 09-08-1976 (1886). (De op hen gevonden persoonsbewijzen bleken vervalscht te zijn)
VEEN, Mannus van der, Beilen, 25-06-1861, zn. van Veen, Mozes van der en Cohen, Jette, slager, geh. met Israels, Lea, wonende van Ostadelaan 38 Schiedam, ondergedoken in Delft, Eliza Dorusstraat 43 bij Breedveld, Jacobus, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-12-1942
BRANDES, Salomo, *, Uden, 24-02-1874, zn. van Brandes, Eduard en Herschel, Rozette, directeur superfosfaatfabriek Delft, makelaar, geh. met Lehman, Anna, wonende Den Haag Trompstraat 77, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-12-1942, met zijn vrouw
(Echtgenote) LEHMAN, Anna, *, Dortmund, 26-07-1881, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-12-1942)
LEVI, Clara Chenette, *, Delft, Choorstraat 50, 18-07-1885, (517), dr. van Levi, Eduard Joseph, koopman, en Jong, Hesje de, geh./gesch. met/van Croiset, Salomon, winkeljuff., wonende Groningen, reclameschilderes, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-12-1942, aangifte: Groningen,17-11-1950 (467)
STAM, Salomon van der, *, Delft, Choorstraat 45, 13-08-1897, (685) zn. van Stam, Andries van der, vleeschhouwer, en Davids, Sara, geh. met Rühle, Charlotte Clara, wonende Delft, C. Fockstraat 29, reiziger, † Delft, 13-12-1942, (664) omstandigheden onbekend

1943

CROISET, Floortje, *, Delft, Vrouw Juttenland 39, 06-12-1885, (893), dr. van Croiset, Salomon Hijman, koopman, en Straten, Nantje van, wonende Den Haag, Scheldestraat 50, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 21-01-1943
CROISET, Louis, *, Delft, Voldersgracht 6, 14-09-1878, (375) zn. van Croiset, Salomon, koopman, en Jong, Sara (Saartje) de, koopvrouw, koopman, geh. met Leeuwen, Kaatje van, wonende Den Haag, van Ostadestr. 460, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 21-01-1943, met zijn vrouw (Echtgenote)
LEEUWEN, Kaatje van, *, Monster, 18-01-1875, dr. van Leeuwen, Mozes en Engers, Naatje, geh. met Croiset, Louis, wonende Den Haag, van Ostadestr. 460, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 21-01-1943)
ERSZLER, Wolf Wilhelm, *, Kalisch, (Polen) 25-11-1884, zn. van Erszler, Süsskind Alexander en Kantor, Taube, werktuigkundig ingenieur, electro-technicus, gehuwd met Spits, Henriette, wonende te Delft, Fransen van de Puttenstraat 51-53, ondergedoken Delft, van der Mastenstraat 11, bij de familie Verbaan, verraden door een landwacht, Carel Flinterman, die op 13 maart 1945 in Delft, op de hoek Kolk/Voorstraat, is geliquideerd. † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 21-01-1943, aangifte: (225) ■ ; Politie Delft: Dag & Nachtrapporten, 31-12-1942; 09.40 Vraagt de rechercheur Willemse om assistentie van een agent om de achteruitgang van een woning af te zetten, waarin zich joden zouden bevinden. De agent Verkerk begeeft zich derwaarts. 10.20 De agent Verkerk vraagt namens de rechecheur Willemse om assistentie aan het adres van der Mastenstraat 11. De agent Kijlstra begeeft zich derwaarts. Nader bericht. Gevonden op zolder, Wolf Wilhelm Erscher en Henriétte Spits, die op 23-10-1942 waren gevlucht toen zij op last van de Duitsche overheid naar Scheveningen moesten. SPITS, Henriette *, Enschede, 05-06-1893, dr. van Spits, Marcus, koopman, en Jacobi, Clara, handelsvertegenwoordigster, geh. met Erszler, Wolf Wilhelm, wonende Delft, Fransen van de Puttenstraat 51-53, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 21-01-1943, aangifte: (226) ■ ; Ondergedoken in de van der Mastenstraat 11, verraden door een landwacht, Flinterman, Carel, die op 13 maart 1945 in Delft is geliquideerd; Politie Delft: Dag & Nachtrapporten: 31-12-1942 09.40 Vraagt de rechercheur Willemse om assistentie van een agent om de achteruitgang van een woning af te zetten, waarin zich joden zouden bevinden. De agent Verkerk begeeft zich derwaarts. 10.20 De agent Verkerk vraagt namens de rechecheur Willemse om assistentie aan het adres van der Mastenstraat 11. De agent Kijlstra begeeft zich derwaarts. Nader bericht. Gevonden op zolder, Wolf Wilhelm Erscher en Henriétte Spits, die op 23-10-1942 waren gevlucht toen zij op last van de Duitsche overheid naar Scheveningen moesten.
HARTOGH, Maurits de, *, Delft, 01-11-1876, (818) zn. van Hartogh, Izak de, handelsreiziger, en Jong, Floortje de, geh. met Hirsch, Valentina, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-01-1943, met zijn vrouw, aangifte: Den Haag 22-03-1951
(Echtgenote)
HIRSCH, Valentina, *, Antwerpen, 28-04-1875, dr. van Hirsch, David Samuel, rabbijn, en Leeuw, Rijntje de, geh. met Hartogh, Maurits de, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-01-1943, aangifte: Den Haag 17-02-1951)
KATAN, Adolf Simon, *, Delft, Jacob Gerritstraat 20, 08-07-1896, (630) zn. van Katan, Marcus, koopman, en Cohen, Elisabeth, vertegenwoordiger, geh. met Kremer, Isidoria Franziska Elizabetha, wonende Den Haag Jacob Catsstraat 2 F, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-01-1943
NORDEN, Flora, *, Delft, 30-01-1872, (49) dr. van Norden, Izaäc Abraham, vleeschhouwer, en de Jong, Naatje, geh. met Adelberg, Jacob, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-01-1943, met haar man
(Echtgenoot)
ADELBERG, Jacob, *, Den Haag, 17-02-1876, zn. van Adelberg, Isaak en Leeuwen, Leentje van, magazijnbediende, winkelier, geh. met Norden, Flora, wonende Den Haag, Kranestraat 42 a, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-01-1943)
STAM, Hyman Herman van der, *, Delft, Choorstraat 45, 21-07-1896, (658) zn. van Stam, Andries van der, vleeschhouwer, en Davids, Sara, geh. met Rubens, Mina, slager, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 31-01-1943, aangifte: (129) ■
WEIDMANN, Adolf Leon, *, Stanislaw, (Polen)18-08-1895, zn. van Weidmann, Maurice en Hammer, Esther Sara, oprichter Spoorijzer Delft, directeur, gew. op het fab. terr., Delft Schieweg 2, geh. met Halperson, Annusia, wonende Delft Spoorsingel 30, opgepakt 12-09-1942, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-02-1943 (490) ■
KATAN, Levie, *, Delft, 19-04-1869, (289) zn. van Katan, Salomon, koopman, en Jacobs, Schoontje, geh. met Oppenheimer, Cecile Berta Hester, wonende Amsterdam, Rijnstraat 77, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-02-1943, met zijn vrouw
(Echtgenote)
OPPENHEIM, Cecile Berta Hester, *, Rotterdam, 30-09-1874, dr. van Oppenheimer, Henrij en Win, Hester van, geh. met Katan, Levie, wonende Amsterdam, Rijnstraat 77,† Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-02-1943)
WEINPERLE, Sientje, *, Delft, 08-11-1855, (574) dr. van Weinperle, Emanuel, koopman, en Polak, Hendle, wed. van Schelvis, Aäron, wonende Amsterdam, pension “Frank”, Plantage Franschelaan 11, † Concentratiekamp Auschwitz, 12-02-1943
BIERMAN, Esther, *, Delft, Buitenwatersloot 40, 28-06-1923, dr. van Bierman, Maurits en Norden, Marianne, wonende Den Haag, fröbelhulp, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen)19-02-1943, aangifte: Den Haag, 13-07-1951 (2423C)
BIERMAN, Maurits, *, Amsterdam, 07-10-1892, zn. van Bierman, Benjamin en Drukker, Elisabeth, koopman, handelaar in gebruikte meubelen, geh. Delft met Norden, Marianne, gewoond Delft, Buitenwatersloot 40, wonende ’s Gravenhage, Gedempte Gracht 229 A, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen)19-02-1943
CALFF, Rachel, *, Delft, Voldersgracht, 25, 03-09-1889, (747) dr. van Calff, Joseph, koopman, en Zanten, Grietje van, geh. met Lange, Abraham de, wonende Amsterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-02-1943, met haar man
(Echtgenoot)
LANGE, Abraham de, *, Amsterdam, 05-06-1880, zn. van Lange, Marcus de en Frank, Gesina, koopman, wonende Amsterdam, Den Texstraat 9, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-02-1943)
NORDEN, Marianne, *, Delft, Buitenwatersloot 40, 26-02-1893, (190) dr. van Norden, Samuel, koopman, en Rees, Hester van, geh. met Bierman, Maurits, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-02-1943
SOBERSKI, Louis, *, Rotterdam, 27-12-1902, zn. van Soberski, Moritz Louis en Prins, Martha, wedn. van Kroese, Angeneta, (†, Delft, 01-01-1942) wonende Delft Koepoortstraat 141, wonende Scheveningen, Frankenslag 3 B, scheikundig ingenieur, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-02-1943
CROISET, Klaartje, *, Delft, Brabantsche Turfmarkt 1, 18-06-1877, (456), dr. van Croiset, Salomon, koopman, en Jong, Sara (Saartje) de, koopvrouw, geh. met Levi, Joseph Jacob, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-02-1943
HAL, Richard Henry van der, *, Rotterdam, 20-07-1917, zn. van Hal, Benjamin en Pels, Sophia van der, wonende Rotterdam, Sonoystraat 18 C, student, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 28-02-1943 T.H. RICHARD HENRY VAN DER HAL Vermist. Richard Henry van der Hal, geboren 20 Juli 1917, werd in de herfst 1943 achterhaald door de Jodenvervolgers. Daar ook zijn familie werd weggevoerd is van het lot van van der Hal niets meer bekend geworden. Vermoedelijk is hij naar Polen overgebracht en daar, of op weg daarheen, om het leven gekomen T.H.
QUERIDO, Abraham, *, Amsterdam, 05-04-1916, zn. van Querido, Aron, stoffeerder, en Hoepelman, Lea, geh. met Krant, Elisabeth, handelaar in dameshoeden, ondergedoken Delft, in hotel Rippe, (Wilhelmina), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 28-02-1943 SY
SOLMANOVITZ, Samuel, *, Rotterdam, 15-08-1898, (6897)zn van Solmanovitz, Jacob en Ruf, Mera, geh. met Wolf, Sophia Maria, commissionair, wonende Delft, van Heemskerkstraat 32, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 28-02-1943
FRIEZER, Anna, *, Delft, 22-10-1853, (581), dr. van Friezer, Joseph Eliazer, pettenmaker, en Jong, Jannetje de, geh. met Braaf, Jonas, wonende Den Haag, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 05-03-1943, met haar man, aangifte: Den Haag 01-12-1949 (C 10)
(Echtgenoot)
BRAAF, Jonas, *, Woensel, 23-12-1861, zn. van Braaf, Ruben en Hartog, Schoontje, handelsreiziger, wonende Den Haag, Fr. Valentijnstr. 169, †, Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 05-03-1943, aangifte: Den Haag 15-12-1949 (C 219)
HAMBURGER, Charlotte Fanny, *, Delft, Jacob Gerritsstraat 13, 16-08-1889, (702) dr. van Hamburger, Abraham, koopman, en Cahen, Sophia, geh. met Gomperts, Daniël Eliazer, winkelierster, wonende Amsterdam, †Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 05-03-1943, met haar man
(Echtgenoot)
GOMPERTS, Daniël Eliazer, *, Paramaribo, 05-12-1898, zn. van Gomperts, Eliazer C, en Abarbanel, R.geh. met Hamburger, Charlotte Fanny, wonende Amsterdam, Utrechtsche straat 39 h, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 05-03-1943 Zijn naam staat sinds 04-05-2006 op het oorlogsmunument te Paramaribo)

HEUMANS, Henrietta *, Rotterdam, 07-02-1861,(452) dr. van Heumans, Hendrik Abraham en Leeuwen, Catharina van, wonende Delft, Oosteinde 217, wed. van Jut, Levie, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 05-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (679) ■
LELIJVELD, Marcus, *, Delft, Jacob Gerritstraat 19, 13-01-1877, (37) zn. van Lelijveld, Isaäk, koopman, en Klein, Rebecca, geh. met Muis, Elsje, koopman, wonende Amsterdam, Retiefstraat 87, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 05-03-1943
POLAK, Nathaniel Tobiah, *, Veendam, 12-04-1869, zn. van Polak, Jacob en Israels, Fenna classicus, leraar Gymnasium, wonende Delft Willem de Zwijgerstraat 6, (1921) van der Speijkstraat 18, (1938) wedn. van Troostwijk, Keetje, (klopt = naamgenoot) geh. met Troostwijk, Keetje, wonende Insulindeweg 264, †, Delft, 05-03-1943 ■ ;Politie dag en nacht rapporten, 05-03-1943 18.47 Rechercheur Serne, in het pand Insulineweg 264, vraagt om dokter Scheltema. 19.25 Agent van der Stoep, meld dat dokter Scheltema inmiddels de dood bij den heer Polak ter plaatse (heeft)geconstateerd. (ook)19.25 Rechercheur Serne meldt, dat Polak is overleden, waarschijnlijk aan een hartverlamming. De vrouw is nu zoo goed als stapelgek en weet hij niet goed wat te doen onder deze omstandigheden. Met inspecteur Greive doorverbonden.
CATS, Johanna, *, Rotterdam, 02-03-1890,(1169) dr. van Cats, Samuel, en Blazer, Anna, geh. met Solmanovitz, Markus, wonende Delft, Heemskerkstr. 32, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (676) ■

EICHENBERG, Eleonora, *, Dusseldorf, 01-04-1902, geh. met Selowsky, Oscar, wonende Julianalaan 74, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943 ■
GELDERE, Jacques Philip Marie van, *, Rotterdam, 29-11-1874, (4878) zn. van Geldere, Philip Machiel van en Marcus, Klara, wedn. van Garnade, Veronica, wonend Delft, Binnenwatersloot 28, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943 (aangifte: 262)■ ; Politie Delft, dag en nacht rapporten, 06-03-1943 14.50 Mej. de Klein, wonende M. Trompstr. 23, vraagt of hier ook bekend is waar de fam. van Geldere van de Binnenwatersloot (Joden) gebleven zijn. Ontkennend beantwoord
GELDERE, Philip Jacques van, *, Amsterdam, 23-01-1908, zn. van Geldere, Jacques Philip Marie van en Garnade, Veronica, wonend Delft, Binnenwatersloot 28, boekenwinkel Academia, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943 (aangifte: 263) ■
HIRSCH, Rachel, *, Tiel, 15-09-1869, dr. van Hirsch, Asser Benjamin, schoolonderwijzer, en Marchand, Betje, pianolerares, wonende Delft, Binnenwatersloot 17, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943, aangifte: 14-12-1949, (680) ■ ; Politie Delft. Dag & Nachtrapporten 23-10-1942 20.55 J.Zwarts, Binnenwatersloot 17, komt aan het bureau en deelt mede dat mevr. Hirsch (Jood) bijwien hij inwoont getracht heeft zich hedenmiddag van het leeven te berooven door de gaskraan open te zetten. Ca. 18.00 ondekt en zij is naar het Hypolitusziekenhuis vervoerd.
LEEUWEN, Betje van *, ’s Gravenhage, 21-04-1898, dr. van Leeuwen, Wolf van en Rozenberg, Jeanette, geh. met Mihado, Juda, wonende Delft, Jacob Gerritsstraat 24, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (685) ■
MIHANO, Juda, *, Amsterdam, 23-08-1899, zn. van Mihado, David en Davids, Cato, geh. met Leeuwen, Betje, van, handelsreiziger, wonende Delft, Jacob Gerritsstraat 24, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (686) ■
MOROWICZ, Israel Chil, *, Polen, Skidda, 22-02-1898, textielarb., schoenmaker, wonende Zwetstraat 123, Den Haag, geh. met Grojs, Dijna, ondergedoken/verzorgd Delft, in het St. Joris Gasthuis, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943, met zijn vrouw en 2 dochters Politie Delft: dag en nachtrapporten. 03-03-1943 20.10 Inspecteur Bakker meldt, dat in opdracht van de Si-Po te den Haag SS man Kling, toestel 240, moet worden gearresteerd den jood Israel Ch. Morowitz, *, 22-02-1898, verpleegd wordene in het Sint Joris gesticht te Delft. Morowitz moet op donderdag 4 maart, des morgens, worden overgebracht naar de Duitsche politie gevangenis aan de van Alkemadelaan 85 C te Scheveningen. In opdracht van de sturmscharfuhrer Fischer. Zijn persoonsbewijs, stam- en levensmiddelenkaart moet voor 09.00 worden bezorgd aan het adres, Paviljoengracht 27 te den Haag. De rechercheurs Willemse en Serne worden hiertoe gewaarschuwd.
(Echtgenote)
GROJS, Dijna, *, Dalasayce, (Polen) 01-11-1912, geh. met Morowicz, Israel Chil, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943) SY
(Dochter)
MOROWICZ, Esther, *, ’s Gravenhage, 07-02-1940, dr. van Morowicz, Israel Chil en Grojs, Dijna, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943) SY
(Dochter)
MOROWICZ, Sara Rachella, ’s Gravenhage, 09-06-1935, dr. van Morowicz, Israel Chil en Grojs, Dijna, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943) SY
SELOWSKY, Heinrich Peter, *, Dresden, 08-10-1925, zn. van Selowski, Oscar en Eichenberg, Eleonora, kantoorbediende, wonende Delft, Julianalaan 74, (later vern. naar 83) † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943 ■
SELOWSKY, Karin Friedel,*, Delft, Julianalaan 74, 01-08-1931, dr. van Selowsky, Oskar, koopman, en Eichenberg, Eleonora, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943, aangifte: 26-05-1948 (290) ■
SELOWSKY, Oscar, *, Dresden, 18-12-1891, employé verffabriek, Delft Kanaalweg 1, geh. met Eichenberg, Eleonora, wonende Delft, Julianalaan 74, (later vern. naar 83), † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943 ■
WATTER, Clara *, Köln, (Keulen)15-07-1880, geh. met Löwy, Simon, wonende Delft, St. Joris Gasthuis, Koningsplein 27, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen)13-03-1943, aangifte14-12-1949, (691) ■
SOLMANOVITZ, Markus, *, Rotterdam, 21-08-1895, zn. van Solmanovitz, Jacob en Ruf, Mera, geh. met Cats, Johanna, wonende Delft, van Heemskerkstraat 32, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen)13-03-1943, aangifte: (687) ■
SOLMANOVITZ, Mera, *, Rotterdam, 30-01-1934, dr. van Solmanovitz, Samuel, commissionair, en Wolf, Sophia Maria, wonende Delft, van Heemskerkstraat 32, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen)13-03-1943 (688) ■
STAMM, Jenny, *, Darmstadt, 08-06-1870, dr. van Stamm, David en Kahn, Sophie, wed. van Max Jeidels, wonende te Delft, Rotterdamscheweg 101, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen)13-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (689) ■ ; Politie dag en nacht rapporten, 06-03-1943, Jeidels, wonende te Delft, informeert of hier bekend is, of zijn moeder die verbleef ten huize van wijlen Veltman (Feldmann)ook teruggekomen is. Hier niet bekend. (Het betreft een jodin)
TROOSTWIJK, Keetje, *, ’s Hertogenbosch, 04-03-1880, dr. van Troostwijk, Ruben en Meijer, Rosette geh. met Polak, Nathaniel Tobiah, wonende Delft, Insulindeweg 264, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943 ■
WEIMAN, Lion, *, Utrecht, 25-03-1900, zn. van Weiman, Aaron en Korte, Mietje de, wonende Delft, St. Joris Gasthuis, Koningsplein 27, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 13-03-1943 (696) ■
LEEUWEN, Elisabeth van, *, ‘s Gravenhage, 07-01-1860, dr. van Leeuwen, Emanuel van, vleeschhouwer, en Bino, Ester, geh. met Sealtiel, Benjamin, wonende Delft, St. Joris Gasthuis, Koningsplein 27, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 20-03-1943 ■
LEWIJT, Moses Israël, *, Delft, 21-06-1870, (428) zn. van Lewijt, David Moses en Wijnperle, Rachel, wonende Alkmaar, Hofstraat 1, manufacturist, geh. met Jong, Jaantje de, † Vernietigingskamp Sobibor,(Polen) 20-03-1943, met zijn vrouw
(Echtgenote)
JONG, Jaantje de, *, Mijdrecht, 11-01-1882, dr. van Jong, Joseph en Dam, Betje van, geh. met Lewijt, Moses Israël, wonende Alkmaar, Hofstraat 1, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 20-03-1943)
DUIJL, Jacob, van *, Tiel, 03-09-1858, zn. van van Duijl, Abraham van en van Straaten, Hendrijntje, wedn. van Glaser, Betje, geh. met Nathans, Rosetta, wonende Delft, Hugo de Grootstraat 188, (later vernummerd naar 256) en Tulpstraat 36, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 26-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (678) ■
HOORN, Berend van, *, Delft, Julianalaan 54, 10-01-1931, zn. van Hoorn, Maurits van en Katz, Hilda, wonende Delft, Julianalaan 54, (later vernummerd naar 103), gedwongen inwonend bij de familie Selowski, Julianalaan 74, (later vern. naar 83), † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 26-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (681) ■
HOORN, Emma van, *, Delft, Julianalaan 54, 27-08-1928, dr. van Hoorn, Maurits van en Katz, Hilda, wonende Delft, Julianalaan 54, (later vernummerd naar 103), gedwongen inwonend bij de familie Selowski, Julianalaan 74, (later vern. naar 83), † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 26-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (682) ■
HOORN, Maurits van, *, 't Zand, 29-01-1891, zn. van Hoorn, Berend van en Hedeman, Betje, geh. met Katz, Hilda, leraar Duits, ULO school Rotterdamscheweg, gewoond Delft, Noordeinde, wonende Delft, Julianalaan 54, (later vernummerd naar 103), gedwongen inwonend bij de familie Selowski, Julianalaan 74, (later vern. naar 83), † Vernietigingskamp Sobibor (Polen) 26-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (683) ■ ; Politie Delft. Dag & Nachtrapporten 23-10-1942 12.55 M.van Hoorn, Poortlandplein 103, (Jood) vraagt of het waar is dat alle Joden vanmiddag om 2 uur uit Delft moeten. Inlichtingen verstrekt.
KATAN, Maria, *, Delft, Jacob Gerritstraat 20, 30-08-1888, dr. van Katan, Marcus, koopman, en Cohen, Elisabeth, wonende Rotterdam, ’s Gravendijkwal 68 B, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 26-03-1943
KATZ, Hilda, *, Langenholzhauzen, 15-01-1895, dr. van Katz, Abraham en Lowenstein, Emma, geh. met Hoorn, Maurits van, wonende Delft, Julianalaan 54, (later vernummerd naar 103), gedwongen inwonend bij de familie Selowski, Julianalaan 74, (later vern. naar 83), † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 26-03-1943, aangifte: 14-12-1949 (684) ■
NATHANS, Rosetta, *, Vries, 03-09-1872, dr. van Nathans, Nathan en Berg, Aaltje van de, gehuwd met van Duijl, Jacob, wonende Delft, Grootstraat 188, (later vernummerd naar 256) en Tulpstraat 36, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 26-03-1943, aangifte: 15-12-1949 (692)
ROSENZWEIG, Fanny, *, Izdebki, (Polen) 17-10-1891, dr. van Rosenzweig, Meilech en Wertentheil, Chaje, wed. van Muhlrad, Jacob, wonende Delft, Doelenstraat 108, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen), 26-03-1943, aangifte: 15-12-1949(604) ■
STAM, Andries van der, *, Delft, 07-05-1870, (34) zn. van Stam, Hijman van der, vleeschhouwer, en Davids, Betje, wedn. van Davits, Sara, vleeschhouwer, wonende Delft, Choorstraat 49, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 26-03-1943, aangifte: 15-12-1949 (695) ■
WOLF, Willy, *, Zielenzieg, 27-04-1871, loodgieter, glazenwasser, koopman in granen, wonende Delft, Voorstraat 88, Nieuwe Plantage 63, † Sobibor kamp, (Polen) 26-03-1943 ■ ; Politie Delt Dag & Nacht rapporten, 05-03-1942, bedrijf Willy Wolf Voorstr. 88, definitief gestopt, vergunning handel in tarwe, in beslag genomen. 08-03-1943 10.00 Zuster Rippe, wonende Voorstraat 38, deelt mede, dat zij gisteren is opgebeld door de Joodschen Raad uit den Haag, met verzoek om voor de gearresteerde jood Wolf, overhemden en zakdoeken te willen opzenden naar den Alkemadelaan. De deur is echter door de politie verzegeld. (doorgegeven aan inspecteur Greive)
HEGT, Jonas, *, Parijs, 21-02-1879, zn. van Hegt, Benjamin en Horloos, Catharina, geh. met Wolff, Flora Francisca, wonende Hof van Delft, van Heemskerkstraat 14, architect te Den Haag, bouwkundig adviseur van de Joodse gemeente in Rotterdam en architect van de Israelische Gemeente Delft, huisarchitect Calvé, Delft, ca. 1940 naar Scheveningen, van Reesstraat 78, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 30-03-1943
WOLFF, Flora Francisca, *, Nijmegen, 27-10-1875, dr. van Wolff, Arend en Creveld, Hendrika van, geh. met Hegt, Jonas, wonende Hof van Delft, Delft, (ca.1906-ca. 1940), † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 30-03-1943
KLOOT, Wolf, *, Amsterdam, 20-07-1910, zn. van Kloot, Salomon en Sluizer, Sara, loodgieter, geh. (Delft) met Stad, Betje, wonende Delft, Markt 58, huish. hulp en inw. bij fam. Waterman, Nieuwe Plantage 63, (later vern. naar 106) 23-10-1942 gedeporteerd, † Midden-Europa, 31-03-1944, aangifte: (36) ■
STAMM, Lina, *, Darmstadt18-08-1866, dr. van Stamm, David en Kahn, Sophie, wed. van Feldmann, Clarence, hoogleraar, prof. T.U. elektrotechniek, wonende Delft, Rotterdamscheweg 101, † Westerbork kamp, 01-04-1943, (263) begr. Diemen ■
MOL, Bernard *, Rotterdam, 10-04-1921, zn. van Mol, Salomon en Keijl, Hanna, wonende Delft, Vrouw Juttenland 4, geh. met Rubens, Roosje, schilder, werkte Rotterdam, in het Israëlisch Oudeliedengesticht, Claes de Vrieselaan, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 09-04-1943 ■
RUBENS, Roosje, *, Rotterdam, 10-11-1922, dr. van Rubens, Leo en Koster, Heintje, geh. met Mol, Bernard, wonende Delft, Vrouw Juttenland 4, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 09-04-1943
AREND, Isaac, *, Rotterdam, 16-09-1879, (4227) zn. van Arend, Mozes en Vries, Debora de, wedn. van Benjamins, Sara, handelsreiziger, wonende Delft, Soendastraat 3, bij zijn dochter, Kleijngeld-Arend, Sientje, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-04-1943, aangifte: 11-02-1950 (113) ■ ; Politie Delft Dag & Nachtrapporten 28-04-1942 Door de Hoofdagent Tijsma zal aan het bureau worden ontboden: Isaac Arends, *, Rotterdam, 16-09-1879, zonder beroep, wonende Delft, Soendastraat 3. Deze was hedenmorgen door een Duitsche colonne in de Nieuwe Plantage heengeloopen. De zaak wordt met een waarschuwing afgedaan.
KIRSTEIN, Albrecht, *, Berlijn, 06-02-1908, koopman staalwaren, wonend Buitenwatersloot 55, uitwijzing vreemdelingen 04-09-1940 uit Delft, naar Gouda, ondergedoken Delft, Delftgauwsche weg 22 A, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen)16-04-1943
KLOOT, Mozes van der, *, Den Haag, 27-07-1899, zn. van Kloot, Eliazar en Wilkens, Sara, ondergedoken Delft, Bieslandsche kade 40, koopman in manafacturen, geh. met Jong, Heintje de, wonende Den Haag, Grote Marktstraat 11 a, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-04-1943, met zijn vrouw en zoon
(Echtgenote)
JONG, Heintje de, *, Den Haag, 24-08-1899, dr. van Jong, Izaac de en Kunsternaar, Ester, winkeljufvr, wonende Den Haag, Grote Marktstraat 11 a, † Vernietigingskamp Sobibor,(Polen)16-04-1943, aangifte: Den Haag 10-02-1950 (C 301)
(Zoon)
KLOOT, Isaac, *, Den Haag, 07-07-1925, zn. van Kloot, Mozes van der en Jong, Heintje de wonende Den Haag, Grote Marktstraat 11 a, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-04-1943)
ROODE, Alexander Abraham de, *, Nieuwe Amstel, 08-10-1881, zn. van Roode, Abraham de en d’Ancona, Johanna, koopman, geh. met Stam, Jansje van der, wonende Delft, Choorstraat 21, Celebesstr. 3, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen), 23-04-1943 ■
STAM, Jansje van der, *, Rotterdam, 18-08-1879, dr. van Stam, Heijman Salomon en Klaveren, Ester van, geh. met Roode, Alexander Abraham de, wonende Delft, Choorstraat 21, Celebesstr. 3, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 23-04-1943 ■
RAPP, Carl, *, Frankfurt am Main, 20-12-1873, zn. van Rapp, Carl en Nathan, Louise, wedn. van Remmers, Willemina Maria, geh. (1942) met Eichenberg, Lucie Ilse, in 1897 een der oprichters van de N.V. Ned. Verf- en Chemicaliën fabriek te Delft, Kanaalweg 1. Samen met Robert Spanjaard voerde hij vele jaren de directie. In 1939 werd hij commissaris. Eind 1940 moest hij die functie neerleggen, evenals andere commisarissen, wonende Den Haag Juliana van Stolberglaan 88, † Westenbork, 29-04-1943, urn bijgezet, Den Haag, Nieuw Eijk en Duinen
DANTZIG, Paul Herman van *, Rotterdam, 09-11-1921, zn. van Dantzig, David van en Catz, Wilhelmina Jacoba, student T.H. wonende Delft, Oude Delft 90, opgepakt in Frankrijk en via doorgangskamp Drancy op 11-02-1943 getransporteerd naar Polen, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-04-1943, aangifte: (674) T.H.; PAUL HERMAN VAN DANTZIG Overleden te Auschwitz datum onbekend. Tijdens zijn studietijd te Delft heeft Paul van Dantzig verschillende pogingen in het werk gesteld om met een vouwkano naar Engeland over te steken. Met een zijner jaargenoten is hij zelfs nog gestart vanuit Scheveningen, maar zij moesten na een heel koude tocht weer terugkeeren wegens ijsafzetting op de boot. In September 1942 vertrok hij, na reeds eenige tijd ondergedoken te zijn geweest, met zijn ouders en zusters naar Zwitserland, geholpen door een zoogenaamde organisatie, maar zij werden op de Belgisch-Fransche grens door één van de “passeurs” van de organisatie verraden aan de Duitschers. Na een zeer moeilijken tijd in Fransche gevangenissen en kampen, waar de honger meestal erger was dan in de Duitsche kampen, werd hij naar Auschwitz vervoerd, vanwaar nog slechts één standaardkaartje van hem ontvangen werd. Mede-gevangenen brachten het bericht van zijn dood. Zijn leeftijd bij overlijden was 22 jaar. T.H.
KISCH, Jacob, *, Delft, 26-02-1866, zn. van Kisch, Hartog, sergeant-majoor, 4e reg. inf. (1866) en Wolf, Hendrika de, wonende Amsterdam Krammerstraat 32, musicus, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 07-05-1943
NORDEN, Lena, *, Delft, 22-03-1866, (205) dr. van Norden, Isaäc Abraham, meester vleeschhouwer, en Jong, Naatje de, wed. van Davidson, Mozes, wonende Rotterdam, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 14-05-1943
RAALTE, Eduard Ellis, *, Rotterdam, 13-10-1918, zn. van Raalte, Donald Eliis en Jacobs, Maria student, verzetsman, † Fort Rhijnauwen, (Utrecht) 18-05-1943 T.H.; T.H. EDUARD ELLIS VAN RAALTE Gefusilieerd 18 Mei 1943 te Reinauwen (Utrecht). Nadat Eddy van Raalte uit de T.H.Compagnie werd gedemobiliseerd zette hij aanvankelijk zijn werktuigkundige studie voort. Met Huurman, van der Plas en anderen vormden hij een sabotage-groep, die spoorwegaanslagen pleegde en Duitsche schepen tot zinken bracht. Bij een actie op 09 Maart 1943 werd hij door een lafhartig verraad van van der Waals met 6 vrienden gearresteerd. Na een kort proces leidde men hem voor het vuurpeleton. Hij bereikte den 24-jarigen leeftijd. T.H.
EBSTEIN, Amalie, *, Göttingen, 05-09-1876, dr. van Ebstein, Wilhelm en Nicolaier, Elfriede, geh. met Blumenthal, Ludwig Otto, vanuit Aken, in juli 1939 geëmigreerd naar Nederland, in okt. 1939 in Delft komen wonen, in sept. 1940 gedwongen om naar Utrecht te gaan, wonende Frederik Hendrikstraat 15, op 22-04-1943 in kamp Vught, op 10-05-1943 in kamp Westenbork, † verzamel/doorvoerkamp Westerbork, 21-05-1943 (Westerbork 311)
GLASER, Karel, *, Tilburg, 03-09-1922, zn. van Glaser, Benjamin Philip en Weijl, Frieda, student T.H. Delft, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 21-05-1943 T.H. KAREL GLASER Vermist. Karel Glaser deed vanuit Friesland een poging om naar Engeland te komen; op het allerlaatste moment mislukte het vertrek door verraad. Glaser werd gedurende anderhalf jaar opgesloten in Haaren alvorens naar Auschwitz te worden afgevoerd. Sindsdien ontbreekt elk bericht. T.H.
KAR, Grietje van der, *, Amsterdam, 11-10-1882, dr. van Kar, Jacob en Grootkerk, Sientje, geh. met Kar, Moses van der, wonende Delft, Raamstraat 86, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 21-05-1943, aangifte: 14-12-1949 (826) ■
KAR, Moses, van der, *, Amsterdam, 01-07-1884, koopman in lompen, venter, zn. van Kar, Salomon van de en Smeer, Betje (Keetje), geh. met Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 21-05-1943, aangifte: 14-12-1949 (828) ■
KAR, Josef, van der,*, Rotterdam, 11-12-1927, zn. van Kar, Moses van der, koopman, en Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 21-05-1943, aangifte: 14-12-1949 (827) ■
KEIJL, Hanna, *, Rotterdam, 22-08-1891, (4692) , dr. van Keijl, Nathan en Mol, Rachel, wed. van Mol, Solomon, arbeidster, wonende Voorstraat 88, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 21-05-1943 (361) ■
POLAK, Johanna Fenna, *, Delft, Willem de Zwijgerstraat 6, 29-10-1921, dr. van Polak, Nathaniël Tobijah en Troostwijk, Keetje, dienstbode, Isr. oude mannen- en vrouwenhuis, Den Haag, wonende Delft, van Speijkstraat 10, Insulindeweg 264, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 28-05-1943 ■
BIEGEL, Rebecca Aleida, (Betty) *, Groningen, 25-07-1886, dr. van Biegel, Joseph en Schaap, Henderina Jacoba, doctor letteren, sterrenkundige, docent T.H. wonende, Zeestraat 73, Den Haag, † Westerbork, verzamel/doorvoerkamp, 01-06-1943 (Westerbork 334) T.H. DR. R.A.BIEGEL, †, Westerbork, 01-07-1943. (07 = typfoutje). Dr. R.A. Biegel, op 25 Juli 1886 te Groningen geboren, deed haar intrede in de T.H.-wereld op 17 October 1935 toen zij haar werkzaamheden als privaat-docente voor de psycho-techniek aanvaardde met een rede “De factor “Mensch” in het arbeidsproces.” Op last van de Duitschers tijdens de bezetting op wachtgeld gesteld, woonde zij nog korte tijd in Den Haag, waarna zij op bevel van de autoriteiten de leiding van een psycho-technischen dienst in Amsterdam op zich nam. Zij verbleef hierna nog op verschillende adressen totdat zij op 26 Mei 1943 bij een Jodenrazzia opgepakt werd en naar Westerbork werd getransporteerd. Daar is zij na enkele maanden (=1 week) overleden. (Zelfdoding, samen met haar zus) T.H.
(Zus)
BIEGEL, Johanna Hermine, *, Groningen, 30-03-1884, dr. van Biegel, Joseph en Schaap, Henderina Jacoba, lerares biologie, † verzamel/doorvoerkamp Westerbork, 01-06-1943 (Westerbork 335)
STIBBE, Dagobert, (Berti) *, Amsterdam, 13-10-1918, zn. van Stibbe, Meijer en Bargaboer, Charlotte, student T.H., wonend Delft, Oude Delft 186, † Aussenkommando Jawishowich, (Auschwitz-Birkenau) 23-06-1943 T.H. ■  ; (Zijn naam staat op een gedenkteken in Amsterdam, Lyceum, leerling in 1935.) DAGOBERT STIBBE Overleden in Jawischowisch, najaar 1943. Nadat zijn ouders ontvoerd waren tengevolge van de Duitsche progoms, vatte Bert Stibbe het plan op om te trachten het neutrale Zwitserland te bereiken. Aan een ouderen vriend van hem vertelde hij begin 1943 van dit voornemen en zijn overtuiging, dat de hem aangeboden gelegenheid voor 100 % betrouwbaar was. Eind Juli kreeg deze vriend van een hem onbekend persoon bericht van Bert’s behouden aankomst. Groot was echter zijn verbazing toen hij enkele dagen later een briefkaart kreeg, waarin Bert Stibbe hem berichtte dat hij op 2 Juni aan de Fransch-Zwitsersche grens gesnapt en nu in een kamp gevangen zat. Was hij door provocatie in een val geloopen? Zijn verblijf in dit Fransche kamp, waarin hij zich aan de a-sociale toestanden onder de gevangenen ergerde, duurde slechts kort. Eind Juni volgde zijn overbrenging naar Ober-Silezië, waar hij in een kolenmijn werd tewerkgesteld. Zijn laatste brief van 18 Juli 1943 uit Jawischowich getuigt van goeden moed en zijn geloof in God en de wereld. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. T.H. ■
RAAY, Leon de, *, Palembang, 06-01-1923, zn. van Raay, Herman de en Moscoviter, Petronella, student T.H. wonende Delft, Oude Delft 47, † Polen, 30-06-1943 T.H. ■ ; LEO DE RAAY Vermist sinds 1942. Leo de Raay, sinds 1939 scheikundig student aan de T.H. wist ook in den oorlog zijn Joodsche afkomst nog voor velen, waaronder zelfs zijn vrienden, verborgen te houden. In den zomer van 1942 moet de toestand echter voor hem onhoudbaar zijn geworden. Hij verdween en begaf zich naar Friesland. Eind Augustus wordt hij in Amsterdam gesignaleerd door zijn vrienden, aan wie hij zijn plannen vertelt om naar Zwitserland te gaan. Inderdaad neemt men aan, dat hij met zijn ouders Zwitserland ook werkelijk bereikt heeft; de valsche papieren die hij daartoe gebruikte werden later door koeriers teruggebracht. Vermoed wordt dat hij weer werd uitgewezen en tenslotte met zijn ouders in een “Vernichungslager” terecht is gekomen. Daar alle verdere gegevens ontbreken, heeft men hier uiteraard met gissingen te doen. T.H. ■
GROEN, Nardus, *, Delft, Brabandsche Turfmarkt 65, 09-12-1868, (786) zn. van Groen, Hartog, koopman, en Cahen, Gudula, docent oude talen in Leiden, wonende Scheveningen, geh. met Groen, Branca, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 02-07-1943, met zijn vrouw
(Echtgenote)
GROEN, Branca, *, Amsterdam, 31-05-1875, dr. van Groen, Bernardus en Groen, Beletje Nathan, geh. met Groen, Nardus, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 02-07-1943)
MEIJER, Erna, *, Delft, Voldersgracht 3, 15-02-1897, (164) dr. van Meijer, David, koopman, en Loeb, Frederika, geh. met Troostwijk, Philip Mozes, wonende Nieuwer Amstel, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 02-07-1943
SANDERS, Sophia, *, Delft, 04-04-1875, (242) dr. van Sanders, Abraham, brievenbesteller, en Golstein, Rosetta, geh. met Kosman, Alexander, wonende Amersfoort, van Asch van Wijckstr. 15, † Vernietigingskamp Sobibor (Polen) 02-07-1943, met haar man
(Echtgenoot)
KOSMAN, Alexander, *, Gent, 07-08-1877, zn. van Kosman, Abraham en Sanders, Mietje, makelaar, geh. met Sanders, Sophia, wonende Amersfoort, van Asch van Wijckstr. 15, † Vernietigingskamp Sobibor (Polen) 02-07-1943)
CALFF, Herman, *, Delft, Voldersgracht 25, 22-06-1888, (501) zn. van Calff, Joseph, koopman, en Zanten, Grietje van, wedn. van Keizer, Judik, geh. met Stoppelman, Riva, lid kerkeraad, lid alg. best. Isr. ziekenhuis Joles, handelaar confectiegoederen, wonend Haarlem, Kinderhuissingel 104, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 09-07-1943, met zijn vrouw
(Echtgenote) STOPPELMAN, Rika, *, Wildervank, 02-05-1883, (85) dr. van Stoppelman, Jonas en Gerzon, Helene, wed. van Zwartser, Mozes Levi, geh. met Calff, Herman, † Vernietigingskamp Sobibor,(Polen) 09-07-1943)
ESSO, Arnold, *, Den Haag, 23-12-1924, zn. van Esso, Abraham, (†, Auschwitz, 11-12-1942) en Logher, Ester, (†,Auschwitz, 11-12-1942), geh. met IJssel, Selma, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 09-07-1943; Politie Delft dag & nachtrapporten. 14-08-1942 20.00 Hr. van IJssel, Insulindeweg 62, meldt dat zijn dochter Selma van IJssel, *, Delft 29-09-1919, geh. met Esso, samen inwonende Insulindeweg 62, sedert 10-08 spoorloos zijn. 05-08-1942 getr. in Delft, op 09-08-1942 in de kerk te Den Haag, daarna zouden ze tot 13-08 bij haar schoonouders in Den Haag, F. Valentijnstr.43, blijven. Op 10-08-1942 een aangetekende brief gekregen, gericht aan het echtpaar, dat zij zich op 14-08-1942 te Rotterdam moeten melden voor werkverruiming in Duitschland.
KATAN, Anna, *, Delft, 04-04-1865, (234) dr. van Katan, Salomon, koopman, en Jacobs, Schoontje, wed. van Spijer, Samuel, wonende Amsterdam, invalidetehuis, Weesperplein 1; op 01-03-1943 werden de patiënten uit het tehuis gehaald en gedeporteerd, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 09-07-1943
LEVIE, Abraham en Storm, Roosje, geh. met Beer, Ganna de, wonende Rijswijk, Julianastraat 29, Den Haag, Hofmanplein 9, † Vernietigingskamp Sobibor,(Polen) 09-07-1943, met zijn vrouw, aangifte, Rijswijk, 03-06-1950 (118)
(Echtgenote)
BEET, Ganna de, *, Heenvliet, 06-09-1917, dr. van Beer, Levie en Levie, Antje, wonende Rijswijk Julianastraat 29, Den Haag, Hofmanplein 9, † Vernietigingskamp Sobibor,(Polen) 09-07-1943)
HAMMELBERG, Hartog, *, Delft, Plateelstraat 41, 21-05-1906, (383) zn. van Hammelburg, Mozes, koopman, en Buitenkant, Beela, geh. met Poons, Sara, onderwijzer, wonende Groningen, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-07-1943, met zijn vrouw en 2 zonen
(Echtgenoot)
POONS, Sara, *, Amsterdam, 25-06-1910, dr. van Poons, Meijer en Noord, Flora, geh. met Hammelburg, Hartog, wonende Groningen Meeuwwelderweg 43 a, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-07-1943)
(Zoon)
HAMMELBERG, Mosjee, *, Groningen, 03-10-1936, zn. van Hammelburg, Hartog en Poons, Sara, wonende Groningen Meeuwwelderweg 43 a, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-07-1943)
(Zoon)
HAMMELBURG, Meijer, *, Groningen, 25-01-1938, zn. van Hammelburg, Hartog en Poons, Sara, wonende Groningen Meeuwwelderweg 43 a, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-07-1943)
REES, Hester, *, Hof van Delft, 20-12-1849, dr. van Rees, Oere en Hes, Margaretha, geh. Delft met Norden, Samuel, wonende Den Haag, Neuhuijskade 92-94, Israëlitisch Oude Mannen-Vrouwenhuis, Newee Sjalom, als oudste inwoonster, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 16-07-1943, aangifte: (93)
BROS, Warner Simeon, *, Amsterdam, 27-04-1938, ondergedoken bij S. A. Stoffel, directeur machinefabriek Reineveld, Klein Vrijenban 1, opgepakt 11-12-1942, 1 nacht in Delft, kindertehuis Verversdijk 30, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 23-07-1943; Politie Delft dag & nachtrapporten. 11-12-1942 21.00 De agt. Rech. Serné rapp. dat hij in opdracht van de hfdagent Prudon, Warner Bros, 3 jr, uit de woning van de fam. Stoffel, Klein Vrijenban 1, (dir. Reineveld) heeft overgebracht naar het kinderhuis aan de Verversdijk. Is een jodenjongetje. Zulks (sic) naar aanleiding van een tel. verzoek van de pol. te den Haag.
LELIJVELD, Jetje, *, Delft, 15-03-1875, (194) dr. van Lelijveld, Isaäk, koopman, en Klein, Rebecca, geh. met Norden, Salomon, onderwijzer, wonende Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 66, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 23-07-1943
VRIES, Elsa de, *, Delft, Noordeinde 23, 21-12-1911, dr. van Vries, Samuel, (huis) arts, en Polak, Emma Henriëtte, geh. met Brenner, Herman, kantoorbed. verpleegster, wonend Amsterdam, Vechtstraat 95, † Vernietigingskamp Sobibor, (Polen) 23-07-1943
VELMANS, Margaretha, *, Amsterdam, 16-12-1904, dr. van Velmans, Mozes, diamantsnijder, en Cohen, Mariana, gesch. (07-07-1942) van Slager, Bernard, accountant, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 27-08-1943 (400) ■
HART, Jacob *, Rotterdam, 17-11-1895, (7075) zn. van Hart, Marcus en Stad, Mietje, wonende Delft, Brabantsche Turfmarkt 34, geh. met Schitzler, Catharina, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 31-08-1943 (17)■
DAVID, Karola, *, Karlsruhe, 25-08-1911, geh. met Schulz, Kurt Johann, T.H. docent, v.a. nov. 1940, wonende Reewijk, Raadhuisweg 68, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1943 ■
SCHULZ, Hannah Thea, *, Gouda, 30-09-1940, dr. van Schulz, Kurt Johann, en David, Karola, uitwijzing vreemdelingen, 25-09-1940, uit Delft, wonende Reewijk, Raadhuisweg 68, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1943 ■
SCHULZ, Kürt Johann, *, Mannheim, 19-04-1913, werktuigbouwkundige, docent T.H. uitwijzing vreemdelingen, 25-09-1940, uit Delft, geh. met David, Karola, wonende Reewijk, Raadhuisweg 68, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) †, 03-09-1943 T.H. ■ ; DR.IR. K.J. SCHULZ Vermist sinds 1943. Kurt Johan Schulz werd op 19 April 1913 in Mannheim, Duitschland, geboren. Nadat het Hitlerregiem zich gevestigd had, emigreerde hij naar Nederland en werd hier benoemd als assistent in de Toegepaste Mechanica aan de T.H. te Delft. Na in November 1940 wegens zijn afkomst naar Reeuwijk te zijn geëvacueerd, volgde in November zijn ontslag. Desondanks wist hij zijn wetenschappelijk werk voort te zetten en in September van het volgend jaar (06-09-1941) met lof te promoveren op een proefschrift getiteld: “Spanningstoestand in doorboorde platen”. (uitgeverij Waltman). In 1942 werd Dr. Schulz gevangen genomen, doch door bemoeienissen van vrienden na korten tijd weer in vrijheid gesteld. In den loop van 1943 werd hij opnieuw van huis gehaald en met vrouw en kind naar Westenbork overgebracht. Later zijn zij naar Polen doorgezonden. Nooit is meer iets van hen vernomen. T.H. ■
RUBENS, Mina, *, Elburg, 01-06-1896, dr. van Rubens, Salomon en Groenberg, Rozetta, geh. met Stam, Hyman Herman van der, wonende Utrecht, Amsterdamschestraatweg 1, bij haar moeder, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1943, met haar moeder en dochter, aangifte: Utrecht, 25-08-1950
STAM, Rosetta van der, *, Delft, Choorstraat 45, 11-05-1928, dr. van Stam, Herman Hyman van der, vleeschhouwer, en Rubens, Mina, wonende Utrecht, Amsterdamschestraatweg 1, bij haar moeder en oma, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1943, met haar oma
(Grootmoeder)
GROENBERG, Rozetta, *. Assen, 12-06-1864, dr. van Groenberg, Mozes, koopman, en Wien, Semina van, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1943
GROOT, Anna de *, Delft, Oude Delft, 101, 19-01-1905, (61) dr. van Groot, Abraham de, koopman, en Alter, Henriëtte (Jetje), geh. met Wittene, Levi, wonende Almelo, Tijhofslaan 69, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 10-09-1943
GROOT, Duifje de, *, Delft, Brabantsche Turfmarkt 65, 05-01-1896, (16) dr. van Groot, Abraham de, koopman, en Alter, Henriëtte, (Jetje) verpleegster, wonende Amsterdam, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 20-09-1943
PRAAGH, Emanuel Anthonie van, *, Monster, 21-04-1883, (64) zn. van Praagh, Anthonie Mozes en Blom, Marianne, geh. met Kwetsie, Dientje, wonende Rijswijk Vondellaan 16, ondergedoken, Delft, Verversdijk 124, (Henk de Wit), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1943, aangifte: Rijswijk, 04-08-1948 (133)
EICHENBERG, Lucie Ilse, *, Adelebsen, 11-08-1910, dr. van Eichenberg, Siegfried en Philippsboon, Helene, Inwonend bij haar tante, tot ca. 1941, Delft, Julianalaan 74, geh. (1941) met Rapp, Carl, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 22-10-1943
HASSELT, Sophia van, *, Amsterdam, 27-12-1912, dr. van Hasselt, Bernard van en Groot, Jetje de, geh. met Groot, Jacob de, wonende Delft, Markt 38, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 22-10-1943, aangifte: (325) ■
KWETSIE, Dientje, *, Den Haag, 29-11-1887, dr. van Kwetsie, Isaac en Schuijer, Betje, geh. met Praagh, Emanuel Anthonie van, wonende Rijswijk Vondellaan 16, ondergedoken, Delft, Verversdijk 124, (Henk de Wit), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 22-10-1943, aangifte: Rijswijk, 16-10-1951 (214)
PRAAGH, Nico van, *, Rijswijk, 23-06-1930, zn. van Praagh, Emanuel Anthonie en Kwetsie, Dientje, wonende Rijswijk Vondellaan 16, ondergedoken, Delft, Verversdijk 124, (Henk de Wit), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 22-10-1943, aangifte: Rijswijk, 16-10-1951 (212)
VEDDER, Serlina, *, Amsterdam, 08-02-1915, dr. van Vedder, Abraham en Toorenburg, Siporo, geh. met IJssel, Daniël van, wonende Delft, Choorstraat 46, boven de kledingwinkel “De Adelaar”, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 22-10-1943, aangifte: 01-09-1950 (460) ■
POLAK, Barendina van, *, Delft, 28-01-1873, (58) dr. van Polak, Barend en Susholtz, Katje, geh. met Straten, Salomon Hartog van, (huis) arts, wonende Gorinchem, Arkelstraat 37, (haar naam staat op een gedenkteken in Gorinchem), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) : 15-11-1943
PINO, Joseph, *, Almelo, ca. 1861, zn. van Pino, Samuel en Hagens, Betje, geh. met Vriesland, Sophia van, wonende Scheveningen Gentschestraat 24, † Delft, 25-11-1943, omstandigheden onbekend
(Echtgenote)
VRIESLAND, Sophia van, *, Amsterdam, 13-01-1872, dr. van Vriesland, Simon Marcus van en Presburg, Rebecca, geh. met Pino, Joseph, wonende Scheveningen, † Sobibor, 14-05-1943)
HAAS, Aron Izaäk de, *, Middelharnis, 08-12-1890, zn. van Haas, Simon en Gazan Belia, geh. met Haaren, Jacoba Petronella van, wonende Rotterdam, † Delft, 25-12-1943, omstandigheden onbekend.
(broer)
HAAS, Salomon de, *, Middelharnis, 10-07-1886, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 10-09-1942)
(broer)
HAAS, Ephraim de, *, Middelharnis, 28-11-1887, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 22-10-1942)
(broer)
HAAS, Jacob Simon de, *, Middelharnis, 25-06-1885, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 23-04-1943)

1944

VLESSING, Samuel, *, Delft, Voldersgracht 33, 26-06-1905, (473) dr. van Vlessing, Hartoch, winkelier in herenkleding en rijwielhandelaar, en Groot, Kaatje de, wonende Den Haag, Weteringplein 28, handelsreiziger, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-01-1944
GROOT, Isaäk de, *, Delft, Oude Delft 101, 15-06-1902, (469) zn. van Groot, Abraham de, koopman, en Alter, Henriëtte, (Jetje) geh. met Wintler, Emmy, verkoper, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-01-1944
MOK, Sophie, *, Delft, Oude Delft 103, 28-05-1911, dr. van Mok, Machiel, manufacturist, en Alter, Jetje, geh. met Bessem, …, wonende Amsterdam, Prinsengracht 649, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 31-01-1944
ROODE, Heyman Abraham de, *, Rotterdam, 28-02-1913, zn. van Roode, Alexander Abraham de en Stam, Jansje van der, geh. met van Beugen, Henriëtte Francina, wonende Delft, Celebesstr. 3, † onbekend, 31-01-1944 ■
IJSSEL, Daniël van, *, Delft, Choorstraat 46, 17-12-1914, zn. van IJssel, Isaäc van, koopman, vertegenw. Joodsche Raad, en Frank, Anna, geh. met Vedder, Serlina, bedrijfsleider, wonende Delft, Choorstraat 46, boven de zaak, kledingwinkel, ”De Adelaar”, contactpersoon Joodse Coördinatie Commissie, (JCC), tijdens de vlucht naar onderduikadres in Friesland, verraden door ene meneer van Zwieten, (nsber) op 29-10-1943, in barak 67, Westerbork, op 16-11-1943 in kamp Auschwitz, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 31-01-1944, aangifte: 10-03-1951 (169) ■ ; (Joods Monumentsite: †, 06-12-1944, = verwisseld met een naamgenoot)
BARENDSE, Hartog, *, ’s Gravenhage, 29-07-1942, zn. van Barendse, Eduard en Groen, Annie, wonende Scheveningen, Frederik Hendriklaan 254, opgepakt in Schiedam, Reamurstraat 19, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-02-1944 SY
GROEN, Annie, *, ’s Gravenhage, 11-05-1921, dr. van Groen, Gerrit en Levie, Leentje, geh. met Barendse, Eduard, opgepakt op een onderduikadres in Schiedam, Reamurstraat 19, wonende Scheveningen, Frederik Hendriklaan 254, †, Concentratiekamp Auschwitz, 11-02-1944, aang: Den Haag, 20-10-1951(3600) SY
MOSCOW, Edmond John, *, Amsterdam, 25-05-1915, zn. van Moscow, Jonas, en Blon, Henriëtte, student rechten, hulpbehoevend = polio, opgepakt, 11-10-1943, Delft, Achterom 3 B, bij het echtpaar van Tergauw –Aalbertsberg, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-02-1944 SY
POLAK, Joseph, *, Deventer, 18-10-1889, zn. van Polak, Marcus en Horst, Sara van der, koopman, heeft met 5 broers een fabriek waar o.a. pyjama’s werden gemaakt in Amsterdam, Herengracht 110, geh. met Paauw, Duivina de, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-02-1944, met zijn vrouw. Uit Politie dag en nacht rapporten, 24-01-1944, 18.20 Venne en hwmr. Rudon brengen op het bureau: Jozef Polak, *, Deventer, 18-10-1889, wonende Naarden Stadhouder Willem II laan 14
(Echtgenote)
PAAUW, Duivina de, *, Amsterdam, 18-06-1897, dr. van Paauw, Louis de en Souget, Hanna Catharina, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-02-1944)
SPRINGER, Betty, *, Amsterdam, 22-09-1931, dr. van Springer, Abraham en onbekend, afkomstig van het Ned.-Isr. meisjesweeshuis Rapenburgerstraat 171 te Amsterdam, opgepakt op haar onderduikadres, Delft, Spoorsingel 28 (Cornelis (Kees) Chardon) op 18-01-1944, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-02-1944 SY
SUSHOLZ, Anna, *, Delft, 05-11-1861, (669) dr. van Susholz, Koppel, (Jacob), meester vleeschhouwer, en Norden, Rebecca, wed. van Raalte, Salomon van, geh. met Perlstein, Herman Leo, directeur n.v, wonende Amsterdam, Rubenstraat 22, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-02-1944
OPDENBERG, Samuel, *, Den Haag, 21-12-1917, zn. van Opdenberg, Abraham en Levie, Annie, wonende Den Haag, van Weede van Dijkveldstraat 12, ondergedoken in Delft bij de fam. Poot, Adriaan Pauwstraat 2, en is daar overleden, en op 14-03-1944 neergelegd op het Westplantsoen, t.o. nr. 52, † Delft, 14-03-1944, aangifte Den Haag, 01-04-1954 (C 17) SY
FRANK, Jaques, *, Hilversum, 08-02-1919, zn. van Frank, Levie en Poppelsdorf, Marianne, eigenaar meubelzaak, wonende, Den Haag, de Carpentierstraat 190, gearresteerd, 12-11-1943, Delft, Willem de Zwijgerlaan 27, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 31-03-1944
GROOT, Jacob de, *, ’s Gravenhage, 05-11-1909, zn. van Groot, Sander Jacob de en Hakker, Naatje, winkelier stoffenzaak, wonende Delft, Markt 38, geh. met Hasselt, Sophia, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 31-03-1944, aangifte: (465) ■
GROOT, Samuel de, *, Delft, Oude Delft 101, 14-08-1903, (601) zn. van Groot, Abraham de, koopman, en Alter, Henriëtte, (Jetje) wonende Amsterdam, Jeherstr. 81, II, † (onbekend), 31-03-1944
SNOEK, Levie, *, Amsterdam, 23-12-1919, kok, zn. van Snoek, Emanuel, en Zwaaf, Betje, kwam in 1940 in Delft wonen, wonende Delft, Rietveld 161a, †, Polen, 31-03-1944, aangifte Arnhem, 13-10-1951, (462a)■ ; uit politiearchief Delft, in/uitgaande stukken, 23-09-1941 Levie Snoek gezocht wegens ontvreemding van fiets tevens aanhouden wegens niet melden als Jood, wonende Delft, Rozenstraat 10. Niet bekend. (staat er met potlood) Aangehouden en vervoerd naar Den Haag.
GROEN, Jacques, *, Delft, 01-01-1874, (3) zn. van Groen, Hartog, koopman, en Cahen, Gudula, arts, †, Malang, jappenkamp, 02-04-1944
GELDEREN, Jacob Meijer van, *, Leiden, 19-09-1876, zn. van Gelderen, Meijer van, sigarenmaker, en Fontijn, Rijntje, naaister, geh. met Duim, Jansje, wonende, Amsterdam, Apollolaan 183 B, (1941)
BRANDWIJK, Vuilendam 189, winkelier in herenkleding, koopman, gearresteerd, Delft, 25-02-1944 op het onderduikadres Rotterdamscheweg 4, cel B, is helaas achtergebleven op het politiebureau van Delft tijdens een (wapen)overval, 26-02-1944, 04.30, zijn vrouw is wel bevrijd, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 08-04-1944 SY
STAMM, Leopold, *, Darmstadt, 15-01-1888, zn. van Stamm, David en Kahn, Sophie, procuratiehouder verf- en chemicaliënfabriek tot feb. 1943, Delft, Kanaalweg 1, geh. met Heitschen, Frieda Josephine Charlotte, † Delft, 08-05-1944 (352)
LEVIE, Annie, *, Den Haag, 30-09-1884, dr. van Levie, Levy en Konijn, Ester, geh. met Opdenberg, Abraham, † Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 22-05-1944, aangifte: Den Haag 02-02-1952 (455) SY; Politie Delft Dag & Nachtrapporten; 18-04-1944 11.00 i.o.m. den majoor rukt het busje uit naar de Brasserskade t.b.v. de S.D. Mesdagstraat Den Haag om aldaar 3 arrestanten op te halen. 12.05 Kleijer meldt het busje terug. De rechercheur Postma rapp. dat met het busje naar Den Haag zijn overgebracht: (Op last van S.D., Mesdagstraat) Annie Levie, Abraham Opdenberg, Levie Opdenberg. Deze (fam. is) gearresteerd Brasserskade 92 bij de fam. Jutte. Deze personen zijn voorheen woonachtig geweest in pand Adriaan Pauwstraat 2 bij de fam. Poot. Die laatste was ook aanwezig in het pand Brasserskade 92. Hr. Poot krijgt de sleutels van zijn pand terug en een agent loop mee om de verzegeling weg te halen. Hr. Jutte zijn woning wordt niet verzegeld en is niet gearresteerd.
OPDENBERG, Abraham, *, Den Haag, 05-12-1882, zn. van Opdenberg, Moses en Tokkie, Ester, geh. met Levie, Annie, handelsreiziger, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 22-05-1944, aangifte: Den Haag 02-02-1952 (269) SY; Politie Delft Dag & Nachtrapporten; 18-04-1944 11.00 i.o.m. den majoor rukt het busje uit naar de Brasserskade t.b.v. de S.D. Mesdagstraat Den Haag om aldaar 3 arrestanten op te halen. 12.05 Kleijer meldt het busje terug. De rechercheur Postma rapp. dat met het busje naar Den Haag zijn overgebracht: (Op last van S.D., Mesdagstraat) Annie Levie, Abraham Opdenberg, Levie Opdenberg. Deze (fam. is) gearresteerd Brasserskade 92 bij de fam. Jutte. Deze personen zijn voorheen woonachtig geweest in pand Adriaan Pauwstraat 2 bij de fam. Poot. Die laatste was ook aanwezig in het pand Brasserskade 92. Hr. Poot krijgt de sleutels van zijn pand terug en een agent loop mee om de verzegeling weg te halen. Hr. Jutte zijn woning wordt niet verzegeld en is niet gearresteerd.
OPDENBERG, Levie, *, Den Haag, 03-08-1913, zn. van Opdenberg, Abraham en Levie, Annie, handelsreiziger, † Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 22-05-1944, aangifte: Den Haag 02-02-1952 (269) SY; Politie Delft Dag & Nachtrapporten; 18-04-1944 11.00 i.o.m. den majoor rukt het busje uit naar de Brasserskade t.b.v. de S.D. Mesdagstraat Den Haag om aldaar 3 arrestanten op te halen. 12.05 Kleijer meldt het busje terug. De rechercheur Postma rapp. dat met het busje naar Den Haag zijn overgebracht: (Op last van S.D., Mesdagstraat) Annie Levie, Abraham Opdenberg, Levie Opdenberg. Deze (fam. is) gearresteerd Brasserskade 92 bij de fam. Jutte. Deze personen zijn voorheen woonachtig geweest in pand Adriaan Pauwstraat 2 bij de fam. Poot. Die laatste was ook aanwezig in het pand Brasserskade 92. Hr. Poot krijgt de sleutels van zijn pand terug en een agent loop mee om de verzegeling weg te halen. Hr. Jutte zijn woning wordt niet verzegeld en is niet gearresteerd.
GOLDSCHNIDT, Margarete, *, Kreveld, 16-12-1900, geh. met Schott, Bernard Julius Ludwig, die directeur is van de NV verf- en chemicaliën fabriek, (Farben) Delft, Kanaalweg 1, op 21-11-1941, uit zijn functie ontheven, 01-05-1941, wonende Den Haag, Rychrocklaan 145, 29-09-1943 naar Westerbork gebracht, 05-04-1944, transport naar Theresiënstadt, 05-04-1944 en 04-07-1944 naar Auschwitz, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-07-1944
SCHOT, Bernard Julius Ludwig, *, Frankfurt am Main, 14-12-1884, geh. met Goldschnidt, Margarete, geëmigreerd in 1937 naar Nederland, directeur van de NV verf- en chemicaliën fabriek, (IG Farben) Delft, Kanaalweg 1, op 21-11-1941, uit zijn functie ontheven, v.a. 01-05-1941 wonende Den Haag, Rychrocklaan 145, 29-09-1943 naar Westerbork gebracht, 05-04-1944, transport naar Theresiënstadt, en 04-07-1944 naar Auschwitz, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-07-1944
SCHOT, Hans Peter, *, Frankfurt am Main, 10-07-1927, zn van Schot, Bernard Julius Ludwig en Goldschnidt, Margarete, wonende Delft, Kanaalweg 1,(?), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-07-1944
SCHOT, Ernst Walter, *, Frankfurt am Main, 03-09-1931, zn. van Schot, Bernard Julius Ludwig en Goldschnidt, Margarete, wonende Delft, Kanaalweg 1,(?), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-07-1944
(Onderstaande persoon staat symbool voor een ander vervolgde ras)
ROSE, Joseph, *, Delft, 15-07-1939, zn. van (zeer vermoedelijk) Rose, Josepha Erna, koopvr. in galanteriën, wonende Den Haag, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-08-1944 (Oorlogsgravenstichting: Roma of Sinti) SY
FRIEZER, Jacob Eliazar, *, Rotterdam, 21-01-1907, zn. van Friezer, Ruben Eliazar en Cohen de Heer, Betje, wonende Rotterdam Provenierstraat 20 a, , ondergedoken Delft, Choorstraat 49 a, bij de fam. Schuurhuizen, neergeschoten met 6 kogels tijdens poging tot vluchten vanuit onderduikadres, † Delft, 07-08-1944, 17.10 (526)
COHEN, Robbert Simon, *, Rotterdam 24-07-1922, zn. van Cohen, Henri en Polak, Jeanne Elise, student T.H., wonende Delft, Phoenixstraat 39, en 35, engelandvaarder, R.A.F. piloot, onder de schuilnaam Stevens, Robert, in een mosquito jachtbommenwerper, † Breux Sur Avre (Fr.)11-08-1944, begr. : Ereveld, Orry-la-Ville, gem. Senlis, (Fr.) T.H. ■ ROBERT SIMON COHEN Neergestort boven Frankrijk op 10 Augustus 1944. Nadat R.S. Cohen op 19 Juni per kano naar Engeland was overgestoken ontving hij zijn opleiding voor de R.A.F. in Canada. Als Flying-Officer onderscheidde hij zich bij operaties van verschillende aard, zoodat hem de eer te beurt viel om als eenig Nederlander deel te nemen aan den aanval, die 11 April werd gedaan op het Centraal Bevolkingsregister te ’s Gravenhage. (66 doden) Naar hem werd bij de Air Force een zeer speciale manier van jachtvliegen : “Cohenesizing” genoemd. Naar aanleiding van een bijzondere prestatie verkreeg hij het Distinguished Flying Cross (D.F.C.) Op 10 Augustus 1944 steeg Robert op voor een nachtelijke operatie boven Frankrijk, (het bombarderen van een trein met 60 wagons met brandstof, bij Fontainebleau) waarvan hij nooit zou terugkeeren. Hij was toen 22 jaar. T.H. ■
DORMITS, Jacob Herman, Amsterdam, 09-01-1912, arbeider, (waarschijnlijk) zn. van Dormits, Herman en Wetschrijver, Katie, wonende Rotterdam, Rembrandtstr. 55, ondergedoken Delft, Rotterdamscheweg 4, bij de wed. A.M.E. Plazier-Wollendorf, opgepakt, 25-02-1944, opgesloten in cel B, is helaas achtergebleven op het politiebureau van Delft, tijdens een (wapen)overval, 26-02-1944, 04.30, † Midden Europa, 31-08-1944 SY
DORMITS, Maurits Herman, *, Rotterdam, 30-01-1914, (waarschijnlijk) zn. van Dormits, Herman en Wetschrijver, Katie, schilder, wonende Rotterdam, Rembrandtstr. 55, ondergedoken Delft, Rotterdamscheweg 4, bij de wed. A.M.E. Plazier-Wollendorf, opgepakt, 25-02-1944, opgesloten in cel B, is helaas achtergebleven op het politiebureau van Delft, tijdens een (wapen)overval, 26-02-1944, 04.30, † Midden Europa, 31-08-1944 SY
COHEN, Charles, *, Rotterdam, 29-07-1882, zn. van Cohen, Izaak en Lier, Elizabeth van, koopman, wonende Rotterdam Statenweg 36 A, wedn. van Stad, Elisabeth, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 06-09-1944; Politie Delft, Dag &Nachtrapporten; 22-08-1944 12.50 o.w.m. Krom brengt aan het bureau:
JACOBA SCHREUDER, *, Amsterdam, 03-11-1910, echt van J.B.Geijl, w,. Spoorsingel 66, onderduikadres van :
CHARLES COHEN, *, Rotterdam, 29-07-1882, en WIRINUS HARTOG, (Dit blijkt Hartog Wurms te zijn) *, Amsterdam, 16-02-1873. Alle 3 worden overgebracht naar de SD in Velp.
GROEN, Joseph, *, Amsterdam, 25-12-1875, meubelwerker, meubelzaak, wonende Amsterdam, Nieuwe Hoogstraat 7, geh. met Theeboom, Rosette, gearresteerd Delft, Bleijswijckstraat 63, 03-08-1944, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 06-09-1944 SY
THEEBOOM, Rosette, *, Amsterdam, 15-12-1889, dr. van Theeboom, Simon en Drukker, Jette, geh. met Groen, Joseph, wonende Amsterdam, Nw. Hoogstraat 7, gearresteerd Delft, Bleijwijckstr. 63, 03-08-1944, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 06-09-1944 SY
WURMS, Hartog, *, Amsterdam, 16-02-1873, koopman, wedn. van Blik, Branca, wonende Amsterdam, van Woustraat 203, † Concentratiekamp Auschwitz, Polen, 06-09-1944; Politie Delft, Dag &Nachtrapporten; 22-08-1944 12.50 o.w.m. Krom brengt aan het bureau:
JACOBA SCHREUDER, *, Amsterdam, 03-11-1910, echt van J.B.Geijl, w,. Spoorsingel 66 (Onderduikadres) 22-08-1944 13.45 o.w.m. Krom brengt aan het bureau:
CHARLES COHEN, *, Rotterdam, 29-07-1882, en Wirinus Hartog, (Dit blijkt Hartog Wurms te zijn) *, Amsterdam, 16-02-1873. Alle 3 worden overgebracht naar de SD in Velp.
ITALIANER, Marianne, *, Terneuzen, 05-06-1919, dr. van Italianer, Salomon, en Bruins, Alida Maria, geh. met Moscow, Edmond John, opgepakt in Delft, 11-10-1943, Achterom 3 B, bij het echtpaar van Tergauw –Aalbertsberg, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-09-1944 SY
KREVELD, Simon Isodoor van, *, Amsterdam, 27-02-1921, (ouders waarschijnlijk) zn. van Kreveld, Meyer van, onderwijzer, en Wijnberg, Jeanette, wonende Delft, Oude Delft 187, Oranje Plantage 36, 05-11-1942, opsporing verzocht door de C. v. P. te Delft, gearresteerd in Huizen, 11-06-1944, † onbekend, 28-09-1944 ■ T.H. SIMON ISIDOOR VAN KREVELD Vermist. Simon Isidoor Kreveld, sedert 1938 student in de werktuigkunde, werd op 11 Juni 1944 te Huizen opgepakt. Via Westerbork voerde men hem naar Theresiënstadt. Op 28 September werd hij met onbekende bestemming op transport gesteld. Nooit heeft men sindsdien meer iets van hem gehoord. ■ T.H.
GROOT, Sara de, *, Delft, Oude Delft 101, 28-11-1898, (998) dr. van Groot, Abraham de, koopman, en Alter, Henriëtte (Jetje), wonende Amsterdam, geh. met Turksma, Bernard, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 06-10-1944
KATAN, Elie, *, Delft, Jacob Gerritstraat 20, 15-03-1882, (231) zn. van Katan, Marcus, koopman, en Cohen, Elisabeth, geh. met Bobrownitzki, Selma, wonende Den Haag Thomsonlaan 148, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 14-10-1944, met zijn vrouw
(Echtgenote)
BOBROWNITZKI, Selma, *, Czerniejewodorf, 15-12-1887, wonende Den Haag Thomsonlaan 148, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 14-10-1944)
SPANJAARD, Robert, *, Borne, 20-06-1876, zn. van Spanjaard, Isaac, en Simons, Anna Elenora Fortunata, scheikundige, directeur N.V. Nederlandse Verf-en Chemicaliënfabriek, regent, Oude & Nieuwe Gasthuis, wethouder, off. in de orde van Oranje Nassau, wonende Delft, Oude Delft 182, (1938) geh. met Spanjaard, Rosa Charlotte, wonende Delft, Ruys de Beerenbrouckstraat 28, † Theresienstadt, (Terezin-Tjechië) 04-11-1944
BLUMENTHAL, Ludwig Otto, *, Frankfurt am Main, 20-07-1876, zn. van Blumenthal, Ernst, arts, en Posen, Eugenie, geh. met Ebstein, Amalie, hoogleraar Wiskunde Universiteit Aken, in juli 1939 geëmigreerd naar Nederland, in okt. 1939 in Delft komen wonen, in sept. 1940 gedwongen om naar Utrecht te gaan, wonende Frederik Hendrikstraat 15, op 22-04-1943 in kamp Vught, op 10-05-1943 in kamp Westenbork, jan, 1944 naar Theresiënstadt gedeporteerd, † Concentratiekamp Theresiënstadt, 13-11-1944
FRANCO, Henri, *, Delft, Rotterdamscheweg 72, 15-10-1903, (760) zn. van Franco, Isaac, hoogleraar Polytechnische school, en Themans, Henriëtte Mathilde, wonende Heemstede, Overboschlaan 3, machine ingenieur, † Amsterdam, 29-11-1944, omstandigheden niet bekend
HEGEDUS, Marcel, *, Budapest, 17-11-1912, (Joods monument = 07-11-1912) musicus, wonende Eindhoven, Sophia van Wurtenberglaan 10, geh. met Clara Hegedüs, gearresteerd 04-08-1944, Delft, Spoorsingel 38, †, Sachsenhausen, 10-12-1944; Politie Delft, dag & nachtrapporten. Zijn vrouw, *, Budapest, 14-07-1914, en hun kind (naam onbekend) werden tegelijkertijd opgepakt. (Verder niets bekend)

1945

GROEN, Mozes, *, Amsterdam, 05-08-1912, zn. van Groen, Joseph en Theeboom, Rosette, timmerman, melkhandelaar, wonende ’s Gravenhage Noordeinde 121, gearresteerd Delft, Ternatestraat 4, 03-08-1944, schotwond linkerbovenarm, † Burggraben, Stutthof, 07-01-1945, aangifte: Den Haag 27-10-1951, (3608); op zijn graf te Dantzig (Gdansk) is een monumentje geplaatst. SY
MOEREL, Frits Gustaaf, *, Breda, 23-10-1893, zn. van Moerel, Gustaaf Salomon, medicijndokter, en Ham, Annette Susanne van, geh. gew. met Pree, Frieda du, gearresteerd Delft, Ternatestraat 4, † onbekend, 19-01-1945 SY
KOOPERBERG, Simon Benjamin, *, Raamsdonk, 30-04-1892, zn. van Kooperberg, Jacob en Blankenstein, Bethrina van, geh. met Bruijn, Johanna Catharina de, handelsreiziger, lasser, winkel in hoeden, wonende Delft, Choorstraat 56, zaak tijdig overgedragen aan mevr. Hornscheidt, E. modiste, die na de oorlog de zaak weer teruggaf aan Bruijn, Johanna Catharina de † Blechhammer, 21-01-1945 ■
CAHN, Max, *, Mülheim, 01-12-1894, slager, ca. 1935 in Den Haag gewoond, wonende, Groningen, Nieuweweg 8, geh. met Schrijver, Sophia, gearresteerd Delft, Ternatestraat 4, 03-08-1944, † Pressburg = (Bratislava) (Thecho) Slowakije, 30-01-1945 SY; Politie Delft dag & nachtrapporten. Max Kaan, met zijn vrouw, Sophia Schrijver, tegelijkertijd opgepakt, bij mevr. C.J. Wielenga-Ouwersloot. (wed. van Hendrik Wielenga, verzetsman, gefusilleerd op 13-03-1941)
SIMON, Ludwig Ferdinand, *, Frankfort am Main, 19-09-1918, geh. met Moses, Stella, wonende Utrecht, Havikstr. 37, ondergedoken bij de fam. Hameeteman, Delft Rotterdamscheweg, gearresteerd, schriftelijk verraden door ene A.C. Manintveld, (in 1946 ter dood veroordeeld, straf werd omgezet in “ levenslang”), † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 01-10-1944 SY (= 02-02-1945, zie onder); L. F. Simon is omgekomen tussen 19-01-1945 en 02-02-1945 tijdens de evacuatie van kamp Golleschau naar Sachsenhausen. Deze datum en plaats wijken af van de officiéle sterfdatum en plaats zoals na den oorlog is vastgesteld door de minister van Justitie. Info: Rode Kruis, afd. Oorlognazorg Site Joodse monument
KATAN, Salomo, *, Delft, Jacob Gerritstraat 20, 29-01-1885, (79) zn. van Katan, Marcus, koopman, en Cohen, Elisabeth, wonende Scheveningen, Harstenhoekweg 103, † Concentratiekamp Bergen-Belsen, 16-02-1945
BLEI WEISMAN, Eleazal, *, Den Haag, 30-04-1907, zn. van Blei Weismann, Murdékay Birr en Galloen, Lea, wonende Den Haag, Raamstraat 39 A, † Rotterdam, 20-02-1945, onder de naam Eduard van Wijk. Opgepakt als represaille voor een aanslag op een S.S.er en in Delft gearresteerd op 08-02-1945 en onder zijn schuilnaam, Eduard van Wijk, op de Coolsingel te Rotterdam geexecuteerd. Politie Delft, dag en nacht rapporten. 20-02-1945 13.45. Politie Rotterdam. Hedenmorgen 08.30 op de Coolsingel door de S.D. geëxecuteerd, Eduard van Wijk, *, ’s Hertogenbosch, 30-04-1898, wonende (Delft) Oostsingel 53. Antwoord: hier niet bekend. (Zijn naam en geboortejaar en -stad waren vals. 30-04 was wel goed)
RICARDO, Salomon, *, Amsterdam, 26-09-1921, zn. van Ricardo, Daniël en Nunes, Rosa vas, wonende te Delft, Hugo de Grootstraat 58, student T.H., mrt. 1943 naar Westerbork, feb. 1944 naar Theresiënstadt, sept. 1944 naar Auschwitz, † Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 28-02-1945 T.H. ■ ; SALOMON RICARDO Vermist sinds September 1944. In Maart 1943 kwam Salomon Ricardo in den greep der Joden-vervolging. Tot Februari 1944 was hij in Westenbork, vervolgens in Theresiënstadt. Vandaar is hij op 28 September 1944 op transport gesteld naar Auschwitz, vanwaar niemand meer iets van hem heeft vernomen. T.H. ■
BARENDSE, Eduard, *, ’s Gravenhage, 26-05-1920, zn. van Barendse, Hartog en Spiero, Adriana, geh. met Groen, Annie, wonende Scheveningen, Frederik Hendriklaan 254, kantoorbediende, opgepakt op een onderduikadres in Schiedam, Reamurstraat 19, Aussenkommando Ebensee, Mauthausen, (Oostenrijk), †, 31-03-1945; Politie dag & nachtrapporten. Met toestemming van de kapitein gaat busje gelijk naar Schiedam. 17-11-1943 01.45 Busje zonder gas en benzine bij de Pauwmolen. (met 4 arrestanten) 02.20 Aan het bureau:
Eduard Barendse, *, Rotterdam 26-05-1920, Annie Groen, *, Den Haag 11-05-1921
Hartog Barendse, *, Den Haag 29-07-1942
en Cornelis Oderkerk, *, Arnhem, 20-03-1898, Beeldhouwer in hout, wonende Rotterdam Lepelaarsingel 20 B (Helper of ook ondergedoken?)
BARENDSE, Abraham, *, Rotterdam, 16-12-1905, (12120) zn. van Barendse, Hartog en Spiero, Adriana, geh. met van Olm, Adriana, antiquair, lid verzet, wonende Delft, Oude Delft 196, † Aussenkommando Gusen, Mauthausen, (Oostenrijk) 23-04-1945, aangifte: 12-06-1950 (334) ■ ; Politie Dag & Nachtrapporten. 16-11-1943 20.00 Fam. Barendse, Oude Delft 196, gemengd hwl., man, vr. en 2 kinderen, ontvangen iederen maand drie distributiekaarten uit Den Haag, welke bestemd zijn voor ongedoken familie te Schiedam woonachtig. De man van die familie is Enny (= Eduard) Barendse en vrouw en kind. 22.50 Serne, Verwaijen en Eckhard brengen in het bureau: Abraham Barendse, *, Rotterdam 16-12-1905, wonende Oude Delft 196, en echtgenote Adriana van Olm, *, Rotterdam, 06-08-1908
MOK, Marcus, *, Delft, Oude Delft103, 18-09-1912, zn. van Mok, Machiel en Alter, Henriëtte, geh. met Doorn, Christina van, magazijnbediende, wonende Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 153 A, † Centraal Europa, 10-05-1945 (Rotterdam, 3660)
LEEUW, Jacob Bertus de, *, Amsterdam, 28-08-1898, zn. van de Leeuw, Isaäc, diamanthandelaar, en Amerongen, Ester van, † Bergen-Belsen, 31-05-1945; Politie Delft, Dag &Nachtraporten 27-06-1944 11.10 K.C.Nap, rech. van Pol. te Amsterdam, Si-Po, Adama van Schelteplein 1, brengt binnen:
Jacob Bertus de Leeuw, *, Amsterdam, 28-08-1912, vertegenwoordiger, wonende, Delft W. de Zwijgerstraat 29 en
Herbert Wassermann, *, Berlijn, 21-06-1898, teekenaar, wonende, Delft Willem de Zwijgerstraat 29. Verzoek om over te brengen naar Amsterdam (zijn joden) 06-07-1944 12.15 J.H. de Leeuw-Kersting, w. Delft W. de Zwijgerstraat 29 vraagt inl. omtrent het opsturen van ondergoed naar joden, die bij haar in huis waren geweest. Inl. verstrekt, wordt opgestuurd naar Westerbork.
WASSERMAN, Herbert, *, Berlijn, 21-06-1898, tekenaar, modeontwerper, ouders onbekend, inw. Pension “Rosengarten” Beethovenstr. 148, Amsterdam, ondergedoken Delft Willem de Zwijgerstraat 29, † Onbekend (fictief 31-05-1945); Politie Delft, Dag &Nachtrapporten; 27-06-1944 11.10 K.C.Nap, rech. van Pol, te Amsterdam, Si-Po, Adama van Schelteplein 1, brengt binnen:
JACOBUS BERTUS DE LEEUW, *, Amsterdam, 28-08-1912, vertegenwoordiger, wonende, Delft W. de Zwijgerstraat 29 en HERBERT WASSERMAN, *, Berlijn, 21-06-1898, teekenaar, wonende, Delft W. de Zwijgerstraat 29. Verzoek om over te brengen naar Amsterdam (zijn joden); 06-07-1944 12.15 J.H. de Leeuw-Kersting, w. Delft W. de Zwijgerstraat 29 vraagt inl. omtrent het opsturen van ondergoed naar joden, die bij haar in huis waren geweest. Inl. verstrekt, wordt opgestuurd naar Westerbork.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies