geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Juli datums

From VerhalenWiki

Revision as of 20:33, 22 January 2018 by Wout (Talk | contribs) (De Delftse datums voor de maand juli)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De Delftse datums voor de maand juli

 • 1 juli 1621: Door een ordonnatie besluit Delft de wisselbank in het stadhuis in te richten: 1e etage zuidwest kamer
 • 1 juli 1621: Kunstschilder Cornelis de Man wordt geboren.
 • 1 juli 1951: Het atelier Jan Schouten (gebrandschilderde ramen) sluit de deuren bij gebrek aan gekwalificeerde opvolgers
 • 2 juli 1641: Kunstschilder Jacob Woutersz Vosmaerwordt begraven in de Oude Kerk
 • 2 juli 1841: Het eerste nummer van de Delftsche Courant, gevestigd Oude Delft 156, verschijnt.
 • 2 juli 1866: Kunstschilder en tekenleraar Berend Adrianus Bongers wordt geboren.
 • 2 juli 1898: Het Kunst en Wetenschapminnend Gezelschap bestaat een eeuw, het gezelschap komt bijeen in de Stadsdoelen
 • 2 juli 1936: De Koepoortbrug tegenover de Nieuwe Langendijk wordt in gebruik genomen; de oude brug wordt te koop aangeboden.
 • 3 juli 1428: De "Zoen van Delft"; vredesverdrag tussen Jacoba van Beieren en Filips van Bourgondië (Philips de Goede)
 • 4 juli 1629: Piet Heyn wordt, onder grote belangstelling, begraven in de Oude Kerk
 • 4 juli 1667: De schilder Christiaen van Couwenbergh overlijdt
 • 4 juli 1743: De eerste steen van de barokke Oud Katholieke Kerk aan het Begijnhof wordt gelegd; architect is Gerard Gise
 • 4 juli 1873: Het slopen van de toren van de Oude Jan tot aan de schalmgaten wordt aanbesteed. Echter de laagste inschrijver weigert de toren te slopen
 • 4 juli 1884: De eerste woningen van het Agnetapark worden bewoond
 • 6 juli 1608: Kunstschilder Willem Jansz Decker treedt in het huwelijk met Barber Symons Helm.
 • 6 juli 1905: De Technische Hogeschool krijgt de status van universiteit
 • 7 juli 1887: De schrijver Dirk Coster wordt in Delft geboren
 • 8 juli 1604: Kunstschilder Christiaen van Couwenbergh wordt geboren
 • 8 juli 1620: De Delftse kunstschilder Justus van Stuijling wordt hofschilder in Marokko
 • 9 juli 1593: 116 Delftenaren sneuvelen bij een mislukte aanslag om het belegerde Haarlem te ontzetten
 • 9-19 juli 1743: Vergadering van de synode van Zuid-Holland, wordt gehouden in de grote zaal van Het Prinsenhof
 • 10 juli 1584: Moord op Willem van Oranje (Vader des Vaderlands) in Het Prinsenhof door Balthasar Gerards
 • 10 juli 1905: Koningin Wilhelmina, vergezeld door Koningin Moeder Emma en haar gemaal Prins Hendrik geven in de Doelen het startsein om de Polytechnische school te veranderen in TH-Delft, later TU-Delft. De stad is feestelijk versierd
 • 10 juli 1934: Stichting "Het Prinsenhof" wordt opgericht met als doel het verval van Het Prinsenhof te stoppen
 • 11 juli 1934: Prins (Hertog) Hendrik, echtgenoot van Koningin Wilhelmina wordt in de Nieuwe Kerk bijgezet. De begrafenis is in het wit
 • 13 juli 1450: Hertog Philips de Goede geeft de stad toestemming aan het einde van de Geerweg een watermolen te bouwen. Hier ontstond Duyvelsgat
 • 13 juli 1584: Doodvonnis Balthasar Gerards uitgesproken
 • 13 juli 1664: De Delftse kunstschilder, tekenaar, aquarellist Egbert Lievensz van der Poel wordt in Rotterdam begraven.
 • 14 juli 1584: Balthasar Gerards wordt op de Markt terechtgesteld
 • 15 juli 1840: Kunstschilder Pieter Allardus Haaxman huwt met Anna E.M.Ilcken.
 • 15 juli 2005: Het standaardwerk "Oorlog en Verzet in de Prinsenstad, 1940-1945" gepresenteerd in museum Het Prinsenhof. De auteur is Delvenaar Joop de Blij
 • 16 juli 1760: Kunstschilder Albertus van der Burch wordt begraven in de Oude Kerk.
 • 18 juli 1627: Schilder Jan Pietersz Schotelman wordt in de Oude Kerk begraven.
 • 19 juli 1594: Mislukte aanval van de Spanjaarden op Delft
 • 19 juli 1941: Royal Air Force bombardeert de Duitse magazijnen in de Delftse Kogelgieterij
 • 20 juli 1642: Kunstschilder Adam Pick huwt met Geertruijt Gerritsdr Cruijshouck.
 • 21 juli 1589: Het College van Hoofdingelanden in Delfland wordt opgericht
 • 22 juli 1654: Jan Steen huurt voor 6 jaar de bierbrouwerij "In de Slange", later de Roskam Oude Delft tegenover de Binnenwatersloot
 • 23 juli 1572: De Spanjaarden verlaten Delfshaven
 • 23 juli 1573: Een Delftse Almanak vermeldt: den 23sten werden binnen Delft Kerken en Cloosters gesuyvert vande vervloekte en lasterlicke ende openbare afgoderij d'Beelden, en andere godlose superstitien ende valse ceremonien.
 • 23 juli 1821: Geertruida Piccardt wordt in Delft geboren. Tijdens haar leven stichtte zij een "kost- en dagschool voor meisjes", kocht en leidde de Porceleyne Fles tot Joost Hooft deze in 1876 van haar koopt. Hierdoor behoudt Delft zijn enige fabriek Delfts Blauw.
 • 24 juli 1816: Het wapen van Delft wordt bevestigd door de Hoge Raad van Adel
 • 25 juli 1536: Jacob Jansz Graswinckel, alias Boot, alias de Delftse Wonderdokter, wordt geboren.
 • 26 juli 1572: Delft kiest voor het gezag onder Prins Willem van Oranje; de Geuzentroepen o.l.v. Lumey meldden zich aan de Rotterdamse Poort
 • 26 juli 1572: Geuzentroepen o.l.v. Lumey worden onder escorte tot de stad toegelaten
 • 26 juli 1572: Minderbroeders op de Beestenmarkt verlaten hun klooster
 • 26 juli 1677: Kunstschilder Adriaen Cornelisz van Linschoten wordt begraven.
 • 27 juli 1572: Delft geeft zich over aan de Geuzen
 • 28 juli 1624: Stillevenschilder Jacob Jansz Molijn huwt met Maritgen Cornelisdr van de Vos.
 • 28 juli 1636: Kunstschilder Willem vander Vliet trouwt met Jannitgen Heijndricxdr van Buijren
 • 29 juli 1842: Geboortedatum Lambert van Meerten
 • 30 juli 1574: De Staten van Holland besluiten het gebied van Rijnland, Delfland en Schieland geheel onder water te zetten
 • 30 juli 1972: St. Hippolytuskapel draagt voor de 1e keer de Heilige Mis op in de voormalige kapel van het Heilige Geest Zusterhuis, 400 jaar nadat de eredienst verboden werd.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies