geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Juni datums

From VerhalenWiki

Revision as of 20:33, 22 January 2018 by Wout (Talk | contribs) (De Delftse datums voor de maand juni)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De Delftse datums voor de maand juni

 • 1 juni 2008: Calvé sluit zijn deuren aan de Wateringsevest
 • 2 juni 1252: Altaar en kerkhof ingewijd van klooster Koningsveld
 • 2 juni 1887 Burgemeester de Vries van Heijst stelt het Delfts Waterleidingbedrijf in gebruik
 • 3 juni 1618: De Delftse kunstschilder Abraham Vosmaer wordt gedoopt.
 • 3 juni 1847: Opening spoorlijntussen Den Haag en Rotterdam, met een kleine omweg bij de "Crommelinlaan"
 • 6 juni 1620: Schilder, tapijtontwerper en waterverfschilder Hans Claesz d’Hondecouter wordt begraven in de Nieuwe Kerk te Delft.
 • 6 juni 1918: De vereniging 'Kunst voor het Volk' wordt opgericht
 • 7 juni 1963: De Sint Sebastiaansbrug wordt in gebruik genomen
 • 8 juni 1636: Botsing tussen Delflandse en Schielandse predikanten, waardoor Delfshavense haringreders naar Rotterdam vertrekken. Na dit economisch verlies is Delfshaven nooit meer tot grote bloei gekomen.
 • 9 juni 1349: Delft geeft zich over aan hertog Albrecht van Beieren
 • 10 juni 1500: Cornelius Musius wordt in Delft geboren; na studie en werk in o.a. Leuven en Gent keert hij in 1538 terug naar Delft als prior en biechtvader van de zusters in het Sint-Agathaklooster, tegenwoordig 'Prinsenhof' geheten
 • 10 juni 2005: oprichting van de Delftse Studenten Tennis Vereniging D.S.T.V. Obvius
 • 12 juni 1246: De oorspronkelijke dag dat de Delftse jaarmarkt begint
 • 12 juni 1584: Prins Frederik Hendrik wordt gedoopt
 • 12 juni 1638: Kladschilder Utrant Barthoutsz Post gaat in ondertrouw met Cornelia Cornelisdr van Santen.
 • 12 juni 1645: Marineschilder Nicolaes Arentsz Vosmaer treedt toe tot het Sint-Lukasgilde.
 • 12 juni 1661: Portretschilder Jacob Willemsz Delff II overlijdt.
 • 12 juni 1901: Toneelvereniging 'Genoegen, Kunst en Vriendschap' wordt opgericht
 • 12 juni 1327: St. Odulphusdag. Ieder jaar op de eerste zondag na St. Odulphus wordt een beeld van Maria door de stad gedragen; ter herinnering aan het wonder van een blinde vrouw die, na het bidden tot Maria, plotseling weer kon zien.
 • 13 juni 1585: Kunstschilder Jan van Thielt verwerft het Delftse poorterschap.
 • 13 juni 1610: Kunstschilder Jan Willemsz Decker huwt met Trijntje Lourisdochter.
 • 13 juni 1965: Spoorwegviaduct in gebruikgesteld
 • 14 juni 1625: Kunstschilder Ritsert Jansz gaat in ondertrouw met Maritge Gerritsdr Lest.
 • 17 juni 1629: Piet Heyn komt bij de zeeslag tegen de Duinkerkers om het leven
 • 17 juni 1641: De schilder Michiel Janszn. Van Mierevelt overlijdt in zijn huis aan de Oude Delft (nr. 71)
 • 17 juni 1661: Portretschilder Jacob Willemsz Delff II, kleinzoon van Michiel van Mierevelt, wordt begraven.
 • 17 juni 1920: De Christelijke Korfbal Vereniging Excelsior wordt opgericht
 • 18 juni 1995: Het Waagtheater sluit de deuren vanwege het nieuwe theater De Veste
 • 18 juni 2003: Standbeeld van Willem van Oranje, door Auke Hettema, wordt in de Willem de Zwijgertuin onthuld door Koningin Beatrix
 • 21 juni 1886: De Sint Hippolytuskerk wordt ingewijd
 • 24 juni 1251: Oorkonde van Graaf Willem II aan zijn tante Ricarde, 300 morgen = 255 ha land, vrij van alle lasten. Op dat land wordt een klooster gesticht Koningsveld
 • 24 juni 1813: Keizer Napoleon verleent het recht om het stadswapen (bekend sedert 1444) te vermeerderen met een blauw vrijkwartier met een houten N, overtopt door een vijfpuntige ster
 • 25 juni 1661: Kunstschilder Pieter van Bronckhorst wordt begraven in de Nieuwe Kerk.
 • 25 juni 1988: De Roze Zaterdag wordt in Delft gehouden
 • 26 juni 1670: De Delftse schilder Jan Jacobz Musscher wordt in Amsterdam Sloterdijk begraven.
 • 27 juni 1590: Kunstschilder en tapijtontwerper Augustyn Mathysz Pastenax treedt in het huwelijk met Trijntgen Jans Dijseniers.
 • 28 juni 1920: Het Christelijke Fanfarecorps Soli Deo Gloria wordt opgericht
 • 28 juni 1929: De tram rijdt voor het eerst over de Phoenixstraat in plaats van over de Oude Delft.
 • 29 juni 1672: Gewapende benden dringen de stad binnen bij de Waterslootsepoort, deze overval heeft bijgedragen aan het beëindigen van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk
 • 29 juni 1844: Broeders van Dongen beginnen hun charitatieve werk in Delft
 • 29 juni 1945: Prins Bernhard brengt een bezoek aan het pas bevrijde Delft
 • 30 juni 1660: De schilder Jonas Jansz van der Burchtwordt begraven in de Nieuwe Kerk.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies