geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Kernreactor in Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

De kernreactor in Delft is geen kerncentrale. Dit houdt in dat er geen elektriciteit wordt opgewekt. In plaats daarvan worden er door splitsing neutronen en positronen gemaakt. Verder wordt de straling gebruikt voor onderzoek. Het Reactor Instituut Delft, RID, staat op het terrein van de TU Delft. Op Wikidelft was er nog geen artikel over de kernreactor in Delft geschreven. Ook weten veel mensen niet eens dat Delft een kernreactor heeft. Daarom dit artikel.

Start kernreactor

Terrein kernreactor in Delft
Nederland wilde in de jaren vijftig graag energiek meedoen met de technische belofte van die tijd: voor vreedzame doeleinden atoomenergie produceren. In 1957 werd het Reactorinstituut in Delft namens de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Jo Cals, opgericht. De voornaamste functie van dit instituut was experimenteren met de kernreactor voor onderwijs en onderzoek. Op 25 april 1963 werd in een afgelegen, maar omgewoelde polder het gebouw van het Reactorinstituut verwezenlijkt (Mekelweg 15, 2629 JB Delft).Protesten

Er zijn niet veel protesten geweest tegen de kernreactor in Delft. Dit komt mede omdat het een reactor is en geen centrale waar energie wordt opgewekt. Hierdoor vindt slechts kleinschalige splijting plaats waardoor de kans op een ontploffing zeer klein is. De reden waarom er toch wel protesten zijn geweest, is, omdat het kernreactorterrein makkelijk bereikbaar is. Het hek is één van de twee barrières. Deze barrière is niet heel erg lastig om voorbij te komen. De tweede barrière is een kleine slotgracht. In principe kom je over dit watertje wel heen met een plank. De protesten waren vaak tegen kernenergie en kerncentrales. De kernreactor is geen kerncentrale en produceert dus ook geen kernenergie. De kernreactor was makkelijk te bereiken en door de koepel zag het er imposant uit. Een perfecte locatie voor protesten tegen atoomactiviteiten.

BAN

Voorpagina Deltsche Courant 27 september 1980

Op 26 september 1980 legde de actiegroep Breek Atoomketen Nederland, BAN, een loopbrug over de sloot en kwam zo op het terrein. Er was een bezetting van 100 man. De bezetters hadden stencils en een fotograaf bij zich om hun mening te betuigen. Het personeel kreeg van AB-voorzitter Schwarz het advies thuis te blijven en niet met de bezetters in discussie te gaan. Rond twaalf uur die dag ontruimde de ME namens de burgemeester het terrein.Jaren tachtig

Anti Kern Beweging

De jaren tachtig waren nog steeds onrustig. Op 24 mei 1982 kwam de Anti Kern Beweging met rookbommen en spandoeken naar het terrein met de slogan: dit is een mistig bedrijf. In die jaren waren er ook veel landelijke protesten tegen de stationering van kruisrakketen op Nederlandse bodem. In april 1987, een jaar na het ongeval bij Tsjernobyl, werd in rode verf opnieuw protestleuzen op de reactor aangebracht.

Tegenwoordige activiteiten

De kernactiviteiten van het Reactor Instituut Delft:
1. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met nationale en internationale toonaangevende instellingen en bedrijven.
2. Het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden en spectrometers die kunnen worden ingezet bij de Technische Universiteit Delft en andere internationale topinstituten.
3. Het verzorgen van onderwijs voor iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken krijgt met straling en radioactiviteit.

OYSTER

Daarnaast is het RID sinds 5 jaar bezig met het OYSTER-project. Bij dit project wordt geprobeerd het vermogen van de kernreactor te vergroten, zonder dat er meer brandstofstaven worden gebruikt. De toevoeging van een neutronenkoeler en de bouw van een aantal nieuwe meetinstrumenten moeten dit mogelijk maken. Metingen kunnen dan honderd keer beter of honderd keer sneller worden uitgevoerd dan nu het geval is. De TU Delft en het RID hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om het OYSTER-project waar te maken. De betrokken ministeries in Den Haag erkennen het belang van het RID en OYSTER, maar dat had tot nog toe niet geleid tot toekenning van het geld. Inmiddels heeft op vrijdag 20 januari 2012 de Nederlandse regering geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het OYSTER-project, wat een investering van 117 miljoen euro betekent in de onderzoeksreactor en de onderzoeksinstrumenten.

Recent nieuws

Na de problemen in de kerncentrale van Fukushima, zijn mondiaal stresstesten gehouden in kerncentrales en kernreactors, zoals in Delft. Het RID heeft vrijwillig meegedaan aan deze test. Het RID is geslaagd voor de stresstest. De reactor is bestand tegen extreem weer en aardbevingen. Ook zijn de voorzieningen goed genoeg om ongevallen te voorkomen. Het stralingsniveau komt zelfs in het extreemste scenario niet boven de wettelijk vastgestelde ongevalsnormen. In dit ergste scenario hoeft alleen het reactorterrein tijdelijk ontruimd te worden. Al met al is de kernreactor in Delft erg veilig.

Literatuur en bronnen

Gemeentearchief Delft; Delftsche Courant van 27 september 1980
K.R. Huitema; Cursusdocent Delft, Stralingsdeskundige niveau 3
Geboeid Door Straling En Strategie; H. van Dam & Frida de Jong
website TU Delft
website TU Delft; RID Reactor Instituut Delft
website TU Delft; TU OYSTER
website TU Delft OYSTER Ingenieur 2010
resultaten robuustheidsonderzoek reactor instituut Delft veilig

Door Jontsje F. en Ilse C., Christelijke Lyceum Delft 4VWO

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies