1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Oud - in jonge handen. Delft telt nog één koperslager in..?
: R51423

Koperslager

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
De koperslager
Koper was in vroeger tijden een veel gebruikt metaal en kende vele toepassingen. Er waren diverse handelingen en technieken om koper tot die producten te bewerken. Hierdoor ontstonden verschillende ambachten met betrekking tot de koperbewerking. Zo waren er bijvoorbeeld de geelgieter, de plaatsnijder en de koperslager.

De koperslager onderscheidde zich van de geelgieter zowel in materiaal als in werkwijze. Hij werkte namelijk met messing ofwel geelkoper, een legering. Zijn messing producten werden, zoals de naam geelgieter al zegt, gegoten. De koperslager deed dat niet. Hij bewerkte koperen platen door middel van buigen, felsen, knippen of solderen.
De naam koperslager wekt de indruk dat hij uitsluitend koper bewerkte. Dat is niet waar, hij bewerkte ook andere zachte metalen. Zo kon hij bijvoorbeeld de ene dag een dak met metaal bedekken en de volgende dag een koperen ketel vervaardigen. Ook vervaardigde de koperslager siervoorwerpen. Dit deed hij door middel van drijven; het slaan van een koperen plaat rond een houten mal. De methode van het drijven had als groot voordeel dat eenvoudige producten, zoals bijvoorbeeld borden, snel in serie konden worden vervaardigd zonder dat hiervoor ovens nodig waren. Toen met de industriële revolutie grote persen in gebruik genomen werden, was de koperslager tot uitsterven gedoemd.
Koperslagers waren, net als alle metaalbewerkers, verenigd in het Sint-Eloygilde. Het gilde was gesplitst in een gilde voor edelsmeden en in een voor grofsmeden. Onder laatstgenoemde ressorteerden ook de koperslagers.
Ook in Delft waren veel koperslagers werkzaam zoals Lenert Egbertsz, Claes Thonisz, Adriaen Thonisz en Wouter Jeronimus Rotshouck. Wouter woonde aan de Turfmarkt en trouwde in 1652 met Engeltgen Ariensdr Heemskerck uit Zoetermeer. In 1659 was hij inmiddels weduwnaar en trad hij opnieuw in het huwelijk. Zijn bruid heette ditmaal Jacobmine Rochus van der Burch, zij woonde op de Binnenwatersloot. Uit dit huwelijk werd in 1660 zoon Hieronimus geboren en in 1661 zoon Rochus. In 1664 volgde dochter Dievertje. Wouters knecht was waarschijnlijk de koperslagersgezel Adriaen Huijbrechtsz. Wouter werd begraven in 1694 in de Oude Kerk. Hij woonde inmiddels in de Wijnstraat over de Teemsbrug. Zijn vrouw overleed vijf jaar later.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies