geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Korenpeilder

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De graanhandel in Delft

De Koornmarkt heeft haar naam niet voor niets gekregen: het was het centrum van de Delftse graanhandel. Van korenschipper tot korenwanner en van pontgaarder tot korendrager, allen verdienden zij hier hun brood. Het graan, dat via de Oostzee de Lage Landen bereikte, was niet alleen bedoeld voor de broodbakkers, maar ook voor de vele bierbrouwerijen die de stad rijk was. Behalve het Oostzeegebied was ook Noord-Frankrijk een toeleverancier van graan.
Hoewel aan de Koornmarkt de grootste graanmarkt van Delft gehouden werd waren er nog twee plaatsen in Delft waar de korenhandel plaatsvond. Dat was aan de Haverbrug en de Poelbrug. Op de graanmarkt bij de Haverbrug werd graan uit de eigen regio verhandeld.

De korenpeilder

In de Huyterstraat woonde Pieter van Noordwijck. Pieter was koornpeijlder van beroep. Wanneer we het beroepenboek van Glasbergen erop naslaan lezen we dat een korenpeilder hetzelfde was als een korenmeter. Maar omdat we de term korenpeilder in Delft maar zelden tegenkwamen, tegen een veelvoud van de benaming korenmeter, mogen we aannemen dat korenmeter in Delft het meest gangbaar was. Pieter moet omstreeks 1645 geboren zijn en hij overleed in 1707. Hij heeft niet zijn hele leven in de Huyterstraat gewoond, want op het moment van zijn overlijden woonde hij op de Verwersdijk, even naast de doelen.

De korenmeter

Korenmeter

Een korenmeter had als taak de hoogte van de impost te betalen. Impost was een vorm van belasting op handelsgoederen als wijn, turf, graan enzovoort. Naargelang de hoeveelheid die van deze goederen werd verhandeld, diende accijns aan de stad te worden voldaan. De korenmeters waren dan ook door de stad aangesteld.
Om de hoeveelheid graan te kunnen bepalen hadden de korenmeters een korenmaat tot hun beschikking (zie afbeelding). Dit was een houten ton met aan de bovenkant een ijzeren staaf die als het ware als een middellijn in de ton geplaatst was. Zo’n korenmaat werd ook wel een 'achtendeel' genoemd. Bij zijn beëdiging door de burgemeester had de koremeter plechtig moeten beloven zijn korenmaat nimmer aan een onbeëdigd persoon uit te zullen lenen. Na afloop van zijn werkzaamheden ging de korenmaat mee naar huis. Eenmaal in de twee weken moest elke korenmeter zijn korenmaat inleveren bij het korenmetershuisje en kreeg dan een andere korenmaat mee om de komende twee weken zijn werk mee te doen.

Het korenmetershuisje

Het graan dat aan de Koornmarkt verhandeld werd, was geïmporteerd graan. Het werd met platte schuiten naar de stad gevaren. Om zes uur in de morgen werd begonnen met het keuren van de waar. Deze kwaliteitskeuring werd 'boring' genoemd. Zodra een partij gekocht werd begaf de koper zich naar het korenmetershuisje om daar het bewijs te overleggen dat de partij was goedgekeurd. Daar werd dan (met dobbelen) bepaald welke korenmeter het werk mocht verrichten. Weigerde de korenmeter, bijvoorbeeld omdat de klus te klein was, dan mocht hij de rest van de dag niet meer meedingen. Daarentegen mocht hij bij een zeer grote klus een collega korenmeter bij het werk laten helpen. Natuurlijk moest daarvoor wel betaald worden.
Alvorens aan de slag te gaan moest een korenmeter het bewijs van de koop hebben ontvangen. Dit document overhandigde hij vervolgens aan de pontgaarder (makelaar in graan). Het meten geschiedde door de korenmaat in de schuit recht in het graan te plaatsen. De maat moest voor en achter even vol zijn en de ijzeren staaf bovenin moest geheel bedekt zijn met graan waarna de korenmeter de maat af kon strijken met zijn strijkstok.
In Delft stond het korenmetershuisje op de hoek van de Oude Langendijk met de Koornmarkt. Tot in de achttiende eeuw bleef het korenmetershuisje in gebruik. Het werd uiteindelijk in 1928 gesloopt.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies