geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Korenwanner

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Pieter de Backer

Man aan het werk met een wan
Of Pieter de Backer in Delft woonde of werkte is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat hij banden met Delft moet hebben gehad, want tussen 1533 en 1628 wordt hij vier keer vermeld in Delftse notariële akten. Alle vier de akten hadden betrekking op Zeeland, maar waren in Delft bij de notaris gepasseerd. Feit is dat er in die tijd meerdere personen in Delft leefden die naar de naam Pieter de Backer luisterden.

Korenwanner

Pieter was korenwanner van beroep. Het wannen van koren was zoveel als het kaf scheiden van het graan. Hiertoe gebruikte hij een speciale mand, de zogenaamde wan. Dat was een platte, gevlochten mand waarin zich het te wannen graan bevond. Door dit graan op te gooien kon de wind het kaf tussen de graankorrels wegblazen en bleef er schoon graan achter.
De wannen werden gemaakt door een wannemaker die zich gespecialiseerd had in het vervaardigen van deze manden.

De korenhandel

Bijna een eeuw stond deze korenbeurs aan de Haverbrug

Het kloppend hart van de Delftse graanhandel was de Koornmarkt. Van korenschipper tot korenwanner en van pontgaarder tot korendrager, allen verdienden zij hier hun brood.
Het graan, dat via de Oostzee de Lage Landen bereikte, was niet alleen bedoeld voor de broodbakkers, maar ook voor de vele bierbrouwerijen die de stad rijk was. Behalve het Oostzeegebied was ook Noord-Frankrijk een toeleverancier van graan. Hoewel aan de Koornmarkt de grootste graanmarkt gehouden werd waren er nog twee plaatsen in Delft waar graanhandel plaatsvond. Dat was aan de Haverbrug en de Poelbrug.
Op de graanmarkt bij de Haverbrug werd graan uit de eigen regio verhandeld. De korenbeurs aldaar werd in 1775 over de gracht aan de Binnenwatersloot gebouwd en was twaalf meter breed. Het bouwsel op de overkluisde gracht werd in 1872 afgebroken, waarna de graanhandel zich verplaatste naar de voormalige vleeshal aan de Cameretten.

Het korenmetershuisje

Op de hoek van de Oude Langendijk met de Koornmarkt stond het korenmetershuisje. Een korenmeter had als taak de hoogte van de impost te betalen. Impost was een vorm van belasting op handelsgoederen als wijn, turf, graan enzovoort. Naargelang de hoeveelheid die van deze goederen werd verhandeld, diende accijns aan de stad te worden voldaan. De korenmeters waren dan ook door de stad aangesteld.
Om de hoeveelheid graan te kunnen bepalen hadden de korenmeters een korenmaat tot hun beschikking. Het graan dat aan de Koornmarkt verhandeld werd was geïmporteerd graan. Het werd met platte schuiten naar de stad gevaren. Om zes uur in de morgen werd begonnen met het keuren van de waar. Deze kwaliteitskeuring werd boring genoemd. Zodra een partij gekocht werd begaf de koper zich naar het korenmetershuisje om daar het bewijs te overleggen dat de partij was goedgekeurd.
Tot in de achttiende eeuw bleef het korenmetershuisje in gebruik. Het werd uiteindelijk in 1928 gesloopt.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies