geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Kraankind

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Stadskraan te Brugge omstreeks 1525
In vroeger tijden werden vrachten in en uit schepen getakeld met behulp van kranen die op spierkracht werden aangedreven. Hoewel de naam anders doet vermoeden waren de personen die de kraan aandreven geen kinderen maar kleine, jongvolwassen mannen. Zijn liepen in een zogenaamd treerad waarmee het hijstouw omhoog of omlaag bewogen kon worden. De werkzaamheden stonden onder toezicht van de kraanmeester. Zelfs nog in de negentiende eeuw werd de benaming kraankinderen toegepast op kraan- en havenarbeiders. Met de opkomst van de industrie werkten de kranen niet langer op spierkracht en verdwenen ook de kraankinderen.

De benaming kraankinderen werd in zowel de Noordelijke- als de Zuidelijke Nederlanden gebruikt. Echter, niet overal had het dezelfde betekenis. Zo kon het ook gewoon sjouwer betekenen of mindere bediende. In Leiden waren kraankinderen bedienden bij de stadswaag. Wat de precieze lading van het woord in Delft inhield is niet duidelijk, maar ook hier waren kraankinderen werkzaam. Zo’n craenkint was bijvoorbeeld Pieter Gerritsz van Noortwijck, of Jan Janszoon Lavier die aan de Buitenwatersloot woonde. Hij was geboren omstreeks 1595 en in 1620 gehuwd met Neeltje Jochums. Behalve craenkint was Jan bovendien tuinder/tuinman.

Kraan op de hoek van de Nieuwstraat met de Oude Delft

Bronnen: Wikipedia, DTB-Delft, Glasbergen, ONA-Delft

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies