4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S3282
: S3650
Op zoek naar het "Laantje van der Gaag"
: R64562
Op zoek naar het "Laantje van der Gaag"
: R64563

Laantje van Van der Gaag

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Het aanleggen van de spoorwegen in Nederland had nogal wat voeten in de aarde. Zo moesten de (particuliere) spoorwegmaatschappijen de grond onder en langs het beoogde tracé kopen van de grondeigenaren. Die konden niet alleen veel te hoge prijzen vragen, ook konden ze buitensporige eisen stellen aan de maatschappijen. Een beroemd voorbeeld hiervan is het Delftse 'Laantje van Van der Gaag'.
Jacob van der Gaag was eigenaar van de stadsherberg aan het Zuideinde en van enkele stukken grond in die omgeving. Een van die stukken grond was een laan die het tracé kruiste van de voorgestelde spoorlijn van Den Haag naar Rotterdam, dat door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HSM) aangelegd zou worden, in de jaren 1840.
Van der Gaag had intussen dat laantje verkocht aan drie 'investeerders': A.H. van Wickevoort Crommelin, A.H. van Lennep en J. van der Meije. De HSM bood deze heren de som van honderd gulden, maar zij vroegen een bedrag van tienduizend gulden. De heren waren wel bereid tot een compromis, maar vroegen daarbij om een station vlakbij hun buitenplaatsen in Aerdenhout. De HSM vocht deze zaak op beroep van de Onteigeningswet aan voor de rechter, tot aan de Hoge Raad.
In de tussentijd bracht deze zaak de voortgang van de lijn in ernstig gevaar en de HSM besloot de bluf van de heren te beantwoorden met een tijdelijke oplossing: een hulplijn die om het laantje van Van der Gaag heen zou lopen en het niet zou kruisen, een ontwerp van F.W. Conrad. Het resultaat was een 'Kromme Lijn', zo genoemd met een knipoog naar de heer Crommelin.
Het werd een beroemd geval. De lijn werd geopend op 3 juni 1847 en de heren zagen dat hun zaak verloren was. Enkele dagen later boden ze de grond aan de HSM aan en die (ze hadden al gerekend op een overwinning) trok het spoor door over het laantje van Van der Gaag en brak de lus af.

Laantje van Van der Gaag (in blauw; spoorlijn in rood))

Bron: Guus Veenendaal: Spoorwegen in Nederland. Van 1834 tot nu. [Tweede druk]. Amsterdam: Boom, [2008]
Zie ook:http://www.bcpeters.dds.nl/spoorzoeker_tmp/overig/laantje_van_van_der_gaag/page_01.html

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies