geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Lijst van Predikanten 1

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Predikanten.gif
(Naamlijsten geschilderd in de Oude Kerk (Oude Jan) te Delft door P. Sonneveld, 1990–1991)

BORD I

Aanstellingsjaar Naam Afkomstig van Vertrokken naar Vertrekjaar Overleden
1572 Petrus Gabriël Schagius Emden 1573
1572 Regnerus Theodoricus Harderwijk 1576
1573 Arent Cornelisz. Crusius Frankenthal 1605
1573 Copinus Rodolphus Groningen 1574
1575 Thomas Tilius Schrisheim 1590
1575 Petrus Johannes Schoonhoven 1590
1577 Regnerus Donteclock Hoogkarspel Voorschoten 1590
1581 Johannes van der Mijlen Breda Het Oude Gasthuis 1587
1590 Wernerus Helmichius Utrecht Amsterdam 1602 1608
1590 Daniël Dolegius Brussel 1605
1590 Jacobus Rolandus Wisseltoch Frankenthal 1598 1632
1599 Johannes Bernardi Voorburg Overschie 1609
1601 Adrianus C. Drogius Delft 1602
1602 Albertus van Oosterwijk Enkhuizen 1616
1605 Henricus A. van der Linde IJsselmonde 1637
1606 Josias Heinsius Katwijk aan Zee 1617
1609 Johannes Taurinus Nieuw-Beijerland ’s-Gravenhage 1618
1616 Isaak Diamantius Breda 1617
1617 Henricus Swalmius Oud-Beijerland Haarlem 1625
1618 Isaacus Hagius Nieuwveen 1624

Lijst van Predikanten 1Lijst van Predikanten 2Lijst van Predikanten 3Lijst van Predikanten 4Lijst van Predikanten 5Lijst van Predikanten 6Lijst van Predikanten 7

Petrus Gabriël Schagius

Emden, (ost-Friesland) t.o. Delfzijl.
Uit: Delft, een verhaal van de stad en haar bewoners: Pieter Gabriel, de oude hagepreker, gestorven te Delft, augustus 1573. Zijn vrouw heette Elizabeth, en huwde te Zierikzee 18-03-1591 met Willem Schenk.

Uit: Genealogische en historische encyclopedie van Delft (1984 dl.I, blz. 87):

De hagepreek bij de Hoornbrug; een schoolplaat van J.H. Isings.

GABRIËL, PIETER, naar zijn afkomst ook Pieter de Vlaming genoemd, was een gewezen monnik. Reeds in 1545 overgegaan naar de Gereformeerden, predikte hij in het geheim in Vlaanderen en Holland. Omstreeks 1560 week hij uit naar Londen, maar in 1565 was hij weer werkzaam in Brugge.
Vandaar trok hij naar Antwerpen om enkele maanden later uit te wijken naar Amsterdam.
Op 18 augustus 1566 leidde hij de hagepreek op de Ruytercamp bij de Hoornbrug. Het volgende jaar vluchtte hij naar Emden.
In 1572 werd hij bevestigd tot predikant in Delft, waar hij in 1573 overleed.
Zie ook Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.

Regnerus Theodoricus

Uit: Delft, een verhaal van de stad en haar bewoners.
Regnerus Theodoricus was monnik.

Arent Cornelisz. Crusius

Frankenthal was een Hollandse vluchtelingengemeente in de Palts, gesitueerd bij Worms, tussen Mannheim en Wiesbaden.

Uit: Genealogische en historische encyclopedie van Delft (1984 dl.I, blz. 19):
ARENT CORNELISZ. (Arnoldus Corneli) *, te Delft in 1547, aldaar † in 1605.
Arent Cornelisz. was een der gereformeerde predikanten van het eerste uur in Delft. Zijn ouders waren actieve leden geweest van 'de kerk onder het kruis', waarom zij in 1567 hadden moeten uitwijken naar Kleef. In 1572 keerden ze echter reeds terug naar Delft.
Arent studeerde te Heidelberg en Genéve, werd in 1571 predikant te Frankenthal, maar kwam in 1573 naar Delft, waar hij tot zijn dood in 1605 werkzaam was.
Hij moet een man met enorme werkkracht zijn geweest. Op alle nationale synoden en op bijna alle provinciale was hij aanwezig. Met kracht nam hij de ordering van de Delftse gemeente ter hand, waakte voor de zuiverheid van de leer en streed voor de reinheid van het leven. Daarbij was hij de vraagbaak en niet zelden de raadsman voor velen, vaak van ver buiten Delft. En ten slotte droeg hij nauwgezet zorg voor de aan zijn hoede toevertrouwde gemeenteleden. Het Gemeentearchief bewaart van hem nog een huisbezoekboekje uit de jaren 1602–1604 met de namen en adressen van een driehonderdtal gemeenteleden en anderen, met wie hij lief en leed deelde.

Stichting Studie der nadere reformatie:
Arent Cornelisz. werd enkele keren door goede vrienden aangeduid met de bijnaam Crucius. Zelf liet hij zich onder deze naam inschrijven als student te Heidelberg. Mogelijk betreft het een geuzennaam, met een verwijzing naar de gereformeerde gemeente onder de kruis, waarvan de familie Storm van ’s-Gravensande al vroeg deel uitmaakte.
Arent Cornelisz. Storm van ’s-Gravensande was een regentenzoon.
Hij werd geboren te Delft in 1547 en overleed in Delft 5 juni 1605. Hij is begraven in de Nieuwe Kerk op 7 juni 1605 (inv. 36). Hij was de zoon van Cornelis Huijghensz. en Maritgen Anthonisdr. en gehuwd met Anneke Jansdr., een dochter van de brouwer Jan Pietersz., Zij is begraven te Delft op 31 oktober 1616.

Zie ook het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

Copinus Rodolphus

(Coppijn Roelofsz.) Gestorven op 3 oktober 1574.

Thomas Tilius

Uit: Nieuw Ned. biografisch woordenboek
Tylius, van Til, Thield, Thildt, Thieldt, Thielden, †, 13-01-1590, hofprediker van den Prins van Oranje.

Uit: Personen T. (site):
Thomas van Thielt, (Tilius) predikant van Delft van 1575 tot 1578, tevens predikant van Wilhelmus van Nassau, en predikant van Delft van 1585 tot 1590, geboren te Mechelen ca. 1534, gehuwd te Duisburg ca. 1567 met Johanna van Wavere uit Lier, gestorven op 16 december 1596.

Uit: Grafmonumenten en Grafzerken, Nieuwe Kerk, 1936, (Beresteyn):
Zerk zonder wapen, maar met het volgend latijnsch grafschrift op den Predikant Tomas Tilius, die vroeger abt was geweest van St. Barent bij Antwerpen en 13 januari 1590 alhier is gestorven.

Bernardum Colui, monchus malesanus et abbas
Sed Christus seruum reddidit ecce suum
Cujus amore ardens, dum pasco fidelliter agnos
Hac recube tandem mente beatus humo
Thomas Tilius
Minister ecclesiae delphensis
Obiit die XIII januarii Ao Dom. MDXC

Zie ook dit artikel van Guido Marnef.

Petrus Johannes

Overleden op 16 juni 1590.

Regnerus Donteclock

Uit: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek
Reynier, Reginaldus, Donteclock, Donteklok, *, Yperen, ca, 1545, ontslagen in Delft, in 1591 naar Voorschoten, in 1605-1611 in Delft wonend.

Uit: De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667 (blz. 105)
Een auteur van diverse geschriften, waaronder polemische, was (ook) Reijnier Donteclock.

Zie ook Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.

Johannes van der Mijlen

Geen nadere gegevens.

Wernerus Helmichius

Helmichius.jpg

Uit Archief Delft, onderschrift foto.
Geb. Utrecht, 1551, gest. Amsterdam, 1608.

Uit: De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667. 'Het kerkelijk leven van de gereformeerden', (blz.104+106):
De vrees voor overheidsinmenging in kerkelijke zaken blijkt ook uit een brief van Welnerus Helmichius, toen nog predikant te Utrecht, 3 jaar voor hij naar Delft kwam.
Hij kon hoogleraar in Leiden worden, maar sloeg dat af.

Zie ook het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.
Zie voorts het proefschrift van Jan Hania over Helmichius.

Daniël Dolegius

Ook: Doolegius, van der Dolegen, Dolegenius.

Daniël van der Dooleghem, jonggesel, van Brussel, dienaer des Goddelijken Woord, otr./tr. Delft, 04/22-04-1592, (inv. 123 en inv. 1, f.52v.) Janneken Wijnantsdr., jd., van ’s Gravenhage.

Achter de gevels van Delft:
Daniël van Doolegem, goede predikant en een publiekstrekker.

Begr. Delft, 21-09-1595, (inv. 35, Oude Kerk): Kind van Daniël de Predikant
Begr. Delft, 13-05-1605, (inv. 36, Oude Kerk): Huijsvrouw van Daniël van Dolegem
Begr. Delft, 23-11-1605, (inv. 36, Nieuwe Kerk): Daniël van Dolegem

Zie ook het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

Jacobus Rolandus

Jacobus Rolandus.jpg

Uit: Genealogische en historische encyclopedie van Delft (1988 dl.II, blz. 173)
ROLANDUS, Jacobus. Deze dominee werd geboren in Delft in 1562 en studeerde in Genéve en Heidelberg. Hij was predikant in enkele gemeenten in de Palts, daarna te Delft van 1594 tot 1598, vervolgens in Frankenthal en ten slotte in Amsterdam vanaf 1603. De synode van Dordrecht van 1618/1619 benoemde hem in de commissie voor de bijbelvertaling. Hij behoorde tot de vertalers van het Nieuwe Testament en later ook nog tot de correctoren van het Oude Testament. Dat werk gebeurde in gezamelijke arbeid ten huize van Rolandus in Leijden, waar hij in 1632 overleed. Vóór zijn overlijden was men gereed gekomen met de vier evangeliën.
Zie ook het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.

Johannes Bernardi Voorburg

Uit: De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667, 'Het kerkelijk leven van de gereformeerden' (blz. 104):
De touwtrekkerij tussen de wederzijdse kerkenraden en stadsbesturen leidde ook wel eens tot onvriendelijke woorden, b.v. van de kant van Overschie toen dominee Jan Barentsz. naar Delft overging in 1599. Daarop antwoordde Delft met een lange vermanende brief.

Grafsteen Nieuwe Kerk:
Jan Barentsz. van Voorburch (rest = dienaer des Goddelijcken woorts, en verder niet of nauwelijks te lezen, o.a. jaartallen (vaag en afgesleten).

Uit: Grafmonumenten en grafzerken, Nieuwe Kerk, 1936 (Beresteyn)
In een cirkel een wapen met 3 ongesnoeide hoorns, vlg. v.d. Lelij, het wapen Voorburgh en daaronder: Hier leyt begraven Jan Barentsz van Voorburgh. Dienaer des goddelicken woorts binnen delf oudt LIII jaer en het predicambt bedient hebbende den tijd van XXVI jaeren starf den XXX july Aº MVI IX.

Zie ook de site over zijn kleindochter: Maria van Oosterwijck.

Adrianus C. Drogius

In 1597 afgestudeerd in Leiden, in 1599 te Genève.
Beroepen in 1601, overleden 4 september 1602.
Adriaen Cornelisz. Drogius, predikant, jong gesel, dienaerdes Godlijken woord, alhier, otr./tr. Delft, 28-04/01-05-1602, (DTB., inv. 3, f. 37v.)
Janneken van de Vivre, bij de Oostpoort, jd. van Gent, wonend Oosteijnde (Delft).
Janneken van de Vivre, wed. van Adriani Drogii, otr. Delft, 06-02-1605, (DTB., inv. 4 f. 20v.), Anthonis Boterpot, burgemeester van Vianen.

Albertus van Oosterwijk

Hij was geboren te Deventer en voormalig Franciscaner monnik.

Begraven te Delft 03-10-1611 (inv. 36, Nieuwe Kerk): Kind van Albertus de Predicant.
Begraven te Delft 21-02-1616, (DTB., Nieuwe Kerk, inv. 37): Albertus van Oosterwijck, predicant.
Begraven te Delft 14-01-1631, (inv. 38, Nieuwe Kerk): Wed. van Albertus de Predicant.
Over hem een artikel in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.

Henricus A. van der Linde

Begraven te Delft, 14-09-1636: (DTB., N.K., inv. 38) Huisvrouw van Henricus Arnoldi van der Linde, dienaer des Goddelijcken woorts, alhier
Begraven te Delft, 23-12-1637: (DTB., N.K., inv. 38) Henricus (Hercules) Arnoldi van der Linde, predicant.
Zie over hem het uitgebreide artikel in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme.

Josias Heinsius

Josias Heinsius, Heijns, geboren te Colchester, (Essex), overleden op 20-06-1617, gehuwd met Sara van Caterbeek.
Begraven te Delft, 30-06-1617: (DTB., N.K., inv. 37) Josias Heijnsius, predicant.

Johannes Taurinus

Johannes Taurinus, jm., wonend Delft, predicant, otr./tr. Delft, 10-04-1611, (DTB. inv. 5 F. 16v.)
Margareta Hendrixdr. van der Meer, jd., wonend, Zuideijnde (Delft).
Uit: De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667, 'Het kerkelijk leven van de gereformeerden' (blz. 106): De strijd tussen Remonstranten en contraremonstranten…Delft was sterk bij de geschillen betrokken door de eigen predikant Johannes Taurinus. Hij is elders Remonstrants predikant geworden.
Uit Nieuw-Beijerland: 'Deze predikant kwam als proponent/candidaat tot de Heilige Dienst naar Nieuw-Beijerland, maar hij verbleef hier slechts enkele maanden. Volgens de nog bekende gegevens is hij vertrokken naar Delft. In 1618 ging hij naar ‘s-Gravenhage en werd daar in 1619 afgezet wegens zijn Remonstrantse gevoelens. Nog in hetzelfde jaar nam hij een beroep aan naar Maasland, maar werd in 1628 – en nu voor de tweede maal – afgezet.'
Zie ook Van der Aa.

Isaak Diamantius

Ysacus Diamantius, Antwerpen, predikant, Scharpenisse, otr. Leijden, 19-01-1606, Maria Junius, Nieustadt (Duytslant) (get. bruidegom, Dr. Gomarus, Leijden)

Uit: De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1572 tot 1667, 'Het kerkelijk leven van de gereformeerden' (blz. 106):
De strijd tussen Remonstranten en contraremonstranten [...] De plaatselijk kerk had rechtstreeks met de geschilpunten te maken. In 1616 was één van de predikanten overleden en de kerkenraad beriep in deze vacature ds. Isaac Diamantius uit Breda. [...] In Breda werd Diamantius reeds van enig Remonstrantisme verdacht. [...] Het is niet geheel duidelijk of Diamantius nu uitgesproken Remonstrantse sympathieën had of dat hij alleen maar met de Contraremonstranten niet voor 100 % meeging. Het lijkt erop dat de kerkenraden in Breda en Delft wel contraremonstrants waren en dat misschien een stadsbestuur, dat nu eenmaal in Holland niet erg contraremonstrantsgezind was, Diamantius als een pion op het schaakbord beschouwde.

Zie ook het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

Henricus Swalmius

Swalmius geschilderd door Frans Hals in 1639.

Zie dit artikel van J.P. van der Spek. Hij was gehuwd met Judith van Breda.
Begraven te Delft 04-12-1617 (DTB., O.K., inv. 37): een kind van Henricus Swalmius.
Uit Archief Delft, onderschrift foto: Henrius Swalmius, †, 1649.

Isaacus Hagius

Geboren te Delft op 27-05-1621 (DTB., inv. 54, f. 89): Casparus Hagius, zn. van Isaacus Hagius.
Begraven te Delft op 04-07-1621 (DTB., N.K. inv. 37): Een kind van Hagius, predicant.

Geboren te Delft op 31-07-1622 (DTB., inv. 54, f. 110): Elijsabeth Hagius, dr. van Isaacus Hagius en Engeltgen Aerts.
Begraven te Delft op 31-08-1622 (DTB., N.K. inv. 37): Een kind van Hagius, predicant Geboren te Delft op 03-09-1623 (DTB.): Maria Hagius, dr. van Isaack Hagius.

Begraven te Delft op 27-09-1624 (DTB., N.K. inv. 37): Ysaacus Hagius, predikant.
Op 4-9-1625 werd zijn bibliotheek te Leiden geveild.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies