geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Maasland 1900 - 2000

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw was Maasland, gelegen aan de rand van het Westland, tussen Vlaardingen, De Lier, Maassluis en Schipluiden, niet alleen de mooiste, maar in grondoppervlakte vrijwel ook de grootste van de zeven Westlandse gemeenten. Het dorp telde in die tijd ongeveer 3500 inwoners. De dorpskern was heel klein, de bebouwing beperkte zich tot een ring rondom de Nederlands Hervormde kerk en strekte zich uit naar beide zijden langs de Vliet. Ook waren er nog enkele zijstraatjes. Het grootste deel van Maasland, dat een grondoppervlakte had van 3700 hectare (na een grenswijziging in 1941 nog 2936), bestond voornamelijk uit landerijen. In de polders langs de buitenwegen stonden meer dan honderd welvarende boerderijen, afgewisseld door tuindersbedrijven, waar voornamelijk tomaten, komkommers en groenten als sla, andijvie en spinazie werden geteeld. Veel tuinders hadden ook nog een paar druivenkassen erbij.

De inwoners van Maasland 1900–2000

Zoals gebruikelijk in de twintigste eeuw had ook Maasland een bloeiend verenigingsleven. Er waren muziek-, gymnastiek-, en zangverenigingen, een voetbal-, schiet- en korfbalvereniging, en een dam- en ijsclub. De inwoners van Maasland hoefden de gemeentegrens niet over voor hun dagelijkse levensbehoeften, want in de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren er in Maasland meer dan zestig zelfstandige winkeliers. Bovendien werd er veel langs de deuren verkocht in die tijd. De groenteboer, de bakker, de melkboer, de pakloper en zelf de kolen- en oliehandelaren kwamen langs. Zo zijn er in de periode 1900–2000 23 kruideniers, 17 bakkers, 9 manufacturen, 11 tabakszaken, 9 rijwielhandelaren, en nog wel 81 andere winkels in Maasland geweest.
Tijden veranderen helaas. De gemeente Maasland werd langzaam minder zelfstandig door de grote bedrijven. Men ging liever naar de grote supermarkten in Maassluis of naar de enige overgebleven grote supermarkt in Maasland zelf. De boeren en tuinders verdwijnen langzamerhand uit het gebied en er resteert tegenwoordig nog maar een klein aantal winkeliers. De winkeltjes van toen zijn vrijwel allemaal verdwenen.

De Maaslandse infrastructuur 1900–2000

Het station

Aan het einde van de negentiende eeuw waren er allerlei bedrijven die ervoor wilden zorgen dat Nederland mobieler werd. Dit merkte Maasland ook. De Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij werd in het jaar 1881 opgericht. Een jaar later werd de spoorlijn tussen Den Haag en Loosduinen in gebruik genomen. In 1883 werd de lijn doorgetrokken naar Naaldwijk en pas in 1907 werd het spoor verlengd tot het dorp De Lier. De lijn hield op bij de Maaslandse Dam.
In 1909 kreeg de WSM opnieuw subsidie. Hierdoor kon de aanleg van het traject Maaslandse Dam–Maasland–Maassluis tot stand komen. Die verbinding werd ook doorgetrokken tot aan Delft. In het dorp Maasland moest een stationshalte gebouwd worden.
Het stationsgebouw was wel klein, maar had naast een stationgedeelte ook een woongedeelte. Het viel op door de grote wachtkamer en de speciale luifel waardoor de passagiers droog en beschut uit de wachtkamer naar de tram konden lopen. Dit was nog niet zo normaal in die tijd. We liepen dus een beetje voor op de andere stations in de regio. De tram vervoerde naast personen ook vracht en vee. Zo had Maasland vanaf 1912 een tramverbinding met Maassluis, het Westland, Den Haag en Delft.
De tramverbinding was gunstig voor het personen- en goederenvervoer. Helaas gebeurden er ook veel ongelukken. Doordat op sommige plaatsen de rail te ver boven het wegdek uitstak, raakten voertuigen beschadigd.
Het WSM-station werd buiten de dorpskom gebouwd. Het station stond ongeveer op de plaats van de kruising Oranje Nassaustraat en Huis te Veldelaan, midden op de later aangelegde bestrating.
In 1925 kwam er een busdienst van Maassluis naar Delft en werd het personenvervoer per tram stopgezet. Alleen op donderdag reed er nog een tram voor de 'markt'. In 1928 kwam een busdienst naar het Westland. Dit betekende het einde van het personenvervoer per tram. In 1934 besloot de WSM ook het goederenvervoer op de lijn Maassluis–Maaslandse Dam stop te zetten. Het spoorvervoer was voorbij. In de jaren zestig werd begonnen met de uitbreiding van het dorp. Het station kwam bij de nieuwbouw van de Huis te Veldelaan midden op de straat te liggen, dus was het noodzakelijk het gebouw af te breken om de weg in een rechte lijn te kunen doortrekken. Links is de Oranje Nassaustraat en rechts de Gereformeerde Kerk ofwel Nieuwe Kerk.

De veiling

Op initiatief van een vijftal vooruitstrevende tuinders werd op 19 februari 1906 in Maasland een veiling opgericht. Op 3 maart van dat jaar vond de eerste veiling plaats op het biljart van café Cees de Leede aan de Kerkweg (tegenwoordig beter bekend als ’t Wapen van Maesland). De eerste tien jaar behielpen de tuinders zich met een eenvoudig houten gebouwtje naast het café op gehuurde grond. In 1916 kocht de veilingcoöperatie een gunstig aan weg en water gelegen terrein aan Huis ter Lucht, waar men een eigen veilinggebouw zette. Het was een 'doorvaartveiling', waar tuindersschuiten doorheen voeren tussen de veilingklok en de kopersbanken door.
De omzetten van groenten en fruit namen geleidelijk toe door aanvoeren uit Maasland, Maassluis, Vlaardingen en Rozenburg. In 1950 was een jaaromzet van bijna twee miljoen gulden bereikt. De gebouwen werden uitgebreid met een 'neerzetloods', 'fustloodsen en een 'boekhuis'. Ondanks de stijgende omzet bleek de veiling uiteindelijk te klein om zelfstandig te blijven. De opheffing volgde in 1967. Hierna heeft het gebouw een tijdje leeggestaan tot er op een gegeven moment een discotheek van gemaakt werd. Later kwam er een partycentrum in en daarna is nog een keer geprobeerd er een discotheek van te maken, maar door de invloedn van de grote steden kwam dit project niet goed van de grond. Op dit moment is de veiling weer een partycentrum.
De veiling heeft voor een erg groot deel bijgedragen aan de bereikbaarheid van Maasland. De vlieten zijn verder uitgebreid, verbreed en verlengd. Ook zijn de wegen versterkt voor de grote wagens die alle groenten naar de veiling brachten.

Maaslands wegennet

Qua wegen veranderde er niet zo heel veel. Het dorp werd erg uitgebreid en hierdoor moesten er ook meer wegen komen om al de huizen en mensen met elkaar te verbinden. Er werd een snelweg aangelegd richting Vlaardingen en Naaldwijk maar dit kan je niet geheel onder het kopje Maasland rekenen.
De Molenweg werd verder aangepast. Vroeger was de weg van kinderkopjes, maar eind twintigste eeuw werd deze geasfalteerd. Ook werden de Oost- en Westgaag verbeterd, omdat dat provinciale wegen waren.

De bouw in Maasland 1900–2000

Tussen 1900 en 2000 zijn de meeste gebouwen niet tot weinig veranderd. In deze tijd maakte de Hervormde Kerk, midden in de dorpskern, wel veel verandering mee.
Op maandag 18 juni 1945 werd in Nederland de overwinning op Napoleon gevierd in de slag bij Waterloo (18 juni 1815). Een lichtkogel werd afgevuurd en kwam in de kerk terecht, waardoor de hele kerk afbrandde. De volgende morgen werd de ramp pas echt duidelijk: alleen de muren stonden nog overeind. De toren was ingestort. Van het orgel was niet meer over dan wat gesmolten lood.
De herbouw begon op 8 mei 1947. De eerste fase werd afgerond met de ingebruikname van de noordbeuk op 10 juni 1949. Het Rijk nam 55% van de kosten op zich. Op 18 juni 1954 was de restauratie van de kerk voltooid. De restauratie van de toren begon toen pas en was in 1956 klaar. De Oude Kerk en directe omgeving ademen nog steeds de rust en sfeer van toen. Na de restauratie is de indeling van de kerk een kwart slag gedraaid zoals op de foto’s te zien is.

De Tweede Wereldoorlog

In het hele Westland werd aan het begin van de oorlog veel gevochten, maar in Maasland bleef het rustig en wachtte men gespannen af. De brandweer heeft geholpen bij het blussen van de branden van het bombardement op Rotterdam.
Tijdens de oorlog was er een Duitse eenheid gevestigd in Maasland, die daar de wacht hield bij een betonnen afzetting. In de weilanden stond ook afweergeschut opgesteld tegen de Engelsen. In Maasland hadden verschillende families onderduikers. De inwoners zorgden er voor nog voldoende eten voor zichzelf over te houden. Ook werden de Duitse telefoonlijnen telkens doorgesneden.
Om luchtlandingen in de weilanden van Maasland te voorkomen moesten bewoners palen in de grond slaan, anders werd hun land onder water gezet. In 1944 werden uiteindelijk toch verschillende polders onder water gezet. Enkele Maaslanders waren zeer actief in het verzet. De operatiebasis van het Westland begaf zich daarom ook in Maasland.
In mei kwam natuurlijk de bevrijding van Nederland en Maasland vierde ook feest, alleen waren de mensen nog te zwak om uitgebreid feest te kunnen vieren. Gelukkig duurde de feeststemming lang genoeg, dat iedereen de kans kreeg het te vieren.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies