1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S6977

Marlot (buurt)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie Marlot.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

Schuin tegenover de hoeve Marlot, aan de overzijde van de Buitenwatersloot, staat het hoofdgebouw van CombiWerk (voorheen de Stichting voor Sociale Werkvoorziening). De werkplaats daarvan was ook Marlot genoemd. Aan weerszijden van dit Marlot zijn twee kleine buurtjes gebouwd, het westelijke is de zgn. 'Rode Kruisbuurt', het oostelijke 'Kogelgieterij'.
De straten in de Rode Kruisbuurt werden op 8 januari 1964, in verband met de herdenking van het honderdjarig bestaan van het Rode Kruis, genoemd naar 'personen, wier activiteiten een belangrijke stoot hebben gegeven tot de oprichting van deze organisatie, of die door hun wetenschappelijke arbeid het mede hebben mogelijk gemaakt, dat het zegenrijke werk van het Roode Kruis verder kon worden uitgebreid'. Het betreft de Henry Dunantlaan (aanvankelijk Dunantlaan), Bastinglaan, Landsteinerbocht en Florence Nightingalelaan.
De straten op het terrein van de voormalige Kogelgieterij kregen in 1980, op verzoek van toekomstige bewoners, namen die aan de oude functie van het terrein herinnerden.
Rode Kruisbuurt en Kogelgieterij vormden in 1993 één nieuwe administratieve buurt. Om niet een ingewikkelde combinatie van beide buurtnamen te hoeven nemen, is gekozen voor de naam van de tussengelegen werkplaats: Marlot. De consequentie was wel dat de Marlothoeve en de Marlotlaan géén van beide in de buurt Marlot liggen!

Literatuur en bronnen


Wijk

Wijk: Voordijkshoorn

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies