55 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
'3 musea aan 1 halte', Volkenkundig Museum Nusantara
: 139767
Contour / Continuïteit, 111 hedendaagse Nederlandse kunstenaars in 3 Delftse musea
: 149529
Schatten in Delft, Burgers verzamelen 1600 - 1750
: 149531
Schatten in Delft, Burgers verzamelen 1600 - 1750
: 149537
: C26025
: C25660
Affiche voor de tentoonstelling 'Koffie in Nederland', 27 maart t/m 19 juni 1994
: 144275
Affiche van de tentoonstelling 'Batiks van Nusantara, van vorstelijke traditie tot eigentijdse kunst', 3 oktober 1992 t/m 15 maart 1993
: 175871
Nusantara bulletin : waarin opgenomen de mededelingen van het Volkenkundig Museum Nusantara, de Etnografische Vereniging Delft, de Stichting Nusantara Delft, het Genootschap Nederland-Indonesië
: R19775
Verbouwing museum Nusantara is bijna voltooid
: R60110

Revision history of "Museum Nusantara"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies