54 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Langs Delftse Vesten en Singels. De buitenste binnenstad; Noordeinde
: 146750
: S7206
: S3811
: S7180
: S7390
: S7400
: S3812
: S4074
: S7133
: S7159

Noordeinde

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1350 als Int Noortende [Br. 13] ; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997 (straat) en 24 april 1997 (gracht)

Ligging


Buurt en wijk

Buurt: Centrum-west; Wijk: Binnenstad


(1961, Fotografische Dienst TU Delft)

Noordeinde en de stadspoorten

Langs de Delftse grachten is er altijd volop activiteit geweest en ook nu nog. Maar wanneer de gracht in de nabijheid van een stadspoort was, spitsten de activiteiten zich vaak toe op de reizigers die via deze poort de stad binnenkwam of verliet. Delft had maar liefst acht stadspoorten t.w.; de Koepoort, de Oostpoort, de Rotterdamse poort, de Schiedamse poort, de Waterslootse poort, de Schoolpoort, de Wateringse poort en de Haagpoort (Haagse poort). Veelal had een poort meer dan één naam, zo werd de Rotterdamse poort ook wel Sint-Jacobspoort genoemd en werd de Haagpoort ook wel Noordpoort genoemd.
De vermoeide reiziger had door het reizen vaak het een of ander te repareren of te vervangen: kapotte schoenen, een verloren hoefijzer, een kapot wagenwiel, enz. Of hij verlangde gewoon naar een stevige maaltijd, een goed glas bier en een warm bed. Hierdoor concentreerden zich allerlei activiteiten, gericht op de reiziger, rond de stadspoorten.
Als voorbeeld nemen we het Noordeinde, dat in de nabijheid van twee stadspoorten lag: de Wateringse poort en de Haagpoort. Wanneer we in de archieven duiken vinden we aan het Noordeinde dan ook tal van ambachten en andere activiteiten waarmee de reiziger zijn voordeel kon doen. Zo was daar bijvoorbeeld Gerrit Huybers, die net als Johanna Libo logementhouder was. Terwijl ook herbergier Jan Leendertszn van Sprenckhuijsen er een goed belegde boterham trachtte te verdienen evenals Hillebrand Jacobsz, de waard. Met een kapotte wagen kon je bij Pieter de Graaf terecht die aan de oostzijde van het Noordeinde woonde. Wagenmakersknecht Willem Tieman woonde juist weer aan de westkant. Was je paard een hoef kwijt, geen probleem; hoefsmid Jan van Meeuwen of zijn collega Harmen Willemsz van der Bloem hielpen je graag.
De reizigers brachten niet alleen klandizie de stad binnen, ook minder prettige zaken kwamen de poorten door. Zo verloor hoefsmid Harmen van der Bloem in 1635 zijn hele gezin aan de pest.

Bronnen: Delft gezien door de ogen van HET DELFTSE GESLACHT STUIJLING, Historisch GIS.

uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies