79 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S3538
: S3203
: S3484
: S7153
Sectieltableau 'Afgunst'
: 105122
: S3574
: S7292
: S7408
: S4116
: S7197

Ontstaan van Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Inleiding

Rond 1050 begon de graaf van Holland een ontginningsproject. Hierdoor werden er delven gemaakt en uiteindelijk ontstond de Oude delft. Water is erg belangrijk geweest voor Delft en door de wateren heeft Delft zelfs zijn naam te danken. Maar hoe is Delft nou eigenlijk precies ontstaan?

De naam Delft

Water is heel belangrijk geweest voor Delft. De stad is ontstaan uit delven. Delft heeft haar naam ook te danken aan het graven, delven van een gracht. Zo’n gracht heet namelijk een delf. De naam van Delft verschilde in het begin. Door de ene werd het Delf genoemd en door de andere werd het Dilf genoemd. Later noemde iedereen het Delft.

Plaats en oprichter

Delft ligt zonder duidelijke redenen midden in een polderlandschap. Dit is bijzonder want normaal ligt een stad bij een rivier. De eerste bewoners in het gebied woonden dan ook op terpjes. Dit waren heuveltjes, gemaakt door de mens. Men ging hierop wonen omdat er vaak hoge waterstanden waren, en deze heuveltjes beschermden daartegen. Rond 1050 begon de graaf van Holland een ontginningsproject. Er werden delven gemaakt. De bovenloop van de Schie werd gekanaliseerd en vanuit die bovenloop werd de Oude Delft gemaakt. De Oude Delft was de eerste Delf en is rond 1100 gegraven. Rond 1150 werd aan het eind van de Oude Delft een grafelijk hof gebouwd: het hof van Delft. De ontginning werd voortgezet vanuit het hof van Delft. De tweede delf ontstond: De Nieuwe Delf. De eerste delf had vanaf toen de naam Oude Delft. De Nieuwe Delf heeft nu als naam de Voorstraat en de Koornmarkt. Als een delf werd gemaakt was een enkel kanaal niet genoeg, het werd opgedeeld in percelen zodat het water kon worden afgevoerd. De grond die vrijkwam werd gebruikt voor landbouw en woningen. Huizen en samenleving De eerste mensen die in het gebied leefden waren vooral vissers, jagers en boeren. Later werd het steeds meer een agrarisch-urbane samenleving. Bij de Heilige Geestkerkhof zijn resten gevonden van een huis uit de twaalfde eeuw. De huizen hadden in die tijd nog geen goten langs het dak. Er was een opening tussen de huizen voor het regenwater. De oudste huizen waren brandbaar omdat vele huizen van hout waren gemaakt. Er was een stookplaats in het midden van het huis, dus zo ver mogelijk van de brandbare muren uit de buurt. Veel stedelingen hadden vee en Delft zag er meer uit als een dorp dan een stad. Dit kwam ook door de huizen die er ‘boers’ uitzagen. Ook waren de bruggen nog niet van steen maar van hout. Er was een kerkje op de plek waar nu de Oude Kerk staat. Het kerkje was het eerste stenen bouwwerk in Delft. In deze tijd was de samenleving katholiek.

Bestuur

De graaf van Holland had het ontginningsproject ingevoerd. De kern van de graaf van Holland lag in de omgeving van de abdij van Egmond in Kennemerland. Hier waren ongeveer 950 graven van Holland aan het werk als leenmannen van de Duitse keizer. De leenmannen hadden in deze tijd ook al wat invloed kunnen uitoefenen op de bevolking. Ook de Vlaamse leenmannen onder leiding van de koning van Frankrijk hadden al gezag. Vervolgens werd de Delft steeds iets groter, en de bewoners van het gebied kregen geleidelijk aan behoefte aan een bestuur. Hierdoor ontstond er een ambacht. De wateren waren in dit gebied erg belangrijk omdat daar handel op werd gedreven. De ambacht gaf daardoor meer aandacht aan de wateren dan aan de bewoners zelf. Ook kregen ze na 1246 (toen Delft het stadsrecht kreeg) een eigen rechtbank.

Stadsrecht en economie

De eerste mensen die handel dreven gingen wonen tussen de Oude Delft en de Nieuwe Delf. De stad groeide en groeide en er kwamen steeds meer mensen wonen. In 1246 kreeg de Nieuwe Delf stadsrechten van Willem van Oranje, later in 1268 kreeg ook het gebied rond de Oude Delft stadsrechten. Delft was nu officieel een stad. Het werd door het vele water een goed knooppunt voor de handel. Eerst woonde er in Delft vooral vissers, jagers en boeren. Maar rond de 11e eeuw begon het gebied zich te ontwikkelen en werd het een welvarend landbouw- en veeteeltgebied. Delft was het centrum voor bierbrouwers door de goede kwaliteit van het water. Door de wateren kon men goed handelen met andere gebieden.

Inwoneraantallen

1246 – 400 inwoners

1400 – 6000 inwoners

1850 – 18.642 inwoners

1999 – 95.268 inwoners

2012 – 98.655 inwoners

Bronnen

Boeken:

Altijd mooi: Delft, H. Frijters 5000 jaar wonen op veen en klei: archeologisch, H. van den Broeke en P. W van den en Londen. Delft het complete verhaal, Auke Herrema en Peter Kraaijeveld.

Uit het archief Delft:

De stad Delft 1, 1. Ontstaan en plattegrond van de stad Delft door J.J. Raue Ach Lieve Tijd 750 jaar Delft en de Delftenaren, Waanders uitgevers i.s.m. gemeentearchief Delft en het stedelijk museum het Prinsenhof.

Internetsites:

http://www.godelft.nl/nl/geschiedenis.html

http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/geschiedenis/verhalen/plaats/58

http://www.delft.nl/Toeristen/Historie_van_Delft/Ontstaansgeschiedenis

http://discover-delft.nl/geschiedenis.html

http://www.stedengeschiedenis.nl/Downloads/HHD/011.pdf

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies