46 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Langs Delftse Vesten en Singels. De buitenste binnenstad; Oosteinde
: 146796
: S3834
: S7153
: S7391
: S7197
: S3241
: S7403
: S3772
Delft. Oosteinde 206, 208, 208a
: R27582
Gevelsteen, Oosteinde 17, Delft
: R29743

Oosteinde

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1474 als Kercwech Oestende [Br. 8]; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997 (straat) en 24 april 1997 (gracht)

Ligging


Monumenten aan het Oosteinde

Op de website Achter de gevels van Delft is van het panden Oosteinde 137-139 een beschrijving opgenomen.
Op de website Lijst van rijksmonumenten in Delft zijn 8 panden, gelegen aan het Oosteinde, opgenomen.
De gemeente Delft heeft een eigen website waarin alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn opgenomen. Van 61 woningen aan het Oosteinde wordt een korte beschrijving gegeven.

Oosteinde op de Kaart Figuratief

Kaart Figuratief, Het laatste stukje van het Oosteinde met de Oostpoort.

Het Oosteinde zou al in 1311 hebben bestaan onder de naam Kerksloot. Het vermoeden bestaat dat het ooit een kreek geweest is, die gekanaliseerd werd om water van het Marktveld af te voeren. De naam Kerksloot zou ontstaan kunnen zijn omdat kerkgangers vanuit Delfgauw langs deze sloot hun weg naar de kerk in Delft vervolgden. Aan de oostzijde van deze gracht waren enkele hofjes en sloppen gesitueerd. Op de Kaart Figuratief* uit 1675 zijn enkele daarvan met naam genoemd zoals het Maarten Coerten of Matrozenslop, de Klosbaan tegenover de Coomansstraat en de Hooipoort. Aan het Oosteinde hebben de kunstschilder Balthasar van der Ast en de wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek gewoond. Op het gedeelte van het Oosteinde tussen Kruisstraat en Gasthuislaan was het Sint Ursulaklooster gevestigd. Het werd omstreeks 1450 gesticht. De bewoonsters ervan hielden zich onder andere bezig met de schrijfkunst. He klooster werd in 1573 opgeheven en 23 jaar later gesloopt. Ook het Sint Agnesklooster lag aan het Oosteinde. Het was gelegen op het stuk Gasthuislaan, Oosteinde, Zuiderstraat. Ook dit klooster werd in 1573 opgeheven waarna (in 1592) François Spiering het in gebruik nam als tapijtweverij. Het Minderbroederklooster (orde der Franciscanen) werd begrensd door Oosteinde, Broerhuisstraat en Molslaan. Het was een bedelorde die zich in 1449 in de stad had gevestigd. Daar zij geen eigen bezit mochten hebben, gingen de broeders blootvoets en was zelfs de grond waarop het klooster gebouwd was in bruikleen van de stad. Tijdens de beeldenstorm van 1566 werd het klooster beschadigd. In 1595 werd het gesloopt, waardoor er ruimte vrijkwam om een veemarkt te houden en daarmee de Beestenmarkt ontstond. Verder was aan het Oosteinde bierbrouwerij het Conduyt gevestigd tussen Gasthuislaan en Molslaan.

  • Een stadsplattegrond in 1677 door Dirck van Bleyswyck gemaakt
Oosteinde (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Gerard Dukker - 1964/Literatuur en bronnen

Achter de gevels van Delft.
Lijst van rijksmonumenten in Delft.
Website van de gemeente Delft.

Buurt en wijk

Buurt: Centrum-zuidoost; Wijk: Binnenstad

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies