geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Palamedes II, Palamedesz

From VerhalenWiki

(Redirected from Palamedes Palamedesz II)
Jump to: navigation, search

Palamedes Palamedes II zou een zoon geweest zijn van kunstschilder Anthonie Palamedes en Anna Joosten van Hoorndijck. Maar dat roept meteen vragen op, want vanwaar dan het patroniem Palamedes? Het patroniem zou dan toch Teunis of Anthonis moeten zijn. Daardoor zou je eerder verwachten dat hij niet de zoon van Anthonie zou zijn, maar van diens broer Palamedes Palamedes I. Beide broers hadden een zoon die Palamedes heette. De zoon van Palamedes werd in 1631 geboren, de zoon van Anthonie in 1632. Waarom gerenommeerde bronnen als de RKD Palamedes Palamedes met overtuiging als zoon van Anthonie neerzetten, wordt uit hun informatie niet duidelijk. Mogelijke reden kan zijn dat Palamedes niet langer een patroniem was, maar aan een bestaan als achternaam begon.
Palamedes, de zoon van Anthonie, werd gedoopt te Delft op 10 februari 1632. Net als zijn vader en zijn oom werd Palamedes Palamedesz II kunstschilder. Daarnaast was hij decoratieschilder (van interieurs) en boekhouder. Van 1664 tot 1671 woonde en werkte hij in Amsterdam, waar hij op 22 februari 1664 in het huwelijk trad met Diwertje Hettens. De rest van zijn werkzame leven resideerde hij in Delft. Palamedes werd in Delft begraven op 2 oktober 1705.

Bronnen: Ecartico, RKD, DTB-Delft


Aanvulling 01-10-2016 Het mysterie van Palamedes nummer II: een mogelijke uitleg

Korte Genealogie van de Palamedes familie:

De 1e generatie: Palamedes Stevens/Stevaerts/Steerardt (nb-1651) x Maeyken van Naersen/Aersene (nb-ná 1646). Vanuit Delft naar Engeland/Schotland en weer terug naar Delft. Vader is ‘agaet snijder’ in doopakte uit 1618.

De 2e generatie (Nb. geboortedata behalve Gabriel komen uit andere bronnen dan de Delftse online DTB): Guilliaem (c1601-1668/1669)*, Anthonie (c1601/1602-1673), Palamedes (c1607-1638), Susanna (nb-1654)*, Gabriel (1618-nb)*. Deze Palamedes 1607-1638 wordt doorgaans aangeduid als Palamedes Palamedes (I)

De 3e generatie: Palamedes Palamedesz (II) (1632-1705) wordt doorgaans gezien –ondanks het onlogische patroniem- als de zoon van Anthonie. Verwarrend hierbij is dat Anthonie’s broer Palamedes (I) ook een zoon had genaamd Palamedes (1631-nb) waarover nergens iets geschreven staat.

Of toch wel ? Jacob Campo Weyerman in “De Levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders” (1729, dl3, p395) vermeldt een ‘Palamedes Palamedesz Junior’ een veelbelovend schilder van batailles waarvan werken in Bredase huizen hingen. Deze persoon stopt echter met schilderen, wordt kornet in het leger in Breda en overlijdt aldaar. Weyerman geeft een uitvoerig verhaal over gebeurtenissen rondom een diefstal in de herberg waar deze Junior woonde maar geeft helaas geen verdere concrete levensgeschiedenis. Maar zowel de naam ‘Palamedes Palamedes- Junior’ als de levensgegevens (kornet, Breda) stroken dus niet met het idee dat deze persoon de zoon van Anthonie zou zijn. Anthonie’s zoon woonde en stierf immers in Amsterdam, de DTB gegevens zijn duidelijk hierover. N. de Roever in zijn artikel (Oud-Holland, 1883) ”Iets over de kinderen en de begraafplaats van Anthonie Palamedesz” toont echter wel aan dat Anthonie’s zoon in Amsterdam zichzelf wel degelijk Palamedes Palamedes noemde (en niet Palamedes Anthonisz zoals verwacht zou kunnen worden); Palamedes werd blijkbaar een familienaam.

Het kan dus zijn dat de door Weyerman genoemde ‘Junior’ in Breda de persoon was die we tegenwoordig aanduiden met Palamedes Palamedes (II), schilder van batailles.

Link naar N.de Roever’s artikel in Oud-Holland 1883 https://archive.org/stream/oudholland00roevgoog/oudholland00roevgoog_djvu.txt

(*) De kinderen Guilliaem, Gabriel en Susanna worden zo goed als nooit vermeld in andere bronnen. Uitgebreide analyse van DTB gegevens met trouwen, dopen, getuigen, adressen, weeskamer etc. toont aan dat ze bestonden (details hier niet opgenomen; dit zijn tientallen records uit de online DTB van Delft). Gabriel is vermoedelijk vroeg overleden. Guilliaem, kleermaker, stierf in 1668 of 1669 (hij had een zoon met dezelfde naam; vader en zoon stierven vlak na elkaar).

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies