geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Pastenax, Pieter Mathysz

From VerhalenWiki

Revision as of 11:03, 1 February 2016 by Erfgoed Delft en Omstreken - Peter van der Kruk (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Pieter Mathysz Pastenax werd in Mechelen geboren omstreeks 1568. Hij was de zoon van Mathys Pastenax en Maiken van Dievoorde. Net als zijn vader werd Pieter kunstschilder en tapijtontwerper en zal hij vermoedelijk het vak van zijn vader geleerd hebben. Zijn broers Augustyn en Cornelis, schilderden ook. Cornelis was waterverfschilder en bakker, terwijl Augustyn kunstschilder en tapijtontwerper was. Of moeder Maiken verwant was aan Anna van Dievoort, echtgenote van kunstschilder Adam Pick, zou verder onderzocht moeten worden.
Op 1 februari 1626 trad Pieter in het huwelijk met Cathalijntgen Claes Muyshout van der Bely, ook wel Muyshont van der Belij genoemd (ondertrouw 17 januari 1626). Zij was de weduwe van Nicolaes Palinck, een schoolmeester. Pieter en Cathalijntgen woonden aan de Gasthuislaan. Van het werk van Pieter is verder niets bekend, noch zijn er werken van hem bewaard gebleven. Kinderen van het echtpaar Paste(r)nax zijn evenmin gevonden.
Pieter Mathysz Pastenax overleed in 1641. Op 14 januari van dat jaar werd hij begraven in de Nieuwe Kerk. Op het moment van overlijden woonde Pieter inmiddels in de Pieterstraat.

Onderstaande tekst is ontleend aan Oud Holland:

'26 Maert 1624 verklaren Jonas van der Burch, out 28 jaeren, Pieter Mathijsz, out 56 jaeren, Jan Augustinusz, out 31 jaeren, schilders, alle geschildert hebbende en noch schilderende ten huyse van S'. Aert Spierincx, dat sij, neffens Jaqües de Groot in 1623 gedurich hebben geschildert bij den req* Aert Spierincx. waar zij nog schilderen – en dat sedert i Nov. 1622, Zondags en in de week, in den winter en in den zomer, zoolang zij konden zien, en daarvoor kachels en stoven hebben gehad, welke extra-uren boven hun daggelden betaald werden.
'Verclaerden mede, dat zij geduyrende den vorigen tijt noyt heele stucken aen malcander hebben geschildert, maer dat zoo haest alle reijsen enich patroon van een stuck gereet was, dat datselffde hun datelijck es affgehaelt om voor de tapytzijers onder 't werck te ghebruijcken.'

Bronnen: Oud Holland, DTB-Delft, Ecartico

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies