1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Old Masters and 19th Century Art, including Dutch impressionism, 20 & 21 November 2013
: R74881

Poel van der, Adriaen Lievensz

From VerhalenWiki

Revision as of 08:45, 6 November 2013 by De auteur (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Adriaen Lievensz van der Poel
Rond Adriaen Lievensz van der Poel bestaan nogal wat misverstanden, zowel over zijn geboorte als zijn overlijden. Zo wordt zijn geboortejaar ten onrechte vaak op 1626 gesteld. Echter dat betreft een eerder kind van zijn ouders dat dezelfde naam kreeg. Helaas overleed dat kind reeds binnen drie weken. De volgende zoon die geboren werd (doop 19 oktober 1628), werd opnieuw Adriaen genoemd en groeide uit tot de beroemde kunstschilder. Het misverstand rond zijn overlijden (in Leiden) vloeit voort uit het feit dat er in zijn tijd wel twee of drie personen in Leiden woonachtig waren met de naam Adriaen van der Poel. Het foutieve overlijdensjaar 1676 komt voort uit gegevens over de vermeende weduwe van Adriaen. Zijn werkelijke overlijden ligt tussen 1671 en 1691, en vermoedelijk rond 1685/1686.

De ouders van Adriaen waren Lieven Ariensz van der Poel, die zilversmid was, en Anneken Egberts. Adriaen had een oudere broer, Egbert, die hem de kneepjes van het vak bijbracht. De familie van der Poel onderhield warme contacten met de kunstschilder Pieter van Bronckhorst. Lieven en Pieter waren doopgetuigen van elkaars kinderen. Ook de kunstschilder Jacob Jacobsz van Geel was doopgetuige bij het gezin van der Poel. Derhalve is het niet uit te sluiten dat de broers van der Poel schildertechnieken van Pieter of Jacob hebben geleerd.
Adriaen werkte in Leiden, Den Haag en wederom Leiden. In Leiden was hij lid van het Sint-Lucasgilde en in deze zelfde stad trad hij in het huwelijk (1662) met Machteld Vaillant. In Leiden stond hij vermeld als kladschilder. Tegenwoordig heeft kladschilder de betekenis van slecht en onbekwaam schilder, maar een andere betekenis van dit woord is portretschilder. Adriaen was kunstschilder en decoratieschilder en legde zich toe op historische stukken, stillevens, winterlandschappen, genrevoorstellingen, boerderijstillevens, landschappen en bloemstillevens. Onderzocht wordt nog of Ariaen Lievensz van der Poel dezelfde schilder was als Adriaen Yvens.

Bronnen: Ecartico, Kalden, Wikipedia, DTB-Delft, RKD.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies