geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Post, Utrant Barthoutsz

From VerhalenWiki

Revision as of 12:09, 6 August 2014 by Erfgoed Delft en Omstreken - Peter van der Kruk (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zo simpel als zijn achternaam is, zo gecompliceerd was zijn voornaam. Want op de voornaam van de Delftse schilder Utrant Barthoutsz Post bestonden tal van, nogal vreemde, varianten. Zo komen we tegen: Vuijtrant, Vuytrant, Buijtrant, Utrant, Uyttenant, Uytrant, Uijternant, Wijnant, Uijtrant, Ritterant, Uijttrant, Uyttrant, Uitrant, Oterhant en Wtterant.
Utrant Post werd omstreeks 1603 geboren. Hij was de zoon van bakker Baerthout Janssen Post (alias van Melisdijck) en Leone Oultrans die op het Noordeinde woonden, nabij de Haagpoort. Behalve bakker was zijn vader ook [[Poortwachter}opziener]] aan de Haagpoort, alwaar hij het toezicht had over de Leidse en Haarlemse wagens en opziener was van de wagenaars Delft—Den Haag.
Utrant koos het schildersvak en werd een zgn. kladschilder. Van 1659 tot 1665 was Post werkzaam in Den Haag. In 1628 trad hij in het huwelijk met Jannetje Molijn. Zij was een telg uit een bekend schildersgeslacht en de dochter van [Jacob Jansz Molijn]] en Elisabeth van Egeren. Jannetje was de zuster van de schilders Gerrit Jacobsz Molijn en Jan Jacobsz Molijn. Zij groeide op in de Choorstraat. In het jaar van hun trouwen woonden Jannetje en Utrant op de Brabantse Turfmarkt nabij de Spiegelbrug.
Jannetje overleed echter reeds in 1633 en in 1639 huwde Utrant opnieuw. Zijn bruid was nu Cornelia Cornelisdr van Santen. Utrant woonde op het Noordeinde, Cornelia op de Voldersgracht. Ook Cornelia was eerder getrouwd geweest; zij was weduwe. Uit het huwelijk van Utrant en Cornelia werden enkele kinderen geboren. Toen Cornelia in 1650 overleed, stond het gezin vermeld als woonachtig in de Breetsteeg (Breestraat). Maar drie jaar later woonde hij wederom op het Noordeinde bij de Haagpoort.
Utrant huwde voor een derde keer in 1654. De gelukkige was nu Maria Adams Grand Ru die op de Verwersdijk woonde. Inmiddels woonde Utrant aan de Gasthuislaan. Ook uit dit huwelijk werden kinderen geboren. Het eerste kind zelfs al een jaar voor hun huwelijk. Utrant woonde in de Yperstraat toen hij in 1670 overleed. Hij werd op 3 april van dat jaar begraven in de Nieuwe Kerk. Maria overleed in 1698.

Handtekening van Utrant Post

Bronnen: DTB-Delft, Ecartico, ONA-Delft.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies