geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Rijpervelt van, Adriaen

From VerhalenWiki

(Redirected from Rijpervelt, Adriaen van)
Jump to: navigation, search

Adriaen Bartelmeesz van Rijpervelt, alias Aryen Barthelsz, Ripeveld, Rypevelt, kunstschilder. Adriaen werd geboren tussen 1590 en 1594 te Delft en woonde met zijn ouders en zuster Cornelia in de Oude Kerkstraat. Zijn vader, Bartholomeus Eewoutsz van Rijpervelt, was huikmaker (een huik was een soort mantel).
Adriaen trad op 15 december 1619 in het huwelijk met Geertge Jansdr. Voor Adriaen was dit zijn eerste huwelijk, maar Geertge was reeds weduwe en woonde op de Brabantse Turfmarkt. Het echtpaar ging in de Papenstraat wonen en heeft ook in de Choorstraat (noordzijde) gewoond. Naast kunstschilder was Adriaen tevens herbergier. In of voor 1613 werd Adriaen lid van het Sint-Lucasgilde voor kunstschilders.
Over Adriaen zijn twee aktes bewaard gebleven van notaris Adriaen Rijshouck. Ze dateren van 1623, over een schuld van Adriaen van Rijpervelt aan plateelschrijver Willem Jansz de Rieuw, en van 1631, wanneer Adriaen als getuige optreedt.
Adriaen overleed in 1644 op ongeveer vijftigjarige leeftijd. Hij werd op 25 maart van dat jaar begraven in de Nieuwe Kerk. Geertge zou nog 19 jaar leven, maar hertrouwde niet meer. Zij werd begraven op 13 maart 1663, eveneens in de Nieuwe Kerk.

Bron: Delft gezien door de ogen van HET DELFTSE GESLACHT STUIJLING

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies