12 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: C15814
Meesterproef voor de huisschilders van het St. Lucasgilde
: 103570
De Sint Lucasgilden te Gouda, Rotterdam, Delft en Leiden in de XVIIde en de XVIIIde eeuw
: R26386
Delftse plateelbakkers in het Lucasgilde
: R29967
Het Sint Lucas-Gild te Delft
: R17887
Twee Meesterboeken van het St. Lucasgilde te Delft; 1613-1715
: R78421
Kunstbloei hing samen met welvaart : ruim tweehonderd Delftse schilders in Gouden Eeuw
: R17374
Meester, leerjongen, leertijd : een analyse van zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse leerlingcontracten van kunstschilders, goud- en zilversmeden
: R17479
Nieuwe gegevens over het St. Lukasgilde te Delft in de zestiende eeuw
: R66145
St. Lucas - gilde
: R67777

Sint-Lucasgilde

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Het Sint-Lucasgilde in Delft had zijn basis aan Voldersgracht 21. Het was een broederschap van kunstenaars en kunstambachtslieden. Klik hier voor meer informatie (Engelstalig).

Sint Lucasgilde aan de Voldersgracht (foto J.W.Stolk)
Vanaf de middeleeuwen tot het eind van de achttiende eeuw bestonden er gilden. Een gilde was een vereniging van personen met hetzelfde beroep. Zo waren er timmermansgilden, grofsmedengilden, edelsmedengilden, enz. Het Sint-Lucasgilde was er een van. Binnen dit gilde waren kunstenaars verenigd. Daarbij moeten we niet alleen denken aan kunstschilders, maar ook aan glaesmaeckers, plateelbakkers, beeldhouwers en dergelijke.

Het gilde was een broederschap dat zowel voor- als nadelen kende. Als nadelig kon men de verplichtingen ervaren die het gilde haar leden oplegde en natuurlijk de contributie. Maar de voordelen waren talrijker. Zo werd men beschermd tegen oneerlijke concurrentie en was er kwaliteitsbewaking wat betreft de vervaardigde producten. Ook kenden veel gilden een zogenaamde bus. Dit was een soort kas van waaruit uitkeringen werden gedaan, bijvoorbeeld aan de weduwe wanneer een gildebroeder overleed. Het gilde droeg er ook zorg voor dat hun leden goed werden opgeleid om daarmee het product op hoog niveau te houden.
Men begon als leerjongen met simpele werkzaamheden. Vervolgens werd men gezel om uiteindelijk een meesterproeve af te mogen leggen. Pas wanneer men deze meesterproef met succes had afgelegd, mocht men zich als meester binnen de stad vestigen. Afhankelijk van bij welk gilde je aangesloten was, duurde deze leerweg een aantal jaren.
Het Delftse Sint-Lucasgilde was gevestigd aan de Voldersgracht. Vrijwel alle bekende Delftse schilders waren er lid van. Onlangs werd op de plaats waar dit gilde gevestigd was een gebouw in oude stijl terug gebouwd. Niet geheel historisch verantwoord, maar het geeft toch een redelijk beeld van hoe het ongeveer was. In dit gebouw is nu het Vermeercentrum gevestigd.

Als meesterproef voor de glasmaker moest vaak een gegraveerd glas gemaakt worden, soms ook een lantaarn. De schilders moesten een o.a. schildersattributen en een ossenkop schilderen.
Meesterproef van het Sint Lucasgilde
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies