190 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Brand van het stadhuis te Delft op 4 maart 1618
: 105325
Gezicht op het koor en de toren van de Nieuwe Kerk met het Stadhuis te Delft
: 102221
Stadhuis van Delft gezien vanaf de Markt
: 145770
Stadhuis in Delft met de zijgevel van de Nieuwe Kerk
: 105526
Gezicht op Delft vanuit een fantasie loggia
: 103402
: 150213
Delft, gezien vanuit het westen
: 103441
Gezicht op Delft vanuit het noordwesten langs de Vliet
: 103504
Kaart Figuratief: negen afbeeldingen van gebouwen in Delft
: 105421
: 150201

Revision history of "Stadhuis Delft"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies