21 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: C13006
: C14410
: C15887
De synagoge Delft, Koornmarkt 12, Delft : Joods cultureel centrum en monument
: R31074
Inwijding synagoge te Delft : orde der plegtige feestviering bij de inwijding der Israelische Synagoge te Delft op den 26 Menachem 5622, 22 augustus 1862
: R25294
Nieuwsbrief Vereniging van Vrienden van de Synagoge Delft
: R18051
Synagoge Delft, Koornmarkt 12
: R20069
: C18383
Orde van den dienst bij den dank-en bidstond ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.H. Prins Bernhard in de Synagoge te Delft te houden op 6 januari 1937
: R64417
De synagoge te Delft 70 jaar 5622-5692, 1862-1932 : enige grepen uit de geschiedenis der Joden te Delft
: R72082

Revision history of "Synagoge"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies