3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S6854
: S4058
: S6855

Tanthof-Oost (wijk)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie wijk Tanthof-Oost.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

De naam van deze wijk is ontleend aan de Tanthofkade.
De naam Tanthof voor het uitbreidingsplan in het gebied dat tot 1 februari 1960 gemeente Schipluiden was, was bekend al lang voor er van enige bouwactiviteiten sprake was. De naam is tegelijk met Voorhof en Buitenhof ingevoerd door de stedenbouwkundigen ir. S.J. van Embden en ir. J.H. Froger. Op 2 februari 1960, één dag na de gebiedsoverdracht, werd in de Delftsche Courant bekend gemaakt dat de plannen Voorhof, Buitenhof en Tanthof ter inzage lagen. De eerste huizen in Tanthof zouden er pas ruim 15 jaar later komen. Ook het plan was toen al aanzienlijk veranderd.
Het eerste voorstel voor straatnamen in de latere wijk Tanthof-Oost werd op 9 december 1976 in de raad behandeld. Behalve straatnamen werden ook drie buurtnamen voorgesteld, namelijk Hoogkamer, Elektra en Kruidenbuurt. De buurt Hoogkamer ontleende zijn naam aan de boerderij 't Hooge kamertje, die ter plaatse gestaan had. De straatnamen waren er geassocieerd aan een kinderboerderij, die er dicht bij gedacht was. De belangrijkste straat zou Hoogkamer heten, de andere straten zouden namen van op de kinderboerderij levende dieren krijgen. De buurtnaam Elektra en ook de daarin geplande straatnamen hielden verband met de electriciteitscentrale. De laatste buurt, de Kruidenbuurt, zou straatnamen krijgen die aan kruiden ontleend werden.
Dit voorstel werd afgewezen; men had vooral moeite met de buurt Elektra. Een gewijzigd voorstel werd op 17 januari 1977 aangenomen. Buurtnamen kwamen er in dit voorstel niet meer voor. De eerstgenoemde buurt bleef grotendeels ongewijzigd, zij het dat de straatnaam Hoogkamer in Boerderijstraat veranderd was (in 1993 werd de naam Boerderijbuurt officieel). In de beide andere buurten werden de straten nu genoemd naar in Nederland voorkomende diersoorten. Als restant van de buurt Elektra bleef echter het Hoogspanningspad behouden.
De rest van de wijk is later voorzien van straatnamen ontleend aan vogels: Bosvogels op 30 maart 1978, water- en moerasvogels op 28 februari 1980 en roofvogels op dezelfde datum.
Zie voor meer informatie de website van de gemeente Delft.

Tanthof-Oost is thans verdeeld in zes buurten:

Literatuur en bronnen


Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies