4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Genealogische Vereniging Prometheus : Technische Hogeschool Delft: Nationale Genealogische dag over het thema Ontwikkelingen in de genealogie, 29 oktober 1983 programma en samenvatting voordrachten
: R57022
Portret van Willem van Oranje op 22-jarige leeftijd
: 105533
Nationale genealogische dag over het thema Ontwikkelingen in de genealogie, 29 oktober 1983
: R23465
Allegorie van het schrikbewind van Alva
: 105498

Revision history of "Thema:Boeken over Delft"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies