geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Thema:Kerken in Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Onder 'kerk' verstaan we zowel het kerkgebouw als de kerkgemeenschap. In deze categorie is ruimte voor beide betekenissen van het woord.
Tot ver in de twintigste eeuw hadden het geloof en de kerk een centrale plaats in het leven. De belangrijkste gebeurtenissen kregen in de kerk (zowel gebouw als gemeenschap) een ceremonieel beslag: men werd er gedoopt, gehuwd en (vaak letterlijk) begraven. Daarmee vervulde de kerke ook een publieke functie.
De kerkgemeenschappen brachten grote (soms enorme) bedragen op voot de bouw en het onderhoud van de kerkgebouwen. Ook dat is een teken van het belang van de kerken voor een gemeenschap, ook voor de stad Delft.
Tegenwoordig is het kerkelijk leven ingetogener en beperkter van omvang, maar de prachtige kerkgebouwen getuigen nog steeds van een groots verleden.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies