geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Thema:Welzijn in Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Delft is een centrum gemeente. Door de eeuwen heen zijn er in Delft allerlei voorzieningen geweest, die de inwoners van Delft, Westland en Oostland konden bedienen. In de Middeleeuwen al werden er allerlei voorzieningen gestart. Van uit alle gezindten en posities werden er gelden en middelen ter beschikking gesteld om voor elke categorie behoeftigen onderkomens en behandelingen te starten.
Het Delfts model: de kamer van Charitate is een goed voorbeeld van hoe in de 17de eeuw de gegoede burgerij de armenzorg regelden.
Ontwikkelingen met veranderende inzichten , die leiden tot huidige instellingen, vanuit de wortels van de plicht die mensen voelden om hun medemens , die in nood verkeerde, te helpen.
Van dolhuizen tot psychiatrisch ziekenhuis, van gasthuis tot ziekenhuis, van weeshuis tot jeugdzorg, van oude mannen/vrouwen huizen tot verpleegtehuizen, van armenzorg tot bijstand: dit alles heeft in Delft plaatsgevonden.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies