geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Thematische boekenlijst

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Een uitstekend startpunt voor een speurtocht naar Delft in de literatuur is de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Algemene geschiedenis

 • De Jaarboeken van het Genootschap Delfia Batavorum, verschenen vanaf 1991, bevatten artikelen over de geschiedenis van Delft en omstreken, die alle denkbare onderwerpen betreffen. De jaarboeken zijn vanaf vijf jaar na verschijning digitaal beschikbaar.
 • Gerrit Verhoeven: De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795. Geschiedenis van Delft 1. Zwolle: Wbooks, 2015.
Ingrid van der Vlis: Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795. Geschiedenis van Delft 2. Zwolle: Wbooks, 2016.
De twee delen van de nieuwste algemene geschiedenis van Delft, zeer rijk geïllustreerd.
Als 35ste stad van Nederland kreeg Delft, mede naar aanleiding van haar 750-jarig bestaan, haar eigen Ach lieve tijd, een uitgave van Waanders. In negentien tijdschriftachtige delen werd de geschiedenis van Delft op een prettig leesbare wijze uit de doeken gedaan. Voor de losse uitgaven was apart een verzamelband verkrijgbaar.
Canonvandelft.jpg
In deze canon worden personen, instellingen en gebeurtenissen uit de historie besproken die kenmerkend zijn voor de stad Delft. Ook in het Engels beschikbaar.
Herdruk van een aantal krantenartikelen door P.C. Visser, custos van het gemeentemuseum en medewerker van het gemeentearchief, uitgegeven ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.
Deeltje uit de fameuze Heemschutreeks over de geschiedenis van Delft.
Uitgegeven ter gelegenheid van het festival 'Delft 750 jaar Cultuurstad/StadOverBruggen' 1996. Aan de hand van plaatjes met praatjes loodsen de auteurs de lezer met zevenmijlspassen door het verleden van de stad. Van een versteende hondendrol uit de Romeinse tijd (toen het hier nog 'een zompige boel was achter de duinen') tot aan de val van de Oude Kerk-toren in 2029.
Delftcultuurmaatschappij.jpg
In de late twintigste eeuw vonden in museum Het Prinsenhof vier tentoonstellingen plaats onder deze titel. Dit zijn de bijbehorende publicaties met informatieve artikelen over allerlei politieke, sociale, economische en culturele onderwerpen. De vier delen behandelen de periodes tot 1572, 1572–1667, 1667–1813 en 1813–1914.
'Uit de aard der zaak bevat dit boekje geen volledige beschrijving van de stad Delft. Het zijn slechts flitsen uit het rijke en bewogen leven van een oude stad.' Uitgegeven ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de stad Delft.
De titel zegt alles.

Onderwijs

Dun boekje met een omschrijving en bijzonderheden van de aula van de Technische Hogeschool Delft.
De Delftse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis.
Gedenkboek in opdracht van de Senaat der Technische Hogeschool. Met foto's van Paul Huf.

Delft in beeld

Delft door Charles Kemper.jpg
Delft.jpg
Fotoboek met afbeeldingen uit de periode 1870–1940, met beschrijvingen bij de foto's.
Boekje met foto's uit het gemeentearchief van Delft rond 1900. Met uitgebreide inleiding en teksten bij de foto's.
 • E.Elias en Ed. van Wijk: Delft. Delft: Elmar 1964.
Delft in zwart/wit foto's, tekst in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.
Wandeling door oud Delft.jpg
Pentekeningen van Delft.
Het veranderende beeld van een halve eeuw Delft. Willem de Bie keert terug naar de plekken die Tiemen van der Reijken vanaf 1945 fotografeerde en legt de huidige situatie vast.
Een kwart eeuw Delft.jpg
332 zwart-wit foto's met beschrijving uit de periode 1945–1970.
Boek met tekeningen en korte omschrijvingen van bekende plekken in Delft.
Historisch fotoboek met prentbriefkaarten. Fotograaf Roel Rozenburg keerde terug naar de locaties op de kaarten en fotografeerde de huidige situatie.
Na een beknopte historische en archtecturele inleiding volgt een reeks panoramafoto's van het Oude Delft, Noordeinde, Korte Geer, Koornmarkt, Wijnhaven, Hippolytusbuurt en Lange Geer, met bijzonderheden van geschiedenis en bewoners van veel huizen.

Economische geschiedenis

Delftse windmolens.jpg
Ruim drie jaar lang bevond Aad zich in de archieven. Zijn missie: alles uitzoeken over de bierhistorie van Delft. In het boek staat de gehele historie beschreven. Van het ontstaan van de eerste brouwerij op het Heilige Geestkerkhof tot aan het sluiten van de laatste brouwerij, De Gekroonde P aan de Voorstraat in 1922. Ook de ambachten bierkruier, kuiper en accijnsinner komen aan bod. Welke brouwerijen waren er, waar waren ze gevestigd, wie was de eigenaar/brouwer.
Harvard-professor Brook gebruikt het werk van Vermeer om te schetsen hoe Europa, Azie, Afrika en Amerika economisch steeds dichter met elkaar verstrengeld raakten in de zeventiende eeuw. Goed leesbaar en vol fraaie anekdotes.

Cultuur

 • Het driemaandelijks tijdschrift Delf is een rijk geïllustreerde uitgave op het terrein van de cultuurgeschiedenis van Delft. De nummers hebben elk een eigen thema en zijn grotendeels digitaal raadpleegbaar.
 • Jimmy Tigges: Delftse Toeren. Deel 1: Van Tee Set tot VanVelzen, Delftse muziekhistorie in 90 singles. Delft: Tigro 2009.
Ruime selectie van de rubriek 'Delfse Toeren' die in de Delftse Courant verschenen van 2002 tot 2004. Een dwarsdoorsnede van de Delftse muziekscene vanaf 1955 tot heden, middels de singels die zijn verschenen van de musici, wordt de geschiedenis beschreven.
 • Jimmy Tigges: Delftse Toeren. Deel 2: Van VanVelzen tot Eric de Garagekat, een nieuwe dwarsdoorsnede door de Delftse muziekhistorie. Delft: Tigges 2011.
Musici beschrijven aan de hand van hun eigen singles de Delfse muziekscene vanaf 1955 tot heden. Selectie uit de rubriek 'Delftse Toeren' die verscheen in AD Haagsche Courant vanaf januari 2010 en de Delftse Courant tussen 2002 tot 2004.
 • Anthony Bertram: Jan Vermeer of Delft. Londen: Studio Publications 1948.
Werk en leven van Johannes Vermeer.
 • Margriet van Bebber en Theo van der Heijden: Schrijvers over Delft, acht literaire routes. Delft 2008.
Cassette met acht literaire routes met citaten van ruim 150 schrijvers.
Boekje ter gelegenheid van het laatste seizoen van het Waagtheater, een terugblik op twintig jaar Waagtheater.

Straten, gebouwen e.d.

Delftse huisnamen van vroeger.jpg
 • J.W. Stolk: Delftse huisnamen van vroeger. Z. pl.: Brave New Books 2014
Overzicht van de huisnamen, hun locatie en periode waarin deze in Delft voorkwamen.
 • P.C.J. van der Krogt: Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft. Den Haag: Kruseman's Uitgeversmaatschappij BV, 1985. De straat waarin wij wonen,dl. 5
Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft.
 • J.W. Stolk: Delftse huis- en straatnamen van vroeger. Z.pl.: Brave New Books 2014.
Overzicht van de huisnamen, hun locatie en periode waarin deze in Delft voorkwamen, alsmede de namen en locaties van bruggen, stadspoorten, waltorens, accijnshuisjes, bierbrouwerijen, molens, herbergen, kloosters, straten, steegjes, poorten en sloppen en huidige huisnamen in de Delftse binnenstad. Maar ook de toponiemen van Delfshaven, Overschie en Schoonderloo.
Nico Roorda van Eysenga beschrijft de geschiedenis van een van de fraaiste stukjes van Delft: de westzijde van het Oude Delft, van de Schoolstraat tot het Bagijnhof, met bijzondere belangstelling voor de bewoners en de architectuur.

Personen

Delft gezien door de ogen van het Delftse geslacht Stuijling.jpg
 • J.W. Stolk: Delft gezien door de ogen van het Delftse geslacht Stuijling. Z. pl.: Brave New Books 2014.
Delftse geschiedenis en bijzondere belevenissen van Delvenaren, genealogieën, transcripties.
 • Genealogische en historische encyclopedie van Delft. Delft: Genealogische vereniging Prometheus 1984–1988. Twee dln.
Genealogische en historische encyclopedie van Delft, uitgegeven ter gelegenheid van het tweede en het derde lustrum van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool te Delft.
Stolk genealogy Delft.jpg
 • J.W.Stolk: Stolk genealogy. Z.pl. Brave New Books 2014.
Genealogie van het oer-Delftse geslacht Stolk. Deze Engelstalige versie volgt de stamlijn en belevenissen van dit geslacht van 1526 tot 2005 en eindigt in Nieuw Zeeland.
Een eresaluut aan alle vrouwen die in de loop der geschiedenis telkens weer mogelijkheden zochten en aangrepen om hun eigen leven vorm te geven. Portretten van vrouwen uit de Delftse geschiedenis: Jonkvrouwe Ricardis, Geertruid van Oosten, Clara Jansdochter Sparwoude, Maria Strick, Maria van Oosterwijck, Maria Duyst van Voorhout, Mienette Storm van der Chijs, Betsy Perk, Jo van Ammers-Küller, Toos Post.

Jeugdboeken

Vals beschuldigd, Joyce Pool.jpg
Jeugdboek rond de moord op Willem van Oranje in 1584. Bestemd voor de leeftijd 10–12 jaar.
 • Ries Moonen: Journael van Saskia. Delft 2007.
De gebouwen van het Prinsenhof zijn honderden jaren oud. Er zijn torens, trappen, hoeken en gaten op onverwachte plekken. Je zou er zo maar iets heel bijzonders kunnen vinden... een kistje bijvoorbeeld. Het kistje is verstopt door een meisje dat werkte aan het hof van Prins Willem van Oranje. Stel je voor! In dat kistje zitten allerlei voorwerpen, waaronder een aantal bladen beschreven papier. Met enige moeite is te lezen: ‘Journael van Saskia Steenbagh'. Het blijkt een soort dagboek te zijn van Saskia, met daarin tekeningen die zij heeft gemaakt. Het dagboek is gepresenteerd in de vorm van een boekje. Lees het boekje en je komt alles te weten over de spannende gebeurtenissen die zich binnen de muren van het Prinsenhof hebben afgespeeld.
In opdracht van Museum Het Prinsenhof schreef kinderboekenschrijver Ries Moonen dit spannende verhaal over het leven van een dienstmeisje aan het hof van Willem van Oranje. Natuurlijk komen de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse Opstand ook aan bod.
 • Jeroen Stolk: Gevaarlijk Geheim. Delft 2016
Gevaarlijk Geheim 100px.jpg
Twee leerjongens (12 en 13) bij het goudsmidsgilde te Delft komen een complot op het spoor en trachten het onheil af te wenden. Dit brengt hen in een gevaarlijke situatie. De lezer maakt kennis met de situatie in het Delft van eind 16e eeuw, met de Delftse schilderkunst en met oude ambachten. Dit alles verpakt in een spannend verhaal. In het boek wordt geen grof taalgebruik gebezigd. Het is te verkrijgbaar sinds 1 maart 2016. Bestemd voor de leeftijd 11 jaar en ouder.
 • Jeroen Stolk: De laatste heks. Delft 2016
De laatste heks.jpg
Spannend, ontroerend en leerzaam jeugdboek dat zich afspeelt in Delft even na 1600. Het handelt over een oude vrouw die beschuldigd wordt van hekserij. Een weesmeisje schiet haar te hulp. Zij wordt hierin bijgestaan door een smid en zijn hulpje. Weten zij het onheil te keren? Bestemd voor de leeftijd 11 jaar en ouder.

Oorlog

Een overzicht van de gebeurtenissen in Delft in en rond de bezettingstijd.
Aan dit boek is een eigen pagina gewijd.

Religie

 • M.L. ofm: Sint-Jozefkerk te Delft. 1928
'Voor parochianen van Delfts Sint-Jozefkerk en andere belangstellenden in boekvorm te geven eenige uit oude en nieuwe geschiedenis verzamelde aanteekeningen en platen, die hun tot nut en stichting kunnen zijn, om deze kerk, ook in hare geschiedenis, des te beter te leeren kennen en waardeeren, en door die kennis de geloovigen ook aan te sporen tot godvruchtige oplettendheid bij hun kerkbezoek, – dit is het hoofddoel van deze uitgave.' (Citaat uit het voorwoord.)
 • Luc Eekhout: Van Heilige Geestkapel tot Sint Hippolytuskapel. Delft 1977.
Boekje over de geschiedenis van de St. Hippolytuskapel. Uitgave door de Stichting St. Hippolytuskapel bij de viering van haar eerste lustrum. Ook online te raadplegen.
De geschiedenis van de Oude Kerk van het allereerste begin in de elfde eeuw tot en met 1990. Rijk geïllustreerd (z/w). Bouw en restauratie, plaats in de samenleving en stedelijk geestelijk leven.
Beknopte geschiedenis van de Nieuwe Kerk van de hand van de oud-archivaris van de gemeente Delft. Enkele z/w illustraties.

Stadsdelen

 • Henk van der Beek en Karl Flieger: Terug in de tijd. Dl. 1: Een gelukkige jeugd in het Westerkwartier. 2010.
De jongensjaren van Henk van der Beek. Het boek geeft een beeld van Delft en het Westerkwartier tussen 1929 en 1946.

Zonder categorie

 • Delft. Zeven eeuwen stad, 1246–1946. Programma van de herdenkingsfeesten, 25 mei–1 juni. Feestgids. Delft: Delftsche Uitgevers Maatschappij 1946.
 • Dirk Coster, D.P. Oosterbaan, S.H. Stoffel en J. van der Werff: De stad Delft. Illustraties: Ben Horthuis. 1952.
Boekje met diverse wetenswaardigheden en wandelingen door Delft.
 • M. Reitsma: Delft in 1965.
Wonen, werken, leven — Delft in 1965.
Dr. Anne Berendsen beschrijft vele onbekende bijzonderheden en nieuwe inzichten over Delft.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies