geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

VOC Vergaan Onder Corruptie

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De Verenigde Oost-Indische Compagnie, kortweg VOC genoemd, werd in het jaar 1602 opgericht. Binnen zeer korte tijd had deze onderneming handelsposten, forten en andere bezittingen over de hele wereld en bloeide de handel. Toch zou deze machtige handelsmachine failliet gaan en hield de VOC op 31 december 1799 op te bestaan. Eén van de redenen waardoor de VOC uiteindelijk failliet is gegaan, was de privéhandel die de VOC-dienaren er op na hielden. Het was een wijdverbreid kwaad, dat van hoog tot laag voorkwam. Wie de kans had, verdiende er een flink centje bij met deze privéhandel. Bij het faillissement van deze eerste multinationale onderneming ter wereld, werd daarom gekscherend gezegd dat de letters VOC stonden voor Vergaan Onder Corruptie.

De vermoedelijk in Delft geboren Hendrick Arentsz Vapour was als koopman, opperkoopman en directeur door de VOC gestationeerd in India. Naast zijn werkzaamheden voor de VOC was hij een talentvol kunstschilder. Hij was bij de Indiase vorsten zeer gezien en zijn schilderkunst werd door hen zeer gewaardeerd. Vapours werkelijke familienaam was Delff. Hij behoorde derhalve ook tot het bekende schildersgeslacht Delff waarvan, ook nu nog, werken in Museum het Prinsenhof te zien zien. Blijkbaar vond hij de inkomsten over zijn functies bij de VOC en zijn schildersactiviteiten niet voldoende. Want bij zijn overlijden bleek dat ook hij zich enorm had weten verrijken met de privéhandel, getuige onderstaand citaat:

“Archief Obreen III b. 75: Hendrick Arentse Vapour overleed te Soerrata in 1633. Uit zijn nalatenschap werd voor een waarde van ruim 20.000 gulden aan juwelen en diamanten in beslag genomen en bij de Raad van Justitie verbeurd verklaard, als voortkomend uit particuliere handel”

Nu lijkt ƒ 20.000,-- in onze tijd geen fortuin, maar in 1633 was dat een vermogen. Om te kunnen zien wat de vergelijkbare waarde nu zou zijn kunnen we gebruik maken van een speciale applicatie die het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis op haar site heeft staan. Helaas is daarin het jaar 2013 nog niet toegevoegd, maar in 2012 komen we met de voornoemde ƒ 20.000,-- uit op een bedrag van ƒ 518.379,00 ofwel € 235.238,00.

VOC Delft
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies