120 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Penning op het derde Depotbataljon uit Bergen op Zoom wegens hun verdediging van Delft van 10 tot 14 mei 1940
: 102230
Familie van Bergen : de afstammelingen van Cornelis van Bergen 1593
: R31640
Jubileumkrant Van Bergen woninginrichting & projectstoffering : Van Bergen viert zijn 75-jarig bestaan in Delft
: R29235
: C13406
Verbaal van 't gepasseerde tusschen Christoffel Dijnant, Heere van Dalem, en Hendrik van Bergen, burger van Gorinchem, anno 1727
: R67814
Zes eeuwen Van Bergen van der Grijp
: R31685
: 125915
: 270350
Verrassing en verdediging van Bergen door Lodewijk van Nassau (1572)
: R15733
Heerlijk huis van Bergen
: R32893

Revision history of "Van Bergen"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies