5 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
De meester van de Virgo inter Virgines
: R31641
Portret van Grotius, voorzaat ontdekt
: R64246
De meester van de Virgo inter Virgines ; Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek
: R65640
De meester van de Virgo inter Virgines ; Delftse verluchte handschriften ter Koninklijke Bibliotheek
: R24162
: C18473

Virgo inter Virgines, de Meester van de

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Een werk van de Meester van de ViV, de vroegst aantoonbare Delftse kunstschilder
Wanneer we terug gaan naar de vroegst bekende Delftse kunstschilders, komen we uit bij twee personen waarvan de namen niet bekend zijn. Om ze toch te kunnen benoemen kregen zij noodnamen: de Meester van Delft en de Meester van de ViV (Virgo inter Virgines; 'maagd onder de maagden'). Zij waren in de late Middeleeuwen werkzaam. In die tijd zag men kunstschilders slechts als ambachtslieden en dus was de naam niet echt relevant. Niet veel later ging men de schilder steeds meer als een kunstenaar zien en werden er meer en meer werken gesigneerd.

De Meester van Delft was werkzaam van omstreeks 1470 tot 1520. De Meester van de Virgo inter Virgines kreeg deze noodnaam omdat hij het schilderij 'Maagd tussen de Maagden' had geschilderd. Niet minder dan ruim twintig werken op paneel geschilderd zijn aan hem of aan zijn atelier toegeschreven. Tussen deze werken bevonden zich altaarstukken: schilderstukken boven een altaar. Zij dateren uit de periode 1470 tot 1500. De Meester van de ViV dankt zijn roem niet uitsluitend aan zijn schilderskwaliteiten, hij werd ook bekend door de houtsnedes van zijn hand, die in Delft uitgegeven zijn. De combinatie van kunstschilder en houtsnijder was destijds zeer uniek.

Bron: Ach Lieve Tijd 7, Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies