35 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Langs Delftse Vesten en Singels. De buitenste binnenstad; Vlamingstraat
: 146731
Langs Delftse Vesten en Singels. De buitenste binnenstad; Hoek Vlamingstraat
: 146730
: S4116
: S3496
Buurtkrant
: R16995
Buurtkrant Raam/Vlamingstraat en omgeving + Binnenstad-Noord
: R16998
Jan Ernst Douma. De buitenste binnenstad, langs de vesten en singels van Delft
: E539
: S7160
: S7303
: S7389

Vlamingstraat

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1386 als Vlamincstraet [Br. 13]; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997

Ligging

Monumenten in de Vlamingstraat

Vlamingstraat 77; foto Michiel1972

Op de website Achter de gevels van Delft is van 2 panden in de Vlamingstraat een beschrijving opgenomen, te weten Vlamingstraat nummer 56 en hoek Houthaak. Dit laatste pand is gesloopt ter verbreding van de Houthaak.
Op de website Lijst van rijksmonumenten in Delft is de huisnummer 77 in de Vlamingstraat opgenomen.
De gemeente Delft heeft een eigen website waarin alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn opgenomen. Van 70 woningen in de Vlamingstraat is een beschrijving opgenomen, waaronder nummer 1A, nummer 26-26B, nummer 44, nummer 68-68B en nummer 107.
In 2007 besloot het bestuur van Delft Design de Delftse Architectuurgids een nieuw uiterlijk te geven. De gids heeft, vergeleken met de vorige versie uit 1992, een nieuwe uitstraling met veel aandacht voor de recente architectonische aanwinsten in Delft.

Vermeer

Op 19 november 2015 maakte de kunsthistoricus Frans Grijzenhout bekend dat de locatie van het beroemde 'Straatje' van Vermeer in de Vlamingstraat zou moeten zijn, ter hoogte van de huidige nummer 40-42. Aan de hand van onderzoek in het gemeentearchief ontdekte hij dat de daar de enige poorten in Delft waren die qua afmetingen in aanmerking zouden komen. Zie dit artikel op de site van het Rijksmuseum.

Herinnering uit de Vlamingstraat: Geschiedenis verdwijnt nog steeds, een verhaal van Els Kemper

Delft heeft een beschermd stadsgezicht, maar als je om je heen kijkt zie je voortdurend sporen van historie verdwijnen. Mooie daken worden aan de achterkant ontsierd door enorme dakkapellen. Karakteristieke schoorstenen worden zomaar afgebroken …want niemand heeft er nog wat aan. Poorten en steegjes, waar er vroeger tussen de huizen zoveel van waren, zijn ingepikt om het huis uit te breiden of om de tuin te vergroten.
Zo niet bij ons.

Vlamingstraat

Wij wonen in de binnenstad, aan de Vlamingstraat, in een huis met een poort ernaast. De poort loop onder het huis door en vervolgens erlangs en wordt dan een soort doodlopend steegje, dat eindigt achter in de tuin en tegenwoordig aansluit op een tuinpad dat daar loopt.
Toen wij er kwamen wonen liep de steeg door over het terrein van toen de bouwstoffenhandel Prins en De Vries aan het Rietveld, die inmiddels geruime tijd geleden is verhuisd naar de Rotterdamseweg. Het steegje maakte bij Prins en De Vries een haakse bocht naar rechts en een haakse bocht naar links, om vervolgens weer onder een huis door te gaan. Het eindigde op het Rietveld.
Kortom, een particulier straatje tussen Vlamingstraat en Rietveld. De vroeger poortdeur aan het Rietveld is nog aanwezig, maar het straatje is, niets een zo heel lang geleden, huis geworden.

Poort, foto Delfia Batavorum

De opstallen van Prins en de Vries zijn nu vrijwel allemaal weg, er kwamen tuinen voor in de plaats en onze poort heeft geen functie meer. Anderen zouden hem helemaal weghalen en bij de tuin trekken, maar wij doen dat niet.
De poort is voor ons een stuk Delftse geschiedenis. Velen zien hem als de ‘brandpoort’, waar volgens de overlevering de grote stads brand uit 1536 is ontstaan.

Brandpoort

Of dat waar is? Geen idee. Op de zeventiende-eeuwse Kaart Figuratief, die een prachtig beeld geeft van hoe Delft en toen uitzag, wordt de ‘brandpoort’ ook genoemd, maar een stukje meer naar het oosten toe. Op die plaats is nu in ieder geval niets meer van een poort te zien. Er staan huizen uit de negentiende eeuw. Maar als je gaat zoeken in de oude huizenadministratie in het Gemeentearchief, dan zijn er wel koopbrieven van vroegere huizen op die plaats, waarin de ‘brandpoort’ letterlijk wordt genoemd.
Voor ons maakt het niet uit. Wel de ‘brandpoort’, niet de ‘brandpoort’, wij vinden dat onze poort bij de geschiedenis van Delft hoort. In de eerder genoemde oude huizenadministratie, die rond 1650 begint, staat: 'Nota, is een huis voor aan de straat, en twee in de poort'. Het gaat dan kennelijk om drie huizen achter elkaar, nu zijn het er nog twee. Bij elke verkoop door de eeuwen heen werd de poort steeds weer genoemd. Bijvoorbeeld ook toen de aannemer Tijmen Bastiaan Huurman, die in 1850 eigenaar werd, het huis met terrein en opstallen in 1881 verkocht aan zijn zoon Daniël Huurman. Speciaal in de kantlijn laat hij aantekenen: 'hebbende het verkochte bovendien nog een vrije eigen poort uitkomende op het Rietveld, kadastraal bekend gemeente Delft sectie C nommer 2175…'

Huurman

Ook de aannemers Huurman hebben hun spoor in de poort achtergelaten: een heel smal verdiept paadje om met kruiwagens in en uit te gaan. Gemaakt van lange smalle stukken hardsteen, die ze vermoedelijk van bouwwerken, waaraan ze werkten, overhielden. Dure steen voor een kruiwagenpad.
Sommige delen zijn oude traptreden van een ergens verdwenen bordes. Een van die enorme traptreden hebben wij er uit gelicht. Hij staat nu als een soort bankje tegen een muur aan.
In de poort hebben inmiddels slaapmutsjes bezit genomen van de spleten tussen klinkers en hardsteen. Aan een kant staat nog een oud gebouw van Prins en de Vries, dat nu hotel is, aan de andere kant een door ons gezette tuinmuur, waarop klimop welig tiert. Geschiedenis, verstopt onder begroeiing.

Dit verhaal is opgetekend door historische vereniging Delfia Batavorum in het kader van een Oral History-project.

Literatuur en bronnen

Achter de gevels van Delft.
Lijst van rijksmonumenten in Delft.
Website van de gemeente Delft.
De Delftse Architectuurgids.
website van Delfia Batavorum, 'Rietveld'
website van de gemeente Delft 'Geschiedenis verdwijnt nog steeds'

Buurt en wijk

Buurt: Centrum-oost; Wijk: Binnenstad
Vlamingstraat (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker) Foto's: https://pixotale.com/story/6002425/


Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies