5 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: C20553
Stilleven met vissen en keukengerei
: 104845
De sterrenhemel van de gouden eeuw
: R75892
Copper plate with silversmiths’ maker’s marks
: 132247
Eenen ander uit den inventaris van den boedel van za: Jacob Vosmaer, capiteijn major van Delff, overleden 30 juni 1641
: R27213

Revision history of "Vosmaer, Abraham"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies