257 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: C417
: C14274
: C469
: C15158
Brieven aan J. Waltman Jr.
: R26590
Fondscatalogus Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr. : lijst van uitgaven op het gebied van de wis- en natuurkunde en op dat der ingenieurs-wetenschappen
: R26387
: C14466
Bestek en voorwaarden waarnaar voor rekening van de firma J.Waltman Jr. te Delft zal worden aanbesteed: Het sloopen van perceel, Binnenwatersloot no. 35, het maken van een nieuw gebouw aldaar, en het verbouwen van het perceel Binnenwatersloot no. 33.
: R51674
Catalogus van boekwerken verkrijgbaar bij J. Waltman Jr., Binnenwatersloot 33, Delft
: R53266
Keurgarve Technische boekhandel & drukkerij J. Waltman Jr.
: R62006

Revision history of "Waltman"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies