12 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7304
: S7407
: S7218
: S6972
: S6973
Westerkwartier : het verhaal van een 100-jarige buurt in en na de stadsvernieuwing
: R16190
: S7173
: S7190
: S7194
: S7266

Westerkwartier (buurt)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie Westerkwartier.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

De gemeenteraad hechtte op 28 januari 1879 zijn goedkeuring aan het plan voor 'de aanleg van nieuwe buurten in het zuidwestelijk gedeelte der gemeente Delft'. Deze buurt vormde de eerste Delftse uitbreiding buiten de veste en werd met de logische naam Westerkwartier aangeduid.
In dit landelijke gebied direct ten zuiden van de Buitenwatersloot kende men verschillende oude namen, namelijk de Coenderstraat, het Geldelozenpad, de Moordenaarslaan en de Lakenraamslaan. Met uitzondering van de Coenderstraat achtte men deze namen niet geschikt voor straten in een woonwijk.
Een van de eerste straten dit wijk werd aangelegd op de plaats van het Geldelozenpad, dat hernoemd werd en Westerstraat ging heten. Een dwarsstraat kreeg zonder veel fantasie de naam Westerdwarsstraat (11 november 1879).
De wijk werd uitgebreid; een noordelijk van de Westerstraat verlopende straat kreeg de naam Tweede Westerstraat, een nieuwe dwarsstraat tussen de Coenderstraat en Westerdwarsstraat werd de Tweede Westerdwarsstraat (2 februari 1886). De bouw ging verder en in 1889 moesten er weer Westerstraten en -dwarsstraten benoemd worden. Om de namen wat systematischer te maken besloot men de Westerstraten van de Buitenwatersloot af in zuidelijke richting te nummeren en de Westerdwarsstraten vanaf de stad in westelijke richting. Dat had tot gevolg dat de Westerstraat nu Tweede Westerstraat werd en de Tweede Westerstraat de Eerste. Ook de beide dwarsstraten werden omgenummerd, tevens kwamen er een Derde en een Vierde Westerdwarsstraat bij (11 oktober 1889). In de volgende jaren kwamen er – zonder raadsbesluit – een Derde Westerstraat en een Vijfde Westerdwarsstraat.
De situatie was nu met drie Westerstraten en vijf Westerdwarsstraten wel bijzonder ingewikkeld. In 1896 besloot men elke straat een eigen naam te geven, waarvoor men namen koos uit de Delftse geschiedenis. De Eerste en Derde Westerstraat werden Plateelstraat en Pootstraat, de Tweede weer gewoon Westerstraat. De vijf dwarsstraten kregen achtereenvolgens de namen Tuinstraat, Graswinckelstraat, Brouwersstraat, Van Bleyswijckstraat en Carthuyzerstraat.
Bij de nieuwe straten die later ten zuiden en westen van het Westerkwartier gebouwd werden, volgde men dit chaotische systeem: Welhoeckstraat en Van Saenredamstraat in 1931, en Justus van Schoonhovenstraat in 1940 (resp. een burgemeester, een plaatselijke zeventiende-eeuwse molenaar en een kartuizer monnik). De laatste naamgeving in deze wijk vond plaats in 1959: Krakeelpolderweg, Jacoba van Beierenlaan en Frank van Borselenstraat heten naar de polder ter plaatse en de personen die verband houden met de stichting van het Kartuizerklooster. De overige namen uit 1959 zijn oude beroepen, waarbij ten westen van de Krakeelpolderweg de nadruk valt op beroepen uit de lakennijverheid.

Klik hier voor een herinnering aan het Westerkwartier.

Literatuur en bronnen


Wijk

Wijk: Hof Van Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies