1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S6978

Westlandhof (buurt)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie Westlandhof.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

Buurt omsloten door Westlandseweg, Buitenwatersloot en Provincialeweg. Op dit terrein stond sedert 1964 het Oude en Nieuwe Gasthuis, dat in 1984 fuseerde met Bethelziekenhuis en Sint-Hippolytusziekenhuis tot Het Reinier de Graaf Gasthuis. De gebouwen kwamen toen leeg te staan. Een deel van het gebouw is omgebouwd tot woningen, op de rest van het terrein is een aantal straten aangelegd.
De buurtnaam Westlandhof is ontleend aan de Westlandseweg, die er aan twee zijden de begrenzing van vormt. Naar aanleiding daarvan was het eerste plan de straten naar dorpen in het Westland te noemen. Aangezien de raad er echter naar streefde meer straten naar vrouwen te noemen, is voor deze buurt als thema 'vrouwen van betekenis', zowel landelijk als plaatselijk, gekozen. Op 17 december 1987 werden de politici Gerda Brautigam, Marga Klompé en Haya van Someren en tevens de stichtster van Koningsveld, vrouwe Ricardis, vernoemd. Op 28 januari 1988 volgden de eerste vrouwelijke leden van de Delftse gemeenteraad Marie Bes, Toos Post en Antonia Veer, en verder Mienette Storm, Mina Kruseman en Aletta Jacobs.

Literatuur en bronnen


Wijk

Wijk: Voordijkshoorn

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies