geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Weyer van der, Jacob Willemsz

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Jacob Willemsz van der Weyer, ook wel Jacob van de Wijer, Jacob van der Weer, Jacques van der Weyer of Jacob Wyer genoemd, was afkomstig uit Mechelen. Er waren twee of drie schilders van deze naam: de Delftse Jacques, maar ook een Jacob Wyer in Haarlem en eentje in Hamburg. Bij de laatste twee zou het om één persoon kunnen gaan.
Jacques Willems van der Weyer huwde in 1591 (3 november) met Anna Idiers uit Burburch (Bourbourg in Noord-Frankrijk). Jacob woonde toen nog op de Gasthuislaan en Anna op de Brabantse Turfmarkt. Anna's zusje Maritgen was gehuwd met de kunstschilder Sijmon Jordaens. In juni 1603 wordt Van der Weyer nog vermeld als woonachtig op het Vrouwjuttenland en als lidmaat van de gereformeerde gemeente. Ook het Historich GIS plaatst hem op het Vrouwjuttenland en wel op nummer 35. Hier geeft men aan dat hij niet alleen schilder was, maar hij wordt tevens stijfselverkoper genoemd. Dat laatste was echter de verdienste van zijn vrouw, die voor brood op de plank moest zorgen omdat Van der Weyer de laatste twintig jaren van zijn leven ernstig ziek was: hij leed aan 'flerisyn' (jicht of reumatische pijnen van met name het heupgewricht). De opbrengst van de stijfselverkoop was echter onvoldoende om het gezin (er waren kinderen) van te onderhouden en de hoge dokterskosten te voldoen, waardoor Anna voor hulp bij het gemeentebestuur moest aankloppen.
Op 1 april 1614 werd Jacques begraven in de Oude Kerk. Anna hertrouwde een jaar later. Zij overleed 15 jaar na Jacques en werd begraven op 2 augustus 1629 in de Nieuwe Kerk. Op het moment van overlijden woonde zij nog steeds in Delft op de Appelmarkt. De Appelmarkt is de oude benaming voor een deel van de westzijde van het Vrouwjuttenland.

Bronnen: Lidmaten gereformeerde kerk, DTB-Delft, ONA-Delft, Ecartico, Bredius, RKD, Historisch GIS.
Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies