23 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
L'art et les artistes hollandais
: R31119
: C17397
Portret van Hugo de Groot op 49-jarige leeftijd (1583 - 1645)
: 104069
Portret van Willem, graaf van Nassau-Siegen (1592-1642)
: 131217
: C19691
Portret van Michiel Jansz. van Mierevelt
: 104047
Portret van Johannes Uyttenbogaert (1557 - 1644)
: 128244
Portret van Ludovicus Camerarius (1573 - 1651)
: 129465
portret van Dudley Carleton (1573 - 1632)
: 129466
portret van Jacob Cats (1577 - 1660)
: 129467

Revision history of "Willem Jacobsz Delff"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies