geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Dalij, Willem Sandersz

From VerhalenWiki

(Redirected from Willem Sandersz Dalij)
Jump to: navigation, search

Over de kunstschilder Willem Sandersz Daleij (Daleii, Dalij) is niet erg veel bekend. De naam Dalij en varianten daarop komen in de DTB van Delft en Rotterdam voor sinds het begin van de zeventiende eeuw en lijken van Schotse origine te zijn. In de DTB van Rotterdam wordt Willem Sanders ook wel Willem Saunders Dalij genoemd. Willem Daleij werd geboren in maart 1633 (doop 8 maart) als oudste zoon van Sara Jans van Tijber (Tibrigem) en Alexander Willems Dalij. Sara was geboren in Leiden, Alexander in Engeland. Zij gingen in ondertrouw op 20 januari 1627 te Leiden. Willem woonde aan het Vrouwjuttenland ter hoogte van huisnummer 20.
In de Delftse gildeboeken vinden we de volgende twee notities over Willem:

'Den 23 Maert 1654 heeft WILLEM SANDERSE DALEN hem doen aenteijkenen als meester Schilder synde burger en heeft op sijn meester gelt betaelt 3.0.0 Rest noch 3 gulden, betaalt.'
'Schilder, den 27 Julij 1655 heeft hem als meester doen aenteyc- kenen WILM SANDERSZ. heeft de resterende 3 gul. betaelt sijnde borger soodat het recht ten volle is betaelt.'

In 1655 trad Willem in het huwelijk met Fijtgen (Sophia) Pieters Antonis uit Rotterdam. Het echtpaar krijgt twee kinderen; Pieter (geboren omstreeks 1655, overleden Rotterdam 1706) en Sophia (geboren Delft 1659). Het huwelijk lijkt niet goed te zijn gegaan, want in 1675 woont Fijtgen met de twee minderjarige kinderen in Rotterdam, echter er is geen spoor te vinden van Willem. Terwijl er op 30 december 1681 een Willem Dalij begraven wordt. Is het paar uit elkaar gegaan en trok Fijtge terug naar Rotterdam? Het heeft er alle schijn van, want op 31 mei 1675 stapt Fijtge naar notaris Basteels en laat hem het volgende optekenen:

'Fytge Pietersdr Antonis, echtgenote van Willem Daly wonende alhier, benoemt tot voogd over haar minderjarige kinderen Pieter Willemsz Daly en Fytge Willemsdr Daly, haar neef Jacobus de Wecker, schoolmeester alhier. Haar echtgenoot Willem Daly wordt uitdrukkelijk uitgesloten van een voogdijschap.'

Fijtgen overlijdt in 1708 en wordt begraven in Rotterdam op 29 september van dat jaar. Zij is dan al weduwe, hetgeen kan inhouden dat haar man inderdaad degene was die in 1681 te Delft overleed. Van Willem zijn in Delft twee aktes (notaris Johan van Ruiven) bewaard gebleven uit mei 1659 waarin hij als schuldenaar wordt opgevoerd.

Bronnen: Kalden Obreen; Historisch GIS; DTB-Delft; DTB-Rotterdam; ONA-Delft; ONA-Rotterdam; Leiden Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575–1795) Archiefnr 1004, Inventarisnummer 10, Inventaris 1626–1633, folio K-021v

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies